Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje
Priėmė Marijampolės savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10444
DV-628 2021-05-112021-05-12
Galioja
2 ĮsakymasDėl veiklos ribojimo ir nuotolinio ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
Priėmė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10448
V1E-651 2021-05-112021-05-12
Galioja
3 ĮsakymasDėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo
Priėmė Šilalės rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10450
DĮV-549 2021-05-112021-05-12
Galioja
4 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio Tulpių g. 13, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10452
A-454 2021-05-112021-06-11
Neįsigaliojęs
5 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-405 ,,Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10453
.
2020-07-01 įsakymas Nr. D1-405 [2020-14785] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-05 Yra pakeitimų
D1-286 2021-05-112021-05-12
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio Parko g. 55, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10456
A-455 2021-05-112021-06-11
Neįsigaliojęs
7 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio Statybininkų g. 6, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10457
A-456 2021-05-112021-06-11
Neįsigaliojęs
8 ĮsakymasDėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10458
1T-24 2021-05-112021-05-12
Galioja
9 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius) daugiabučio namo, esančio J. Basanavičiaus g. 7, Panevėžyje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10459
A-457 2021-05-112021-06-11
Neįsigaliojęs
10 ĮsakymasDėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Kupiškio mokyklos "Varpelis“ "Bitučių“ grupėje
Priėmė Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10461
ADV-358 2021-05-112021-05-12
Galioja
11 ĮsakymasDėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10462
AD1-592 2021-05-112021-05-12
Galioja
12 ĮsakymasDėl Pilies tilto pakėlimo ir nuleidimo grafiko bei kilnojimo tvarkos 2021 metais patvirtinimo
Priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10464
AD1-593 2021-05-112021-05-12
Galioja
13 ĮsakymasDėl draudimo rūkyti daugiabučio namo Vaižganto g. 42, Utenoje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams
Priėmė Utenos rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10466
AĮ-559 2021-05-112011-06-07
Galioja
14 ĮsakymasDėl Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ ikimokyklinio ugdymo „Kiškučių“ ir „Voveriukų“ grupių švietimo veiklos ribojimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10468
A-459 2021-05-112021-05-12
Galioja
15 ĮsakymasDėl Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“ ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės švietimo veiklos ribojimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10469
A-460 2021-05-112021-05-12
Galioja
16 DekretasDėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Danutės Gasiūnienės atleidimui iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10470
1K-603 2021-05-112021-05-11
Galioja
17 ĮsakymasDėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje
Priėmė Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10471
AD-1-571 2021-05-112021-05-12
Galioja
18 ĮsakymasDėl Panevėžio 5-osios gimnazijos 4B klasės švietimo veiklos ribojimo
Priėmė Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10472
A-461 2021-05-112021-05-12
Galioja
19 DekretasDėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10473
1K-604 2021-05-112021-05-11
Galioja
20 DekretasDėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-05-11, Identifikacinis kodas 2021-10474
1K-605 2021-05-112021-05-11
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija