herbas

JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO

NR. 2V-138 (1.4) „DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 2V-77 (1.4E)

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. A1-65 „Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Veiksmų planas) bei Oficialiajame statistikos portale paskelbtus 2022 m. gruodžio mėn. dažniausiai įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius, keičiu Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatus, patvirtintus Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 2V-138 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.3. papunktį ir išdėstau jį taip:

7.3 visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 546 000 (penki šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur:

7.3.1. A priemonei įgyvendinti – 360 000 (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų;

7.3.2. B priemonei įgyvendinti – 186 000 (vienas šimtas aštuoniadešimt šeši tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų;“

2. Pakeičiu 22.2.2.4. papunktį ir išdėstau jį taip:

22.2.2.4. lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos (ne daugiau kaip 62 Eur už 1 val., įskaitant visus mokesčius);“

 

3. Pakeičiu  22.2.2.8.1. papunktį ir išdėstau jį taip:

22.2.2.8.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos teikiamos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau kaip 15 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius);

4. Pakeičiu 22.2.2.8.2. papunktį ir išdėstau jį taip:

22.2.2.8.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, skiriant ne daugiau kaip 31 Eur 1 asmeniui per parą, įskaitant visus mokesčius);“

 

 

 

Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja,                                                       Eglė Došienė

vykdanti direktoriaus funkcijas

part_75baa105f7004905bce688ea241cde25_end