Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-850 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES