Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 SprendimasDėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Pagėgių savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01299
.
2009-11-19 sprendimas Nr. T-730 [2009-01307] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-28
T-7 2022-01-272022-01-28
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
2 SprendimasDėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo“
Priėmė Pagėgių savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01302
.
2015-04-02 sprendimas Nr. T-36 [2015-05304] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-28
T-2 2022-01-272022-01-28
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
3 SprendimasDėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. V17-304 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01315
.
2019-12-19 sprendimas Nr. V17-304 [2019-20874] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-28
V17E-14 2022-01-272022-01-28
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. V-119 „Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01317
.
2022-01-20 sprendimas Nr. V-119 [2022-00925] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-28
V-158 2022-01-272022-01-28
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01254
1R-36 2022-01-272022-01-28
Galioja
6 SprendimasDėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Panevėžio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01310
T-16 2022-01-272022-01-28
Galioja
7 SprendimasDėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Panevėžio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01309
.
2019-04-04 sprendimas Nr. T-62 [2019-05752] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-30 Yra pakeitimų
T-14 2022-01-272022-01-28
Sprendimo 2.1 papunktis įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
8 SprendimasDėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo
Priėmė Panevėžio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01311
T-22 2022-01-272022-01-28
Galioja
9 SprendimasDėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo
Priėmė Panevėžio rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01312
T-23 2022-01-272022-01-28
Galioja
10 ĮsakymasDėl Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ darbo organizavimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01313
A-124 2022-01-272022-01-28
Galioja
11 SprendimasDėl Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01314
V17E-3 2022-01-272022-03-31
Neįsigaliojęs
12 ĮsakymasDėl finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl 2014-2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01253
.
2015-02-12 įsakymas Nr. 1K-059 [2015-03254] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-28
1K-19 2022-01-272022-01-28
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
13 ĮsakymasDėl Asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01316
30-200/22 2022-01-272022-01-28
Galioja
14 NutarimasDėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų pasakai „Zuikis Puikis“ (iš serijos „Mano pasakos“), etalonų patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
Priėmė Lietuvos bankas
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01318
03-19 2022-01-272022-01-28
Galioja
15 ĮsakymasDėl Geros klinikinės praktikos mokymų organizavimo tvarkos ir šių mokymų programų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01259
V-157 2022-01-272022-01-31
Neįsigaliojęs
16 ĮsakymasDėl Nacionalinio kontaktinio centro, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, 83 straipsnyje, funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01261
V-156 2022-01-272022-01-31
Neįsigaliojęs
17 PotvarkisDėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01265
M-5 2022-01-272022-01-27
Galioja
18 SprendimasDėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01266
Sp-6 2022-01-272022-01-27
Galioja
19 ĮsakymasDėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Užregistruota TAR 2022-01-27, Identifikacinis kodas 2022-01267
.
2004-04-23 įsakymas Nr. 1-45 [104517AISAK00001-45] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-21 Yra pakeitimų
1-31 2022-01-272022-01-28
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą