Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K-504 "Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES