baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ

KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 26 d. Nr. T-21

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Švenčionių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje: www.svencionys.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                          RIMANTAS KLIPČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-21

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

 

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

ADUTIŠKIO SENIŪNIJA

1.

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Antanų k. (miške)

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

 

0,03

Neįregistruotas

 

Unikalus kodas

3803

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

2.

Adutiškio mstl. kapinės Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Adutiškio mstl.

Postavų g. 15A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,9470

Įregistruotas

2013-10-11

Unikalus Nr.

4400-2775-7711

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

3.

Antanų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Antanų k. (Miško g. ir Upės g. kampas)

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,11

Neįregistruotas

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

4.

Gudelių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Gudelių k. (šalia kelio Nr. 4(6-1V)

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

 

0,15

Neįregistruotas

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

5.

Grigališkės kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Jakelių k.

Alyvų g. 1

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,16

Įregistruotas

2021-02-08

Unikalus Nr.

4400-5556-8660

 

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

6.

Jakelių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Jakelių k.

Alyvų g. 51

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,7675

Įregistruotas

2021-01-14

Unikalus Nr.

4400-5541-3153

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

7.

Kavaltiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Lazdinių k.

Ežero g. 49

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2823

Įregistruotas

2022-04-20

Unikalus Nr.

4400-5812-0088

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

8.

Linkonių kaimo kapinės

Švenčionių  r. sav.

Adutiškio sen.

Linkonių k. 11A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,32

Įregistruotas

2018-10-02

Unikalus Nr.

4400-5045-5639

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

9.

Medinų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Medinų k. (miške)

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,06

Neįregistruotas

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

10.

Piršteliškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Piršteliškės k (šalia kelio Nr. 5(6-1V)

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

11.

Ramoniūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Ramoniūnų k.

Ramoniūnų g. 3A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4016

Įregistruotas

2018-08-07

Unikalus Nr.

4400-5035-0496

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

12.

Svylionių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Svylionių k.

Paupio g. 15

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,6522

Įregistruotas

2021-06-23

Unikalus Nr.

4400-5556-5676

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

13.

Užupio kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Užupio k.(šalia kelio Nr. 4427)

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,09

Neįregistruotas

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

14.

Vosiūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Vosiūnų k.

Uosių g. 33

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2887

Įregistruotas

2018-08-06

Unikalus Nr.

4400-5022-2456

Neregistruotos

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

15.

Žydų senosios kapinės

Švenčionių r. sav.

Adutiškio sen.

Adutiškio mstl.

Vidžių g. 23A

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3543

Įregistruotas

2018-10-03

Unikalus Nr.

4400-5045-5682

Unikalus kodas

21297

Adutiškio seniūnija

Adutiškis, Postavų g.1

tel. (8 387) 59257

Darbininkas Pius Rumbutis

mob. 8 652 13386

 

CIRKLIŠKIO SENIŪNIJA

16.

Miežionių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Cirkliškio sen.

Miežionių k.

Miežionių g.

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,17

Neįregistruotas

Neregistruotos

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

17.

Paškonių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Cirkliškio sen.

Poškonių k. 1A

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2030

Įregistruotas

2020-06-30

Unikalus Nr.

4400-5442-7277

Neregistruotos

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

18.

Račkiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Cirkliškio sen.

Bogutiškės k. 1A

Riboto laidojimo

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,5586

Įregistruotas

2020-07-01

Unikalus Nr.

4400-5443-4527

Neregistruotos

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

19.

Vaiškūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Cirkliškio sen.

Vaiškūnų k. 14A

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2607

Įregistruotas

2020-11-12

Unikalus Nr.

4400-5442-6503

Neregistruotos

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

20.

Mėžionių kaimo (Šilalio) kapinės

Cirkliškio sen.

Mėžionių k.

Mėžionių g. 11B

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

2,5336

Įregistruotas

2020-08-17

Unikalus Nr.

4400-5443-5202

Neregistruotos

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

21.

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Cirkliškio k.

Švenčionių r. sav.

Cirkliškio sen.

Cirkliškio k.

