Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl 2022–2023 metų šildymo sezono pradžios
Priėmė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20576
B-ĮV-1190 2022-10-072022-10-08
Galioja
2 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos 2023 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 11, 21, 25 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20575
1007 2022-10-072022-10-08
Galioja
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20578
.
2020-03-18 įsakymas Nr. A1-231 [2020-05625] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-10-02 Yra pakeitimų
A1-673 2022-10-072022-10-08
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20579
1008 2022-10-072022-10-08
Galioja
5 ĮsakymasDėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. A-540 „Dėl Kompensacijų už patirtus nuostolius vežėjams, vykdantiems keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20580
.
2020-04-08 įsakymas Nr. A-540 [2020-07341] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-04-08 Yra pakeitimų
A-1819 2022-10-072022-10-08
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 NutarimasDėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20557
.
2020-04-09 nutarimas Nr. O3E-281 [2020-07530] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-04-08 Yra pakeitimų
O3E-1344 2022-10-072022-10-08
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
7 ĮsakymasDėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos integralios pagalbos teikimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20568
AD1-1252 2022-10-072022-10-08
Galioja
8 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-1349 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės stebėsenos (monitoringo) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20571
V-1532 2022-10-072022-10-10
Neįsigaliojęs
9 ĮsakymasDėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20556
.
2005-06-30 įsakymas Nr. 1K-81 [10522LKISAK0001K-81] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-10-07 Yra pakeitimų
1K-297 2022-10-072022-10-08
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
10 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20589
1013 2022-10-072022-10-08
Galioja
11 NutarimasDėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20590
1014 2022-10-072022-10-08
Galioja
12 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40-1, 87, 88, 99, 104-2, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 40-1, 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymo Nr. XIV-761 pavadinimo, 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 426, 450, 589, 611 straipsnių, priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 188-3 ir 217-2 straipsniais įstatymo, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 ir 24-4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos laikinojo socialinio mokesčio įstatymo Nr. X-231 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 31 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20591
1015 2022-10-072022-10-08
Galioja
13 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10 ir 11 straipsnių bei 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20592
1016 2022-10-072022-10-08
Galioja
14 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20593
1017 2022-10-072022-10-08
Galioja
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20532
.
2019-07-30 įsakymas Nr. A1-426 [2019-12528] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-04-13 Yra pakeitimų
A1-670 2022-10-072022-10-08
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 ĮsakymasDėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-1101 „Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Raseinių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20533
A1-1314 2022-10-072022-10-08
Galioja
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20534
.
2020-03-04 įsakymas Nr. V-281 [2020-04862] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-21 Yra pakeitimų
V-1533 2022-10-072022-10-08
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
18 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20582
.
2003-05-06 įsakymas Nr. V-140 [1032055ISAK000V-140] Yra pakeitimų
VA-77 2022-10-072023-01-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 27-1, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 11, 16, 26-1 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20583
1009 2022-10-072022-10-08
Galioja
20 ĮsakymasDėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Užregistruota TAR 2022-10-07, Identifikacinis kodas 2022-20584
.
2021-08-11 įsakymas Nr. 4-896 [2021-17389] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-06-08 Yra pakeitimų
4-1031 2022-10-072022-10-08
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija