LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2023 m. gegužės 12 d. Nr. 3D-319

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu  Nr. 3D-241 „Dėl Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktą,

n u s t a t a u, kad nacionalinės pagalbos dydis pieno gamintojams – 82 Eur už pieninę karvę.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas