Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, kuriems suteikta teisė surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10448
10V-542 2022-05-182022-05-19
Galioja
2 ĮsakymasDėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, ir vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-981 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10440
1V-384 2022-05-182022-05-19
Galioja
3 ĮsakymasDėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, ir vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-907 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10441
1V-385 2022-05-182022-05-19
Galioja
4 ĮsakymasDėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“, ir vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-876 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10449
.
2016-12-02 įsakymas Nr. 1V-876 [2016-28158] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-03 Yra pakeitimų
1V-386 2022-05-182022-05-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 ĮsakymasDėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2022 metų veiklos planų tvirtinimo
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10444
ADV-384 2022-05-182022-05-19
Galioja
6 ĮsakymasDėl Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygų patvirtinimo
Priėmė Kalvarijos savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10451
D-245 (2.12 E) 2022-05-182022-05-19
NEGALIOJA
Šis teisės aktas turi pakeitimų
7 ĮsakymasDėl sutikimo Viešajai įstaigai Vilniaus privačiai gimnazijai vykdyti Tarptautinio bakalaureato diplomo programą išdavimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10446
V-784 2022-05-182022-05-19
Galioja
8 ĮsakymasDėl Valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei turinio reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10457
4-721 2022-05-182022-05-19
Galioja
9 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio Tulpių g. 1, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10458
A-502 2022-05-182022-06-17
Neįsigaliojęs
10 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio Statybininkų g. 20, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10459
A-503 2022-05-182022-06-17
Neįsigaliojęs
11 ĮsakymasDėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10460
.
2004-04-23 įsakymas Nr. 1-45 [104517AISAK00001-45] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-05 Yra pakeitimų
1-224 2022-05-182022-05-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
12 ĮsakymasDėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. ĮV-E-117 „Dėl Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2022 metų specialiosios programos visuomenės sveikatos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Visagino savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10463
ĮV-E-250 2022-05-182022-05-19
Galioja
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-336 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo fondo priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10465
.
2015-04-24 įsakymas Nr. D1-336 [2015-06227] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-07-27 Yra pakeitimų
D1-137 2022-05-182022-05-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
14 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-846 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo Jessica II fondų fondo ir Rizikos pasidalijimo fondo Priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10466
.
2018-09-21 įsakymas Nr. D1-846 [2018-14926] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-03-26 Yra pakeitimų
D1-138 2022-05-182022-05-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-414 „Dėl Jessica kontroliuojančiojo fondo investicinio komiteto sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10468
D1-139 2022-05-182022-05-19
Galioja
16 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10469
.
2013-01-04 įsakymas Nr. D1-12 [113301MISAK000D1-12] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 Yra pakeitimų
D1-140 2022-05-182022-05-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
17 ĮsakymasDėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų vertinimo komisijos sudarymo
Priėmė Raseinių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10470
A1-665 2022-05-182022-05-18
Galioja
18 NutarimasDėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10479
507 2022-05-182022-05-19
Galioja
19 ĮsakymasDėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. A-785 „Dėl autobusų eismo tvarkaraščių 5-uoju maršrutu žiemos sezono metu patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10490
.
2020-08-28 įsakymas Nr. A-785 [2020-18074] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-19
A-506 2022-05-182022-05-19
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 ĮsakymasDėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1P-3 „Dėl Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Užregistruota TAR 2022-05-18, Identifikacinis kodas 2022-10437
.
2006-01-09 įsakymas Nr. 1P-3 [106233TISAK00001P-3] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-19
1P-156-(1.3 E.) 2022-05-182022-05-19
Ribų žymėjimo ir jų tikslinimo Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje techniniai reikalavimai įsigalioja 2022-07-01
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija