Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21845
.
2012-10-29 įsakymas Nr. 1-211 [112203NISAK0001-211] Yra pakeitimų
1-267 2021-10-202021-11-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
2 ĮsakymasDėl Ieškomų vaikų pagrindinių statistinių rodiklių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21846
1V-787 2021-10-202021-10-21
Galioja
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21847
.
2020-10-08 įsakymas Nr. A1-950 [2020-21098] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-03-18 Yra pakeitimų
A1-742 2021-10-202021-10-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 ĮsakymasDėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21848
A1-744 2021-10-202021-10-21
Galioja
5 ĮsakymasDėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21849
A1-745 2021-10-202021-10-21
Galioja
6 ĮsakymasDėl finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21850
1K-327 2021-10-202021-10-20
Galioja
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21843
.
2012-05-02 įsakymas Nr. 1-82 [112203NISAK00001-82] Yra pakeitimų
1-268 2021-10-202021-11-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
8 ĮsakymasDėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2021 metų kalėdinių eglučių puošimo Vilkaviškio mieste
Priėmė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21844
B-ĮV-1295 2021-10-202021-10-21
Galioja
9 ĮsakymasDėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. A-908 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21922
A-892 2021-10-202021-10-21
Galioja
10 ĮsakymasDėl Galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimti studentai, skaičiaus Kauno technologijos universitetui pagal studijų krypčių grupes patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21923
V-1912 2021-10-202021-10-21
Galioja
11 ĮsakymasDėl Galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2021 metais priimti studentai, skaičiaus pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21924
V-1914 2021-10-202021-10-21
Galioja
12 ĮsakymasDėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei
Priėmė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21869
1P-234-(1.3 E.) 2021-10-202021-10-21
Galioja
13 SprendimasDėl Morganos Danielės dalyvavimo Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų forume seksualinių ir reprodukcinių teisių klausimais
Priėmė Seimo valdyba
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21834
SV-S-250 2021-10-202021-10-20
Galioja
14 ĮsakymasDėl Administracijos direktoriaus 2020-10-08 įsakymo Nr. 30-2373/20 „Dėl Stabiliojo jodo preparatų išdavimo Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21907
.
2020-10-08 įsakymas Nr. 30-2373/20 [2020-21024] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-10-14 Yra pakeitimų
30-2782/21 2021-10-202021-10-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
15 ĮsakymasDėl Administracijos direktoriaus 2019-09-06 įsakymo Nr. 30-2280/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21908
.
2019-09-06 įsakymas Nr. 30-2280/19 [2021-00734] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-19 Yra pakeitimų
30-2784/21 2021-10-202021-10-21
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 DekretasDėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21909
1K-746 2021-10-202021-10-20
Galioja
17 DekretasDėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21910
1K-747 2021-10-202021-10-20
Galioja
18 DekretasDėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-10-20, Identifikacinis kodas 2021-21911
1K-748 2021-10-202021-10-20
Galioja
19