Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 2, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 271, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 STRAIPSNIŲ IR 1 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 111  STRAIPSNIU ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. XII-459 11, 16,  261 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMO NR. XIII-425 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. 1009

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.  Pritarti  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 271, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 11, 16, 261 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.  

2Įgalioti aplinkos ministrą Simoną Gentvilą, o jam negalint dalyvauti – aplinkos viceministrą Mantą Michaliunjo atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime. Jeigu aplinkos viceministras Mantas Michaliunjo negali dalyvauti, – Vyriausybei atstovauja aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas