Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Partizanų g. 212 balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13821
A-2162 2021-06-172021-06-18
Galioja
2 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Ašigalio g. 41 balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13822
A-2163 2021-06-172021-07-12
Neįsigaliojęs
3 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Žiemgalių g. 19 balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13823
A-2164 2021-06-172021-07-10
Neįsigaliojęs
4 SprendimasDėl Pasiūlymų dėl Rietavo savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Rietavo savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13837
T1-105 2021-06-172021-06-18
Galioja
5 SprendimasDėl Rietavo savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo
Priėmė Rietavo savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13838
T1-106 2021-06-172021-06-18
Galioja
6 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Sukilėlių pr. 76 balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13841
A-2172 2021-06-172021-07-12
Neįsigaliojęs
7 NutarimasDėl Danutės Jočienės skyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininke
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13842
XIV-398 2021-06-172021-06-18
Galioja
8 NutarimasDėl pritarimo skirti Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Nerijų Meilutį šio teismo pirmininku
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13843
XIV-399 2021-06-172021-06-18
Galioja
9 NutarimasDėl Arvydo Daugėlos atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13844
XIV-400 2021-06-172021-06-18
Galioja
10 SprendimasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13847
.
2020-05-29 sprendimas Nr. V-1336 [2020-11686] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-18
V-1423 2021-06-172021-06-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
11 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo, adresu Neries g. 17, Domeikava, Kauno r. sav., balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams paskelbimo
Priėmė Kauno rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13793
ĮS-1689 2021-06-172021-07-08
Neįsigaliojęs
12 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio Statybininkų g. 30, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13796
A-583 2021-06-172021-07-16
Neįsigaliojęs
13 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio Durpyno g. 4, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13798
A-584 2021-06-172021-06-18
Galioja
14 ĮsakymasDėl Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13799
A-1029 2021-06-172021-06-18
Galioja
15 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13852
.
2020-06-16 įsakymas Nr. V-1480 [2020-13194] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-18
V-1439 2021-06-172021-06-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
16 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Komisijos sprendimui dėl kompensacijos ir (ar) draudimo išmokos mokėjimo priimti sudarymo, Komisijos darbo reglamento ir Darbuotojo mirties arba sveikatos ir darbingumo netekimo susiejimo su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams arba darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13851
.
2021-02-05 įsakymas Nr. V-230 [2021-02433] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-18
V-1438 2021-06-172021-06-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
17 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13850
.
2005-09-23 įsakymas Nr. V-729 [1052250ISAK000V-729]
V-1437 2021-06-172021-07-01
Neįsigaliojęs
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
18 ĮsakymasDėl žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-155 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2021 metų plano ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2021 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13783
.
2021-03-10 įsakymas Nr. 3D-155 [2021-04922] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-18
3D-390 2021-06-172021-06-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 SprendimasDėl Rietavo savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos, patvirtintos Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-29 (jo pakeitimo), 12.4. papunkčio pakeitimo
Priėmė Rietavo savivaldybės taryba
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13839
.
2019-02-21 sprendimas Nr. T1-29 [2019-03081] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-18
2020-02-27 sprendimas Nr. T1-25 [2020-04585] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-18
T1-110 2021-06-172021-06-18
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 PotvarkisDėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2021 m. gegužės 12 d. potvarkio Nr. 60 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių 2021 metų atostogų“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Užregistruota TAR 2021-06-17, Identifikacinis kodas 2021-13805
.
2021-05-12 potvarkis Nr. 60 [2021-10550] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-17
85 2021-06-172021-06-17
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija