Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ, VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO)

BAZINIO DYDŽIO, TAIKOMO 2023 METAIS, ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. 1017

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę, o jai negalint dalyvauti – socialinės apsaugos ir darbo viceministrą Vytautą Šilinską atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas negali dalyvauti, Vyriausybei atstovauja socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus.

 

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė