Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 m. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO nR. 1571 „DĖL LIETUVOS RESpUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 742 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO ĮSTEIGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 914

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1571 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 742 „Dėl valstybės įmonės Registrų centro įsteigimo“ dalinio pakeitimo“ ir pripažinti netekusiu galios 1.1 papunktį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis