Naudotojo vadovas

Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu visuomet matomas Teisės aktų registro portalo viršutinėje juostoje. Naudodamiesi šiuo meniu galite pasiekti įvairius Teisės akto regitro portalo puslapius, pasirinkti neįgaliesiems arba mobiliesiems įrenginiams pritaikytas portalo versijas, pakeisti nustatytą kalbą.

Pradinis puslapis

Pradiniame Teisės aktų registro puslapyje pateikiama paprastoji teisės aktų paieška ir naudingos nuorodos.

Paprastoji teisės aktų paieška atliekama pagal žodžius teisės akto pavadinime:

Ieškant teisės akto pagal žodžius pavadinime, reikiamus lietuviškus rašmenis galima įvesti naudojantis įrašo lauko dešinėje esančia klaviatūros ikonėle. Be to, galima nustatyti paieškos tipą:

 • „Visi žodžiai“ - bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime randami visi įvesti žodžiai;
 • „Bet kuris iš žodžių“ - bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime yra bent vienas iš įvestų žodžių;
 • „Tiksli frazė“ - bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime yra tikslus įvestas teksto fragmentas;
 • „Be šių žodžių“ - bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime nėra įvestų žodžių.
Paspaudus mygtuką „Ieškoti“, atveriamas paieškos rezultatų puslapis, kuriame pateikiamas paieškos parametrus atitinkantis teisės aktų sąrašas. Pateiktame paieškos rezultatų sąraše galima patikslinti paieškos parametrus ir(arba) susiaurinti paieškos rezultatų sąrašą, filtruojant pagal šiuos parametrus: „Grupė“, „Rūšis“, „Įstaiga“, „Priėmimo data“, „Įsigaliojimo data“, „Būsena“, „Užregistravimo TAR data“, „Eurovoc“.
Paieškos rezultatų sąrašo stulpelyje „Galiojimas/Pakeitimai/Projektai“ pateikiama informacija žymima taip:

 - teisės aktas galioja;

- teisės aktas neįsigaliojęs;

 - teisės aktas negalioja;

 - nuoroda į suvestinių redakcijų sąrašą pagal datą;

- teisės aktas turi pakeitimų.

Paieškos rezultatų sąrašo stulpelyje „Pavadinimas gali būti pateikiama informacija apie teisės akto galiojančią suvestinę redakciją. Raudona spalva pateikiamas įrašas „Yra pakeitimų“, pridedamas prie informacijos apie galiojančią suvestinę redakciją, nurodo, kad yra teisės akto pakeitimų, pagal kurios suvestinė redakcija dar nėra parengta.

Paieškos laukelyje įvedus reikiamus žodžius (frazę) ir pridėjus žymą „Suvestinių redakcijų paieška“ paspaudus mygtuką „Ieškoti“, pateikiamas paieškos parametrus atitinkančių teisės aktų suvestinių redakcijų sąrašas. Pateiktą paieškos rezultatų sąrašą galima patikslinti ir(arba) susiaurinti paieškos rezultatų sąrašą, filtruojant paga; šiuos parametrus: „Rūšis“, „Įstaiga“, „Įsigalioja“, „Galioja iki“. Paieškos rezultatų sąraše galiojanti suvestinė redakcija stulpelyje „Būsena“ pažymėta žalios spalvos ženkleliu.

Naudingų nuorodų dalyje pateikiamos nuorodos į įvairią naudingą informaciją:

Naujausi teisės aktai

Naujausių teisės aktų puslapyje pateikiamas naujausių teisės aktų sąrašas pagal Teisės aktų registre numatytas grupes („Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai“, „Savivaldybių teisės aktai“, „Tarptautiniai dokumentai“ ir „Teismų dokumentai“) ir šių teisės aktų registracijos Teisės aktų registre arba įsigaliojimo datą.

Tai pačiai grupeo priskiriami teisės aktai pateiki vienoje kortelėje. Puslapis nustatytuoju režimu rodo naujausius vieno mėnesio laikotarpio teisės aktus pagal jų registracijos datą, pradedant nuo paskutinio registruoto tos pačios grupės teisės akto.

Norėdami pakeisti rodomų teisės aktų datų rėžį arba filtruoti pagal įsigaliojimo datą, galite taikyti filtravimo parametrus. Pakeitus filtravimo parametrus ir paspaudus mygtuką  „Atnaujinti“, atnaujinamas tik paieškos parametrus atitinkčių tos pačios grupės teisės aktų rezultatų sąrašas.

Paspaudus mygtuką „Spausdinti/išsaugoti pasirinktus“ atveriamas naujas naršyklės langas, kuriame pateikiamas spausdinti arba išsaugoti naršyklės priemonėmis pritaikytas pasirinktų teisės aktų sąrašas.

Teisės aktų paieška

Šiame puslapyje pateikiama išįplestinės teisės aktų paieškos forma:

Atliekant išplestinę paiešką pagal žodžius teisės akto pavadinime ir(arba) tekste, galima naudoti specialius operacijos ženklus „-“ ir „+“:

 1. Pasirinkus paieškos tipą „Visi žodžiai", prieš žodį įvestas operacijos ženklas „-“ reiškia, kad žodžių junginiai su šiuo žodžiu į paiešką nebus įtraukti, pvz., įrašo lauke „Žodžiai pavadinime" įvedus „ministerija -plėtra“ (be kabučių), bus ieškoma teisės aktų, kurių pavadinime yra žodis „ministerija" (bet kurio linksnio), bet nėra žodžio „plėtra" (bet kurio linksnio).
 2. Pasirinkus paieškos tipą „Bet kuris iš žodžių", prieš žodį įvestas operacijos ženklas „+" reiškia, kad šį žodį visada būtina įtraukti į paiešką.

Teisės aktų paieškos formoje įrašo lauke „TAR Identifikacinis kodas“ nurodomas teisės akto registracijos Teisės aktų registre numeris.

Įstaigos įrašo lauko dešinėje pateikiami pabraukti žodžiai „Prezidentas“, „Seimas“, „Vyriausybė“ leidžia greitai pasirinkti teisės aktus priėmusią instituciją, o pabraukti žodžiai „Dekretas“, „Įstatymas“, „Nutarimas“ prie teisės akto rūšies įrašo lauko – greitai nurodyti teisės akto rūšį.

Paspaudus mygtuką „Spausdinti/išsaugoti pasirinktus“ atveriamas naujas naršyklės langas, kuriame pateikiamas spausdinti arba išsaugoti naršyklės priemonėmis pritaikytas pasirinktų teisės aktų sąrašas:

Didžiausias leidžiamas spausdinamų (išsaugomų) dokumentų kiekis: 500.


Teisės akto peržiūra

Teisės akto peržiūros puslapyje pateikiamas teisės akto ar jo suvestinės redakcijos tekstas, nuoroda į suvestinių redakcijų sąrašą pagal data ir kita su teisės aktu susijusia informacija.


Teisės akto peržiūros puslapis yra sudarytas iš keturių sričių:

 1. teisės akto ar suvestinės redakcijos tekstas (viduryje);
 2. informacija apie teisės aktą (viršuje);
 3. dokumento struktūra (kairėje);
 4. susijusi informacija (dešinėje).

Kiekviena sritis gali būti suskleista, be to, gali būti pakeistas kiekvienos srities dydis.

Informacijos apie teisės aktą srityje gali būti pateikiamos nuorodos į galiojančią suvestinės redakciją ir suvestinių redakcijų sąrašą pagal datą. Suvestinių redakcijų sąraše pateikiamas suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą su nuorodomis į kiekvieną suvestinę redakciją ir jos pakeitimą:

Teisės akto peržiūros puslapio centre pateikiamas teisės akto ar suvestinės redakcijos tekstas, bei jo atsisiuntimo įvairiais formatais ir spausdinimo nuorodos. Paspaudus teksto atsisiuntimo nuorodą, naršyklė jums pasiūlys išsaugoti pasirinkto formato rinkmeną Jūsų kompiuteryje. Paspaudus spausdinimo nuorodą, naujame naršyklės lange pateikiamas spausdinimui naršyklės priemonėmis pritaikytas teisės akto tekstas.

Dokumento struktūros srityje išdėstytos teisės akto struktūrinės dalys. Jų peržiūra galima dviem režimais – „Padaryti matomą“ ir „Rodyti tik“. Pasirinkus norimą režimą ir paspaudus reikiamą dokumento struktūrinę dalį, bus rodoma pasirinkta teisės akto dalis, kartu matomas ir kitas teisės akto tekstas (režimas „Padaryti matomą“), arba bus rodoma tik pasirinkta struktūrinė dalis, be likusio teisės akto teksto (režimas "Rodyti tik").

Susijusios informacijos srityje gali būti pateikiamos suskleidžiamos dalys:

 1. Priedai;
 2. Pridedami dokumentai;
 3. Skenuoti originalai;
 4. Teisės akto pakeitimai;
 5. Pakeistas dokumentas;
 6. Negalioja de jure;
 7. Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu;
 8. Laikinai sustabdyto galiojimo TA;
 9. Atstatyto laikinai sustabdyto galioja TA;
 10. Susiję dokumentai.

Dalyje „Teisės akto pakeitimai“ yra numatyta galimybė palyginti teisės akto tekstą su jo suvestine redakcija (arba dvi suvestines redakcijas tarpusavyje). Norėdami tai padaryti, pasirinkite du lyginamus tekstus paspausdami ikonėlę  ir spauskite mygtuką „Palyginti du pasirinktus“. Tekstų palyginimas bus pateiktas naujame naršyklės lange.

Prenumerata

Prenumeratos puslapyje pateikiama naujai užregistruotų teisės aktų prenumeratos užsakymo elektroniniu paštu forma.

Prenumeratos formoje pateikiami prenumeratoriaus duomenų, prenumeratos filtro bei kontrolinio teksto įvedimo laukai.

Prenumeratos filtras leidžia pasirinkti Jums aktualias teisės aktų grupes, teisės aktus priėmusias įstaigas, teisės aktų rūšis ir „Eurovoc“ klasifikatoriaus terminus. Pateikus užpildytą teisės aktų prenumeratos formą, prenumeratoriaus nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus siunčiama tik gavus patvirtinimą dėl prenumeratos. Kiekvieną naktį sistema peržiūri praėjusią dieną teisės aktų registre užregistruotus teisės aktus ir, jei jie atitinka prenumeratoje nustatytą filtrą, formuoja prenumeratos pranešimą. Jei nebuvo užregistruota prenumeratos filtrą atitinkančių teisės aktų, prenumeratos pranešimas nėra siunčiamas.

Toliau parodytas elektroniniu laišku gautų prenumeruojamų teisės aktų pavyzdys:

Norėdami pakeisti prenumeratos nustatymus, užpildykite naują prenumeratos formą nurodydami tą patį el. pašto adresą. Jums bus atsiųsta nauja prenumeratos patvirtinimo nuoroda, kurią paspaudus, Jūsų prenumeratos nustatymai bus pakeisti.

Norėdami atsisakyti teisės aktų prenumeratos, paspauskite prenumeratos pranešimo apačioje pateikiamą atsisakymo nuorodą.

Informacija

Pagrindinio meniu skiltyje „Informacija“ pateikiamos nuorodos į informacinius puslapius:

Šiuose puslapiuose pateikiama informacija apie Teisės aktų registro portalą ir susijusias temas.

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija