STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MECHANIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2021 m. liepos 27 d. Nr. SV6-7

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ 18 punktu, bei remdamasi krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos studijas:

akredituoju mechanikos inžinerijos krypties studijas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Aurelija Valeikienė

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2021 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. SV6-7

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS MECHANIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Kauno technikos kolegija

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Kauno technologijos universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Kauno technologijos universitetas

Antroji

2028 m. liepos 31 d.

Klaipėdos universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Klaipėdos valstybinė kolegija

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Antroji

2028 m. liepos 31 d.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2028 m. liepos 31 d.

 

_____________