Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl asmeninės pagalbos poreikio nustatymo
Priėmė Joniškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20002
A-908 2021-09-242021-09-25
Galioja
2 ĮsakymasDėl Joniškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos nustatymo
Priėmė Joniškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20003
A-909 2021-09-242021-09-25
Galioja
3 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. A1-45 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20007
.
2021-01-18 įsakymas Nr. A1-45 [2021-00755] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-02-09 Yra pakeitimų
A1-676 2021-09-242021-09-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 ĮsakymasDėl 2021–2022 metų šildymo sezono pradžios
Priėmė Kelmės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20008
A-931 2021-09-242021-09-25
Galioja
5 ĮsakymasDėl 2021–2022 metų šildymo sezono pradžios
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20010
A-3407 2021-09-242021-09-25
Galioja
6 ĮsakymasDėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, kuriems turi būti užtikrintas energijos tiekimas esant ekstremaliajai energetikos padėčiai, sąrašo sudarymo
Priėmė Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20029
A-600 2021-09-242021-09-25
Galioja
7 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Diplomatinio paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20043
V-398 2021-09-242021-09-25
Galioja
8 ĮsakymasDėl Teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos transporto saugos administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20030
2BE-257 2021-09-242021-10-01
Neįsigaliojęs
9 ĮsakymasDėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-99 „Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos transporto saugos administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20031
2BE-256 2021-09-242021-10-01
Neįsigaliojęs
10 ĮsakymasDėl testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20032
ADV-719 2021-09-242021-09-25
Galioja
11 ĮsakymasDėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20033
2-121 2021-09-242021-10-01
Neįsigaliojęs
12 ĮsakymasDėl testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijoje
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20044
ADV-720 2021-09-242021-09-25
Galioja
13 ĮsakymasDėl Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo
Priėmė Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20034
13-1580 2021-09-242021-09-25
Galioja
14 ĮsakymasDėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-E-576 „Dėl Visagino savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų mobiliųjų komandų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Visagino savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20035
ĮV-E-447 2021-09-242021-09-25
Galioja
15 ĮsakymasDėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20036
13-1581 2021-09-242021-09-25
Galioja
16 ĮsakymasDėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. AV-1962 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mobilaus punkto steigimo“ pakeitimo
Priėmė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20037
.
2021-07-09 įsakymas Nr. AV-1962 [2021-15668] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-08-07 Yra pakeitimų
AV-2738 2021-09-242021-09-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
17 ĮsakymasDėl testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20045
ADV-721 2021-09-242021-09-25
Galioja
18 ĮsakymasDėl 2021/2022 metų šildymo sezono pradžios
Priėmė Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20050
A-663 2021-09-242021-09-25
Galioja
19 SprendimasDėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-213 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Priėmė Širvintų rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20051
.
2018-10-25 sprendimas Nr. 1-213 [2018-16643] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-09-30 Yra pakeitimų
1-194 2021-09-242021-09-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 SprendimasDėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-272 „Dėl Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Širvintų rajono savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2021-09-24, Identifikacinis kodas 2021-20052
.
2017-12-20 sprendimas Nr. 1-272 [2017-20728] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-09-30 Yra pakeitimų
1-196 2021-09-242021-09-25
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija