LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1K-455 „DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMOJO BENDROJO SĄSKAITŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1K-304

Vilnius

 

1.Pakeičiu Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 6 klasės 685 sąskaitą ir ją išdėstau taip:

„685         Kitos pervestinos sumos kitiems subjektams“.

1.2.    Pakeičiu 7 klasės 745 sąskaitą ir ją išdėstau taip:

„745         Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems subjektams“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė