Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas Nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. T1-2097 „Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo, duomenų suvedimo į Administracinių teisės pažeidimų registrą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Identifikacinis kodas 2024-07484
T1-147 2024-04-242024-04-242024-04-25
2 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2024-07475
3D-338 2024-04-242024-04-242024-04-25
3 ĮsakymasDėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-223 "Dėl Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Identifikacinis kodas 2024-07472
V-167 2024-04-242024-04-242024-04-25
4 SprendimasDėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Identifikacinis kodas 2024-07471
KS-94 2024-04-242024-04-242024-04-25
5 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2024-07469
3D-337 2024-04-242024-04-242024-04-25
6 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 3D-595 „Dėl Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2024-07467
3D-336 2024-04-242024-04-242024-04-25
7 ĮsakymasDėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-386 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2024 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo, antrajai konkursinei eilei formuoti skiriamo pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamų vietų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Identifikacinis kodas 2024-07465
V-442 2024-04-242024-04-242024-04-25
8 ĮsakymasDėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo tvarkos aprašo ir Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Radiacinės saugos centras
Identifikacinis kodas 2024-07461
V-36 2024-04-242024-04-242024-04-25
9 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-559/V-727 „Dėl Lietuvos kariuomenės ir valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-07460
V-351/V-455 2024-04-242024-04-242024-04-25
10 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2024-07459
3D-335 2024-04-242024-04-242024-04-25
11 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-946 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Identifikacinis kodas 2024-07458
3D-334 2024-04-242024-04-242024-04-25
12 ĮstatymasLietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-07456
XIV-2562 2024-04-182024-04-242024-04-25
13 ĮstatymasLietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-07455
XIV-2557 2024-04-182024-04-242024-05-01
Įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2027 m. sausio 1 d.
14 ĮstatymasLietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 13 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-07454
XIV-2556 2024-04-182024-04-242024-05-01
Įstatymo 2 ir 4 straipsniai įsigalioja 2027 m. sausio 1 d.
15 ĮstatymasLietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5-1 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-07453
XIV-2555 2024-04-182024-04-242024-06-01
Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2024-04-25
16 ĮstatymasLietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo Nr. VIII-1641 1, 5, 14, 15, 17, 19, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-07452
XIV-2554 2024-04-182024-04-242024-11-01
Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2024-04-26
17 ĮstatymasLietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-07451
XIV-2552 2024-04-182024-04-242024-11-01
18 NutarimasDėl tarptautinių karinių pratybų „Baltijos operacija 2024“
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-07450
XVI-2570 2024-04-232024-04-242024-04-24
19 DekretasDėl Matuizų herbo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2024-07449
1K-1603 2024-04-242024-04-242024-04-24
20 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-07440
277 2024-04-172024-04-242024-04-25
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija