STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MENOTYROS KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. SV6-13

Vilnius

 

 

1. Vadovaudamasi Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 18 punktu, bei remdamasi krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos  studijas akredituoju menotyros studijų krypties studijas (pagal 1 priedą).

2. Vadovaudamasi Aprašo 18.3. punktu bei remdamasi krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis, neakredituoju Klaipėdos universiteto menotyros krypties antrosios pakopos studijų.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. SV6-13

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS MENOTYROS STUDIJŲ KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Antroji

2028 m. rugpjūčio 20 d.

Vilniaus dailės akademija

Pirmoji

2028 m. rugpjūčio 20 d.

Vilniaus dailės akademija

Antroji

2028 m. rugpjūčio 20 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2028 m. rugpjūčio 20 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2028 m. rugpjūčio 20 d.

 

_____________