Dėl aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES