Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr.705 "Dėl laikinosios identifikavimo kodų suteikimo profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms tvarkos" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES