LBEK

 

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-10 „DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IŠDUODAMŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-18

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. V-10 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto išduodamų dokumentų formų patvirtinimo“ ir pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį.

 

 

Direktorė                                                                                                            Asta Čekanauskaitė