LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2023 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-107 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS PRADŽIOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1V-586

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                             Agnė Bilotaitė