Aukštaičių g.

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,60

Neįregistruotas

 

Unikalus kodas

11237

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

22.

Modžiūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Cirkliškio sen.

Modžiūnų k. (miške, šalia kelio Nr. 323, senasis Kunigiškės kelias)

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,15

Neįregistruotas

Neregistruotos

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

23.

Rėviškės vs. kapinės

Švenčionių r. sav.

Cirkliškio sen.

Rėviškės vs. 1

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,0782

Įregistruotas

2020-06-08

Unikalus Nr.

4400-5443-0438

Neregistruotos

Cirkliškio seniūnija

Cirkliškis, Liepų al.1

tel. (8 387) 66182

Specialistas Kęstutis Vaiškūnas

mob. 8 620 37691

KALTANĖNŲ SENIŪNIJA

24.

Antaliedės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Antaliedės k.

Liedžio g. 18

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1728

Įregistruotas

2020-06-22

Unikalus Nr.

4400-5440-6143

Neregistruotos

Kaltanėnų seniūnija

Kaltanėnai, Švenčionėlių g. 34

tel. (8 387) 41402

Seniūnas Vincas Jusys

mob. 8 628 10826

25.

Obelų Rago kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Obelų Rago k.

Kadagio g. 7

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3160

Įregistruotas

2018-01-12

Unikalus Nr.

4400-4839-9196

Neregistruotos

Kaltanėnų seniūnija

Kaltanėnai, Švenčionėlių g. 34

tel. (8 387) 41402

Seniūnas Vincas Jusys

mob. 8 628 10826

26.

Kaltanėnų mstl. kapinės

Švenčionių r. sav.

Kaltanėnų sen.

Kaltanėnai

Švenčionėlių g. 1B

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

3,4094

Įregistruotas

2016-06-17

Unikalus Nr.

4400-4230-2906

Neregistruotos

Kaltanėnų seniūnija

Kaltanėnai, Švenčionėlių g. 34

tel. (8 387) 41402

Seniūnas Vincas Jusys

mob. 8 628 10826

LABANORO SENIŪNIJA

27.

Baroniškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Baroniškės k. (ribojasi su sklypu Baroniškės k. 7)

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Labanoro seniūnija

Labanoras, Seniūnijos g. 27

tel. (8 387) 41409

Seniūnas Vincas Jusys

mob. 8 628 10826

28.

Dvariškių kapinės

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Labanoras

Saldutiškio g. 24A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,9809

Įregistruotas

2020-03-13

Unikalus Nr.

4400-5374-2820

Neregistruotos

Labanoro seniūnija

Labanoras, Seniūnijos g. 27

tel. (8 387) 41409

Seniūnas Vincas Jusys

mob. 8 628 10826

29.

Kunigiškių kapinės

Švenčionių r. sav.  

Labanoras

Kunigiškių g. 11

 

Kunigiškių g. 13

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

 

0,3990

 

 

0,1434

Įregistruotas

2003-06-23

Unikalus Nr.

4400-0029-2808

2004-03-16

Unikalus Nr.

4400-0243-3472

Neregistruotos

Labanoro seniūnija

Labanoras, Seniūnijos g. 27

tel. (8 387) 41409

Seniūnas Vincas Jusys

mob. 8 628 10826

30.

Januliškio kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Labanoro sen.

Januliškio k. (prie Januliškio bažnyčios Januliškio k. 8)

Riboto laidojimo

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Labanoro seniūnija

Labanoras, Seniūnijos g. 27

tel. (8 387) 41409

Seniūnas Vincas Jusys

mob. 8 628 10826

MAGŪNŲ SENŪNIJA

31.

Magūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Magūnų sen.

Magūnų k.

Magūnų g. 6

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1455

Įregistruotas

2012-05-14

Unikalus Nr.

4400-2361-5276

Neregistruotos

Magūnų seniūnija

Magūnai, Balingrado g. 25

tel. (8 387) 41404

darbininkas Miroslav Risnovskij

mob. 8 634 31533

32.

Prienų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Magūnų sen.

Prienų k.

Prienų g. 15B

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4156

Įregistruotas

2012-05-14

Unikalus Nr.

4400-2361-3412

Neregistruotos

Magūnų seniūnija

Magūnai, Balingrado g. 25

tel. (8 387) 41404

darbininkas Miroslav Risnovskij

mob. 8 634 31533

33.

Vokietijos karių kapai

Švenčionių r. sav.

Magūnų sen.

Balingrado k. (šalia Balingrado gatvės)

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,03

Neįregistruotas

 

Unikalus kodas

20953

Magūnų seniūnija

Magūnai, Balingrado g. 25

tel. (8 387) 41404

darbininkas Miroslav Risnovskij

mob. 8 634 31533

34.

Balingrado kapinės

Švenčionių r. sav.

Magūnų sen.

Balingrado k. 1A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

2,0210

Įregistruotas

2002-03-28

Unikalus Nr.

8634-0001-0244

Neregistruotos

Magūnų seniūnija

Magūnai, Balingrado g. 25

tel. (8 387) 41404

darbininkas Miroslav Risnovskij

mob. 8 634 31533

PABRADĖS SENIŪNIJA

35.

Gužių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Gužių k.

Meros g.

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

36.

Zalavo kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Zalavo k.

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,10

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

37.

Pabradės kapinės Bajorėlių g.

Švenčionių r. sav.

Pabradė

Bajorėlių g. 50

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3031

Įregistruotas

2022-01-31

Unikalus Nr.

4400-5623-3160

Unikalus kodas

46281

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

38.

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos ir Lenkijos karių kapai

Švenčionių r. sav.

Pabradė

Vasaros g.

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,30

Neįregistruotas

Unikalus kodas

21064

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

39.

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Švenčionių r. sav.

Pabradė

Mokyklos g.

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4

Neįregistruotas

Unikalus kodas

11238

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

40.

Pabradės miesto kapinės

Švenčionių r. sav.

Pabradė

Bažnyčios g. 18

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

4,6878

Įregistruotas

2016-12-28

Unikalus Nr.

4400-4428-6462

Neregistruotos

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

Darbininkė Svetlana Lukoic

mob.8 603 91271

41.

Karkažiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Karkažiškės k.

Mokyklos g.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

 

4,0

Neįregistruotas

Neregistruotos

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

Darbininkė Svetlana Lukoic

mob.8 603 91271

42.

Pavoverės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Pabradės sen.

Pavoverės k.

Bažnyčios g. 26

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

 

1,3485

Įregistruotas

2017-003-03

Unikalus Nr.

4400-4526-1623

Neregistruotos

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

Darbininkė Svetlana Lukoic

mob.8 603 91271

43.

Žydų senosios kapinės

Švenčionių r. sav.

Pabradė

Vasaros g.

Neveikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,30

Neįregistruotas

Unikalus kodas

21212

Pabradės seniūnija

Pabradė, Pašto g. 6

tel. (8 387) 54244

SARIŲ SENIŪNIJA

44.

Antasarės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Antasarės k. 1A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1552

Įregistruotas

2020-11-05

Unikalus Nr.

4400-5542-4625

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

45.

Daumilų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Daumilų k. 

Daumilų g. 4A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3336

Įregistruotas

2021-04-08

Unikalus Nr.

4400-5542-5122

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

46.

Dvarčiškių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Dvarčiškių k. 1B

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2362

Įregistruotas

2021-04-08

Unikalus Nr.

4400-5542-4369

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

47.

Laužėnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laužėnų k. 16A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,0904

Įregistruotas

2021-04-08

Unikalus Nr.

4400-5542-3660

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

48.

Rimkų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Rimkų vs.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1092

Įregistruotas

2021-04-08

Unikalus Nr.

4400-5541-7675

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

49.

Sarių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Sarių k.

Beržų g. 2B

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,60

Įregistruotas

2010-10-11

Unikalus Nr.

4400-2047-4197

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

50.

Sudotų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Sudotos k. 7B

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4795

Įregistruotas

2021-01-13

Unikalus Nr.

4400-5556-5036

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

51.

Šutų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Šutų k.

Miško g. 28A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3809

Įregistruotas

2016-02-05

Unikalus Nr.

4400-4094-8329

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

52.

Melagėnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Melagėnų k.

Žeimenos g. 6

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1867

Įregistruotas

2021-04-08

Unikalus Nr.

4400-5541-8146

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

53.

Laukių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Sarių sen.

Laukių k. 18

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4028

Įregistruotas

2018-12-18

Unikalus Nr.

4400-5121-7784

Neregistruotos

Sarių seniūnija

Sariai, Malūno g. 5

tel. (8 387) 41400

Seniūnė Natalija Lukauskienė

mob. 8 687 74143

STRŪNAIČIO SENIŪNIJA

54.

Karalinavo kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Karalinavo vs. nuo kelio Nr. 230 mišku link Bildų vs.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,12

Neįregistruotas

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

55.

Svitailiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Svitailiškės k.

Miško g. 24

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1224

Įregistruotas

2017-09-12

Unikalus Nr.

4400-4739-9951

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

56.

Šilinės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Šilinės k.

Šilinės g. 1A

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1708

Įregistruotas

2017-09-13

Unikalus Nr.

4400-4741-2773

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

57.

Vidutinės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Vidutinės k.

Strūnaičio g. 53

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2921

Įregistruotas

2017-09-13

Unikalus Nr.

4400-4741-1108

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

58.

Šišniškių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Šišniškės k.

Kelias Nr. 204

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

59.

Toleikų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Toleikų k. (kelias Nr. 220)

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,09

Neįregistruotas

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

60.

Kulbokiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Kulbokiškės k. (kelias Nr. 4405)

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

61.

Dvilonių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Dvilonių k.

Skardžiaus g. 32B

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1379

Įregistruotas

2018-01-19

Unikalus Nr.

4400-4907-3078

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

62.

Melninkų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Melninkų k.

Kelias Nr. 24

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,13

Neįregistruotas

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

63.

Seno Strūnaičio kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Seno Strūnaičio k.

Seno Strūnaičio g. 3

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1352

Įregistruotas

2017-09-15

Unikalus Nr.

4400-4746-1590

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

64.

Ziboliškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Ziboliškės k.

Centrinė g. 2B

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0, 1540

Įregistruotas

2017-09-12

Unikalus Nr.

4400-4740-0917

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

65.

Naujo Strūnaičio kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Naujo Strūnaičio k.

Bažnyčios g. 3

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

3,9186

Įregistruotas

2016-02-03

Unikalus Nr.

4400-4092-0858

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

66.

Ropiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Strūnaičio sen.

Ropiškės k.

Ropiškės g. 10

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1223

Įregistruotas

2017-09-12

Unikalus Nr.

4400-4740-2522

Neregistruotos

Strūnaičio seniūnija

Naujas Strūnaitis, Kasčiukų g. 2

tel. (8 387) 46317

Seniūnė Rita Jastremskienė

mob. 8 687 74275

SVIRKŲ SENIŪNIJA

67.

Vėžiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Jurgeliškės k.

Miško g. 4

Riboto laidojimo

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0, 2187

Įregistruotas

2020-07-31

Unikalus Nr.

4400-5465-3180

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

68.

Ataukų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Ataukų k.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,05

Neįregistruotas

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

69.

Daukšiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Daukšiškės k. 9

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1336

Įregistruotas

2021-04-20

Unikalus Nr.

4400-5445-3477

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

70.

Davaisių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Davaisių k. 2A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,5786

Įregistruotas

2018-01-30

Unikalus Nr.

4400-4833-0749

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

71.

Gailiušių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Gailiušų k. 18

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2640

Įregistruotas

2018-01-26

Unikalus Nr.

4400-4881-0800

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

72.

Girdėnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Girdėnų k.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4447

Neįregistruotas

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

73.

Jurgeliškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Jurgeliškės k.

Lauko g. 2A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,7585

Įregistruotas

2020-07-08

Unikalus Nr.

4400-5445-3033

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

74.

Kackonių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Kackonių k.

