Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL REGLAMENTO (ES) 2022/1616 ĮGYVENDINIMO

 

2023 m. kovo 22 d. Nr. 184

Vilnius

 

Įgyvendindama 2022 m. rugsėjo 15 d. Komisijos reglamentą (ES) 2022/1616 dėl grąžinamojo perdirbimo plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą arba jos įgaliotą įstaigą Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija ir pavesti jai:

1.1.  priimti pranešimus dėl grąžinamojo perdirbimo naujoviškų technologijų ir paraiškas suteikti leidimą taikyti atskirą grąžinamojo perdirbimo procesą pagal Reglamento (ES) 2022/1616 10 straipsnio 2 dalyje ir 17 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

1.2. pateikti gautas paraiškas suteikti leidimą taikyti atskirą grąžinamojo perdirbimo procesą pagal Reglamento (ES) 2022/1616 17 straipsnio 3 dalies reikalavimus Europos maisto saugos tarnybai.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Arūnas Dulkys