Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl Veiksmų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02153
V1E-227 2023-02-062023-02-07
Galioja
2 ĮsakymasDėl Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. ĮS-2805 "Dėl asmeninės pagalbos neįgaliajam organizavimo Kauno rajono savivaldybėje" pakeitimo
Priėmė Kauno rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02169
.
2021-09-15 įsakymas Nr. ĮS-2805 [2021-19422] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-10-14 Yra pakeitimų
ĮS-391 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
3 ĮsakymasDėl Skolų nurašymo komisijos sudarymo
Priėmė Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02170
A27(1)-343 2023-02-062023-02-07
Galioja
4 ĮsakymasDėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02172
.
2020-12-22 įsakymas Nr. T1-141 [2020-28088] Yra pakeitimų
T1-9 2023-02-062023-02-20
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
5 ĮsakymasDėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02173
.
2012-06-22 įsakymas Nr. B1-489 [112110MISAK00B1-489] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-07 Yra pakeitimų
B1-85 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 SprendimasDėl kandidato į savivaldybės tarybos narius registravimo panaikinimo dėl neatitikties Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 76 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimams
Priėmė Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02190
Sp-38 2023-02-062023-02-06
Galioja
7 ĮsakymasDėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste“
Priėmė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02192
3-48 2023-02-062023-02-07
Galioja
8 ĮsakymasDėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. AD1-51 „Dėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo“ pakeitimo
Priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02195
.
2021-01-14 įsakymas Nr. AD1-51 [2021-00600] Yra pakeitimų
AD1-181 2023-02-062023-03-02
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
9 ĮsakymasDėl Kalvarijos savivaldybės administracijos 2023 metų numatomų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo
Priėmė Kalvarijos savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02197
A-14 (4.1 E) 2023-02-062023-02-07
Galioja
10 ĮsakymasDėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02137
A1-80 2023-02-062023-02-07
Galioja
11 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 14 „Dėl pažymos formų, naudojamų įteikiant procesinius dokumentus, patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02138
.
2003-01-17 įsakymas Nr. 14 [1032270ISAK00000014] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01 Yra pakeitimų
1R-52 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
12 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-309 „Dėl Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02139
.
2012-12-07 įsakymas Nr. 1R-309 [1122270ISAK001R-309] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-02-24 Yra pakeitimų
1R-54 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02140
.
2013-07-03 įsakymas Nr. D1-495 [113301MISAK00D1-495] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 Yra pakeitimų
D1-44 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
14 ĮsakymasDėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A-334 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra Kauno miesto savivaldybė, atsparumo korupcijai indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02149
A-443 2023-02-062023-02-07
Galioja
15 ĮsakymasDėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. B1-190 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02175
.
2005-03-23 įsakymas Nr. B1-190 [105110MISAK00B1-190] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-23 Yra pakeitimų
B1-89 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 ĮsakymasDėl būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu paskelbimo
Priėmė Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02178
A27(1)-351 2023-02-062023-02-07
Galioja
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02135
.
2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 [1052230ISAK00A1-183] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 Yra pakeitimų
A1-76 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
18 SprendimasDėl Rinkėjų pavėžėjimo į rinkimų (referendumo) apylinkes balsuoti rinkimų (referendumo) dieną organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02196
Sp-39 2023-02-062023-02-07
Galioja
19 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl E. sveikatos valdybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02222
.
2020-10-05 įsakymas Nr. V-2186 [2020-20744] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-03-04 Yra pakeitimų
V-178 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-149 „Dėl Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2023-02-06, Identifikacinis kodas 2023-02223
.
2018-02-08 įsakymas Nr. V-149 [2018-02131] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-09-01 Yra pakeitimų
V-185 2023-02-062023-02-07
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija