LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

DEKRETAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2010 M. SPALIO 6 D. DEKRETO Nr. 1K-504 „DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO, APYGARDŲ TEISMŲ IR APYGARDŲ ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1K-854

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 10 dalimi ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą, keičiu Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K-504 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus“ (Žin., 2010, Nr. 120-6102) 1 straipsnio:

1) 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4) Klaipėdos apygardos teisme – 26 teisėjai;“;

2) 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5) Šiaulių apygardos teisme – 20 teisėjų;“;

3) 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9) Klaipėdos apygardos administraciniame teisme – 6 teisėjai;“;

4) 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10) Šiaulių apygardos administraciniame teisme – 5 teisėjai;“;

5) 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11) Panevėžio apygardos administraciniame teisme – 4 teisėjai.“

 

2 straipsnis.

1. Šio dekreto 1 straipsnio 2, 4 ir 5 punktai įsigalioja nuo 2011 m. gruodžio 5 d.

2. Šio dekreto 1 straipsnio 1 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