Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 "Dėl Darbo užmokesčio nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų ir materialinių pašalpų skyrimo valstybinių kolegijų ir valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktoriams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES