Dėl Profesinio standarto struktūros, jo rengimo, keitimo ir papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES