Paprasta paieška
Paieška teisės akto pavadinime
Paieška teisės akto turinyje
Įstaiga
Teisės aktą priėmusi įstaiga
Įstaigų pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Teisės aktą priėmusios įstaigos suteiktas numeris
---
Teisės akto rūšis
 •  
 • Įstatymas
 • Nutarimas
 • Įsakymas
 • Kodeksas
 • Taisyklės
 • Aktas
 • Apžvalga
 • Atitaisymas
 • Atskiroji nutartis
 • Chartija
 • Deklaracija
 • Dekretas
 • Gairės
 • Informacija
 • Iniciatyva
 • Instrukcija
 • Išaiškinimas
 • Įsakas
 • Išrašas
 • Įstatai
 • Išvada
 • Kiti
 • Komunikatas
 • Konstitucija
 • Konstitucinis aktas
 • Konstitucinis įstatymas
 • Konsultacija
 • Konvencija
 • Kreipimasis
 • Laiškas
 • Leidimas
 • Memorandumas
 • Metodika
 • Normatyvai
 • Nota
 • Nuostatai
 • Nurodymas
 • Nutartis
 • Nutartis dėl teismingumo
 • Paaiškinimas
 • Pakeitimas
 • Paktas
 • Pareiškimas
 • Pasiūlymas
 • Pataisa
 • Patikslinimas
 • Pavedimas
 • Potvarkis
 • Pranešimas
 • Priedas
 • Protestas
 • Protokolas
 • Protokolinis nutarimas
 • Protokolinis sprendimas
 • Raginimas
 • Raštas
 • Reglamentas
 • Rekomendacija
 • Restitucijos aktas
 • Rezoliucija
 • Santrauka
 • Sąrašas
 • Skelbimas
 • Sprendimas
 • Statutas
 • Strategija
 • Susitarimas
 • Sutarties priedas
 • Sutartis
 • Tarptautinio dokumento protokolas
 • Tvarka
TAR
Registracijos TAR numeris
---
Teisės akto įsigaliojimo data
---
Skelbimas
Teisės akto paskelbimas
 •  
 • Administracinių teismų praktika
 • Chrestomatija
 • LTSR įstatymų sąvadas
 • Valstybės žinios
 • Laikinosios Vyriausybės žinios
 • Vyriausybės žinios
 • Vedomosti Litovskoi Respubliki
 • Informaciniai pranešimai
 • Parliamentary record
 • Official Journal
 • Official Journal B
 • Official Journal C
 • Official Journal L
 • Official Journal P
 • Lietuvos aidas
 • Stenogramos
 • Specialus Lietuvos Respublikos Seimo leidinys
 • Oficialusis leidinys C
 • Oficialusis leidinys L
 • Oficialusis leidinys CE
 • Oficialusis leidinys S
 • Steigiamojo Seimo darbai
 • Teisės aktų informacinė sistema
 • TAR
 • Teisingumo Ministerijos archyvas
 • Teismų praktika
 • www.valstybes-zinios.lt
Teisės akto būsena
 •  
 • Galioja
 • NEGALIOJA
 • Neįsigaliojęs
 • Sustabdytas
 • Taikoma
Teisės akto grupė
 •  
 • Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai
 • Savivaldybių teisės aktai
 • Tarptautiniai dokumentai
 • Teismų dokumentai
Eurovoc
Eurovoc klasifikatorius
Eurovoc pasirinkimas
Įveskite bent 3 simbolius
Pagal ką rūšiuoti grąžinamus rezultatus
 • Įsigaliojimo data
 • Užregistravimo TAR data
 • Priėmimo data
 • Rūšis
 • Priėmė
 • Įstaigos suteiktas nr.
 • Identifikacinis kodas
 • Būsena
 • Pavadinimas
Mažėjančiai
Paprasta paieška
Eil. Nr.RūšisPavadinimasĮstaigos suteiktas nr.Priėmimo dataĮsigaliojimo dataGaliojimas/ Pakeitimai/ Projektai
1 ĮsakymasDėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ grupėje „Nykštukai“
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07659
A-644 2021-04-132021-04-14
Galioja
2 ĮsakymasDėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo
Priėmė Alytaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07661
DV-379 2021-04-132021-04-14
Galioja
3 ĮsakymasDėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ grupėje „Kiškučiai“
Priėmė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07660
A-645 2021-04-132021-04-14
Galioja
4 DekretasDėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07662
1K-566 2021-04-132021-04-13
Galioja
5 ĮsakymasDėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-25 įsakymo Nr. DV-1080 „Dėl infekcijų plitimo ribojimo režimo įvedimo Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje“ pakeitimo
Priėmė Alytaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07663
.
2020-11-25 įsakymas Nr. DV-1080 [2020-26801] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-12-11 Yra pakeitimų
DV-380 2021-04-132021-04-14
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
6 ĮsakymasDėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina
Priėmė Alytaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07664
DV-382 2021-04-132021-04-14
Galioja
7 DekretasDėl Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko atleidimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07665
1K-567 2021-04-132021-04-13
Galioja
8 ĮsakymasDėl Profesinio mokymo sutartims keliamų reikalavimų ir šių sutarčių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07666
V-539/4-292 2021-04-132021-06-01
Neįsigaliojęs
9 ĮsakymasDėl Kauno švento Kazimiero progimnazijos dalies veiklos ribojimo
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07667
A-1215 2021-04-132021-04-14
Galioja
10 ĮsakymasDėl Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ dalies veiklos ribojimo
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07669
A-1216 2021-04-132021-04-14
Galioja
11 ĮsakymasDėl Kauno lopšelio-darželio „Obelėlė“ dalies veiklos ribojimo
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07670
A-1217 2021-04-132021-04-14
Galioja
12 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-136 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07673
.
2016-02-24 įsakymas Nr. D1-136 [2016-03596] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-03-31 Yra pakeitimų
D1-216 2021-04-132021-04-14
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
13 ĮsakymasDėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-257 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07674
D1-219 2021-04-132021-04-14
Galioja
14 ĮsakymasDėl ugdymo pagal pradinio ugdymo programą organizavimo mišriu būdu
Priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07675
30-987/21 2021-04-132021-04-14
Galioja
15 ĮsakymasDėl Prekybos iš (nuo) laikinojo įrenginio reprezentacinėse Vilniaus miesto vietose atrankos konkurso organizavimo
Priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07676
30-986/21 2021-04-132021-04-14
Galioja
16 ĮsakymasDėl Kauno Tado Ivanausko progimnazijos dalies veiklos ribojimo
Priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07677
A-1219 2021-04-132021-04-14
Galioja
17 ĮsakymasDėl Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro dalies veiklos ribojimo
Priėmė Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07679
A-327 (8.2) 2021-04-132021-04-14
Galioja
18 ĮsakymasDėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. A-1542 „Dėl sporto įstaigų veiklos organizavimo“ pakeitimo
Priėmė Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07654
.
2020-11-09 įsakymas Nr. A-1542 [2020-23447] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-03-25 Yra pakeitimų
A-518 2021-04-132021-04-14
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
19 ĮsakymasDėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07629
.
2016-11-21 įsakymas Nr. VA-137 [2016-27151] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 Yra pakeitimų
VA-27 2021-04-132021-04-14
Galioja
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą
20 ĮsakymasDėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano 6 programos ,,Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ priemonę Nr. 6.1.1.01 ,,Jaunimo užimtumo skatinimas“, 2021 metais finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Anykščių rajono savivaldybės administracija
Užregistruota TAR 2021-04-13, Identifikacinis kodas 2021-07631
1-AĮ-288 2021-04-132021-04-14
Galioja
©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija