Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17001
AD1-1027 2022-08-112022-08-12
Galioja
2 ĮsakymasDėl vietų tipinio dizaino kioskams (paviljonams) įrengti ir eksploatuoti nustatymo
Priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17002
30-2390/22 2022-08-112022-08-12
Galioja
3 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17003
.
2004-04-08 įsakymas Nr. VA-47 [1042055ISAK000VA-47] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Yra pakeitimų
VA-64 2022-08-112022-08-12
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
4 ĮsakymasDėl teisingumo ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1R-17 „Dėl teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
Priėmė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17005
1R-285 2022-08-112022-08-12
Galioja
5 DekretasDėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17006
1K-1101 2022-08-112022-08-11
Galioja
6 ĮsakymasDėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, ir vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 1V-7 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17007
.
2020-01-07 įsakymas Nr. 1V-7 [2020-00193] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-24 Yra pakeitimų
1V-526 2022-08-112022-08-12
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
7 ĮsakymasDėl 2019 m. sausio 16 d. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorius įsakymo Nr. 2019/8-13 „Dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo, įgyvendinant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo projektus, kurių priežiūrą vykdo viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (kaip Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius ir programos operatorius), taikymo“ pakeitimo
Priėmė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17011
2022/8-330 2022-08-112022-08-12
Galioja
8 ĮsakymasDėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-271 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos techninės komisijos sudarymo“ pakeitimo
Priėmė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17012
.
2008-08-18 įsakymas Nr. 1-271 [108231GISAK0001-271] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-03-30 Yra pakeitimų
1-470 2022-08-112022-08-12
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
9 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-815/V-980 „Dėl sveikatinimo veiklos, organizuojamos ir vykdomos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų, masto ir specialių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17013
.
2018-09-04 įsakymas Nr. V-815/V-980 [2018-14123] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-07-01 Yra pakeitimų
V-597/V-1341 2022-08-112022-08-12
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
10 ĮsakymasDėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17014
V-248 2022-08-112022-08-12
Galioja
11 PotvarkisDėl delegacijos sudarymo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16996
161 2022-08-112022-08-11
Galioja
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 2-182 „Dėl pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, grąžinimo ir perdavimo į valstybės pajamas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16997
2-187 2022-08-112022-08-12
Galioja
13 ĮsakymasDėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. veiksmų plano rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16998
V-261 2022-08-112022-08-12
Galioja
14 ĮsakymasDėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimo veiksmų plano 2022–2024 m. patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16999
V-263 2022-08-112022-08-12
Galioja
15 ĮsakymasDėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A-2637 „Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo sutarčių ir ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16986
.
2020-08-05 įsakymas Nr. A-2637 [2020-16936] Yra pakeitimų
A-2971 2022-08-112022-09-15
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-217 „Dėl Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16982
.
2020-08-13 įsakymas Nr. V-217 [2020-17309] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-16 Yra pakeitimų
V-259 2022-08-112022-08-12
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
17 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Aukštakalnio g. 64, Utenoje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Utenos rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16985
AĮ-1036 2022-08-112022-09-10
Neįsigaliojęs
18 ĮsakymasDėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. B1-386 „Dėl Grynaveislių mėsinės veislės avinų, už kurių įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes gali būti teikiama pagalba 2022 metais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-16988
.
2022-05-19 įsakymas Nr. B1-386 [2022-10655] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-06-24 Yra pakeitimų
B1-571 2022-08-112022-08-12
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 ĮsakymasDėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjui dokumentų formų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos kultūros taryba
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17004
KMPF-67(1.15E) 2022-08-102022-08-12
Galioja
20 NutarimasDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2022-08-11, Identifikacinis kodas 2022-17008
.
2017-06-21 nutarimas Nr. 496 [2017-10853] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-18 Yra pakeitimų
818 2022-08-102022-08-12
Šio nutarimo 1.4.5 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija