LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Įsakymas

DĖL 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 13-001-01-10-04

„Stiprinti intelektinės nuosavybės teisių gynimo sistemą“ APRAŠO patvirtinimo

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1R-270 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 82 punktu ir vykdydama Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“,

tvirtinu 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos pažangos priemonės
Nr. 13-001-01-10-04 „Stiprinti intelektinės nuosavybės teisių gynimo sistemą“ aprašą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                           Ewelina Dobrowolska