Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2023 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. 1014

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3, 4 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. ir 2022 m.  rugsėjo 13 d. ir 27 d. rekomendacijas, į šalies ūkio vystymosi rezultatus ir tendencijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Patvirtinti 2023 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 5,14 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 840 eurų.

2.         Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius negu šio nutarimo 1 punkte nustatyti minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Monika Navickienė