HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-379/4-273 „DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. D1-385/4-667

Vilnius

 

1. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. D1-379/4-273 „Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                          Aušrinė Armonaitė