Adutiškio g. 2B

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3834

Įregistruotas

2018-01-30

Unikalus Nr.

4400-4838-8309

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

75.

Maciūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Maciūnų k. 2A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4115

Įregistruotas

2005-05-18

Unikalus Nr.

4400-0597-6032

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

76.

Milkūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Milkūnų k.10

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,5639

Įregistruotas

2005-05-18

Unikalus Nr.

4400-0597-6087

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

77.

Rakauskų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Rakauskų k.

Rakauskų g. 2B

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4973

Įregistruotas

2005-05-18

Unikalus Nr.

4400-0597-6310

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

78.

Tatariškės kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Milkūnų k.

Riboto laidojimo

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,11

Neįregistruotas

Neregistruotos

 

 

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

79.

Videšiūniškės k. I kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Staškinės k. 2

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4485

Įregistruotas

2021-04-20

Unikalus Nr.

4400-5444-6407

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

80.

Videšiūniškės k. II kapinės

Švenčionių r. sav.

Svirkų sen.

Dvarapievio k. 1

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2320

Įregistruotas

2021-02-02

Unikalus Nr.

4400-5445-2258

Neregistruotos

Svirkų seniūnija

Svirkai, Žilvyčių g. 2

tel. (8 387) 41408

Seniūnas Arnas Jacina

mob. 8 671 25015

ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJA

81.

Medišonių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Kukiškės k.

Kukiškės g. 2A

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2687

Įregistruotas

2020-06-09

Unikalus Nr.

4400-5444-5042

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

82.

Masliškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Masliškės k. 7A

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,9116

Įregistruotas

2021-04-08

Unikalus Nr.

4400-5442-7144

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

    83.

Žydų senosios kapinės

Švenčionių r. sav. 

Švenčionių m.

Miško g. 13G

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

4,1281

Įregistruotas

2016-10-06

Unikalus Nr.

4400-4145-3845

Unikalus kodas

21967

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

84.

Neversčių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Neversčių k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob.8 686 94842

85.

Stoniūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Stoniūnų k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,07

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob.8 686 94842

86.

Činčikų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Činčikų k.

Činčikų g. 29

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3371

Įregistruotas

2021-02-02

Unikalus Nr.

4400-5442-1360

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

87.

Šutonių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Stepurkiškės k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,10

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob.8 686 94842

88.

Šventos kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Šventos k.

Dvaro g.4

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0, 2411

Įregistruotas

2021-02-04

Unikalus Nr.

4400-5443-8670

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

89.

Daukšių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Masliškės k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,10

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

90.

Grigaliūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Grigaliūnų k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,33

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob.8 686 94842

91.

Trebučių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Trebučių k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,17

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

92.

Kūčių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Kūčių k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,64

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

93.

Krašuonos kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Krašuonos k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob.8 686 94842

94.

Varkalių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Varakalių k. 10

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

95.

Katalikų kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionys

Lentupio g. 31B

Lentupio g. 31D

Lentupio g. 31C

 

 

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

 

8,8225

 

 

0,7347 (praplėtimas)

 

 

0,5320 (praplėtimas)

Įregistruotas

2016-10-06

Unikalus Nr.

4400-4363-5070

Įregistruotas

2020-07-14

Unikalus Nr.

4400-1826-1604

Įregistruotas

2020-07-14

Unikalus Nr.

4400-1233-1421

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Darbininkas Remutis Sangaila

mob. 8 624 02950

96.

Totorių kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionys

Vilniaus g. 69

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3186

Įregistruotas

2018-10-04

Unikalus Nr.

4400-5076-0335

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

Darbininkas Jan Čikun

Mob. 8 621 48211

97.

Sentikių kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionys

Vilniaus g. 51A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

2,2313

Įregistruotas

2018-10-22

Unikalus Nr.

4400-5101-6741

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

Darbininkas Jan Čikun

Mob. 8 621 48211

98.

Stačiatikių kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionys

Saulėtekio g. 2

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

1,9829

Įregistruotas

2018-12-31

Unikalus Nr.

4400-5129-6369

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

99.

Stūglių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Stūglių k.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,11

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

100.

Šilinių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Šilinių k.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

101.

Kirkučių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Kirkučių k.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,20

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

102.

Trečiūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Trečiūnų k.

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,08

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

103.

Čepukėnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Čepukėnų k. 1A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,14

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob.8 686 94842

104.

Jaciūnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Jaciūnų k. 2

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,2720

Įregistruotas

2020-06-05

Unikalus Nr.

4400-5445-4285

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

105.

Aidukų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Aidukų k. 1

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

2,0496

Įregistruotas

2021-02-045

Unikalus Nr.

4400-5443-9213

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob.8 686 94842

106.

Aučynų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Aučynų k. 1A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,17

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

107.

Bajorų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Bajorų k.

Bajorų g. 39

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,6386

Įregistruotas

2021-02-02

Unikalus Nr.

4400-5442-1160

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

108.

Nevieriškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionių sen.

Nevieriškės k.

Nevieriškės g. 2

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3667

Įregistruotas

2021-02- 17

Unikalus Nr.

4400-5442-3444

Neregistruotos

Švenčionių seniūnija

Švenčionys, Švenčionėlių g. 6A

tel. (8 387) 51733

Vyriausiasis specialistas Ramūnas Maminskas

mob. 8 686 94842

ŠVENČIONĖLIŲ SENIŪNIJA

109.

Burbų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Burbų k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,04

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

110.

Daraičių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Rudžionių k. 20

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,07

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

111.

Drustėnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Drūstėnų k.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,10

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

112.

Juodiškio kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Juodiškio k.

Juodiškio g. 2A

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1989

Įregistruotas

2020-06-22

Unikalus Nr.

4400-5442-0730

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

113.

Kretuonų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Kretuonų k.

Kretuonų g. 33

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,1345

Įregistruotas

2020-08-11

Unikalus Nr.

4400-5440-5098

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

114.

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių m.

Vilniaus g.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,15

Neįregistruotas

Unikalus kodas

39180

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

115.

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių m.

Vilniaus g. 122

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,06

Neįregistruotas

Unikalus kodas

11239

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

116.

Švenčionėlių žydų senųjų kapinių ir holokausto aukų kapo kompleksas

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių m.

Kaltanėnų g.

Neveikiančios Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,20

Neįregistruotas

Unikalus kodas

38419

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

117.

Reškutėnų kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Reškutėnų k.

Reškutėnų g. 8

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,7193

Įregistruotas

2001-08-30

Unikalus Nr.

8624-0001-0041

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

118.

Rėkučių kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Rėkučių k.

Rėkučių g. 54A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,3033

Įregistruotas

2020-08-24

Unikalus Nr.

4400-5441-0092

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

119.

Vaiciukiškės kaimo kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių sen.

Vaiciukiškės k.

Vaiciukiškės g. 3

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,4120

Įregistruotas

2020-06-23

Unikalus Nr.

4400-5441-2061

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

120.

Katalikų senos kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių m.

Liepų g.24G

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

2,3983

Įregistruotas

2001-04-19

Unikalus Nr.

8677-0005-0159

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

121.

Katalikų naujos kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių m.

Liepų g. 24H

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

3,4222

Įregistruotas

2001-04-19

Unikalus Nr.

8640-0001-0171

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

122.

Rusų provoslavų kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių m.

Slėnio g. 22A

Veikiančios

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,9801

Įregistruotas

2019-07-23

Unikalus Nr.

4400-5246-0930

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

123.

Kochanovkos kapinės

Švenčionių r. sav.

Švenčionėlių m.

Ateities g.

Riboto laidojimo

Švenčionių r. sav. tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. T-238

0,60

Neįregistruotas

Neregistruotos

Švenčionėlių seniūnija

Švenčionėliai, Švenčionių g. 3

tel. (8 387) 31233

Darbininkas Jonas Deveikis

mob. 8 685 55808

 

__________________________

part_85d89e5c09db43e497a6ea95326837c5_end