Mažėjančiai
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas Nr.Priėmimo dataRegistracijos dataĮsigaliojimo data
1 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-981 „Dėl Paslaugų teikimo „Karštojoje linijoje 1808“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11182
V-657 2024-06-192024-06-192024-06-20
2 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11181
V-656 2024-06-192024-06-192024-06-20
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11180
V-653 2024-06-192024-06-192024-06-20
4 ĮstatymasLietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-11167
XIV-2689 2024-06-062024-06-192024-06-20
5 ĮstatymasLietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-11166
XIV-2688 2024-06-062024-06-192024-06-20
Šio įstatymo 23 straipsnis įsigalioja 2025-01-01
6 ĮstatymasLietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-11165
XIV-2682 2024-06-062024-06-192024-07-02
7 ĮstatymasLietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-5 straipsniu įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-11164
XIV-2681 2024-06-062024-06-192024-07-02
8 ĮstatymasLietuvos Respublikos minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-11163
XIV-2680 2024-06-062024-06-192024-07-01
Įstatymo 17 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2024-06-20
9 ĮstatymasLietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 2024-11162
XIV-2679 2024-06-062024-06-192024-07-01
Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2024-06-20
10 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1026 „Dėl Žemės, suteiktos mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, profesinio mokymo įstaigoms, valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams, specializuotą sėklininkystės, veislininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų, naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11160
502 2024-06-192024-06-192024-06-28
11 DekretasDėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1976 m. birželio 13 d. Romoje priimtą Susitarimą dėl Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo steigimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2024-11159
1K-1653 2024-06-192024-06-192024-06-19
12 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos Seimo nenumatyto posėdžio sušaukimo
Priėmė Seimo valdyba
Identifikacinis kodas 2024-11158
SV-S-1454 2024-06-192024-06-192024-06-19
13 DekretasDėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Identifikacinis kodas 2024-11157
1K-1652 2024-06-192024-06-192024-06-19
14 ĮsakymasDėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Identifikacinis kodas 2024-11156
5-V-638 2024-06-192024-06-192024-07-01
15 ĮsakymasDėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-612 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11155
4-346 2024-06-192024-06-192024-06-20
16 ĮsakymasDėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-223 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Identifikacinis kodas 2024-11154
4-345 2024-06-192024-06-192024-06-20
17 RezoliucijaDėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2024 m. birželio 27 ir 28 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11153
29 2024-06-192024-06-192024-06-19
18 RezoliucijaDėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2024 m. birželio 25 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11152
28 2024-06-192024-06-192024-06-19
19 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2024 m. birželio 24 d. Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11151
17 2024-06-192024-06-192024-06-19
20 RezoliucijaDėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų, svarstomų 2024 m. birželio 24 d. Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Identifikacinis kodas 2024-11150
27 2024-06-192024-06-192024-06-19
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija