Dėl valstybei priklausančių melioracijos įrenginių priskyrimo naudoti tvarkos

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES