VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. liepos 28 d. Nr. 1K-195

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-852 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-853 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.    P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) / 54 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugos“:

1.1.1. įrašau po paslaugos, žymimos kodu „4148“, pavadinimo „65 m. ir vyresnių gyventojų PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų), kai šeimos gydytojo komandos narių (ne gydytojų) ir šeimos gydytojų ir (ar) PAASP paslaugas teikiančių vidaus ligų gydytojų bei vaikų ligų gydytojų užimamų etatų santykis yra lygus 2,10 arba didesnis“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„4263

Gyventojams nuo 18 iki 34 m. teikiamos PAASP paslaugos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo ir chirurgo

 

 

 

 

4264

Gyventojams nuo 35 iki 49 m. teikiamos PAASP paslaugos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo ir chirurgo

 

 

 

 

4265

Gyventojams nuo 50 iki 65 m. teikiamos PAASP paslaugos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo ir chirurgo

 

 

 

 

4266

65 m. ir vyresniems gyventojams teikiamos PAASP paslaugos laisvės atėmimo vietose kartu visų šių gydytojų – vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo ir chirurgo“

 

1.1.2. įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3588“, pavadinimo „18 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, į kurį įeina burnos higienisto paslaugos“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„4267

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo aptarnaujamų gyventojų skaičius lygus 10 000 arba mažesnis

 

 

 

 

4268

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo aptarnaujamų gyventojų skaičius didesnis nei 10 000, bet mažesnis (arba lygus) nei 13 500

 

 

 

 

4269

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo aptarnaujamų gyventojų skaičius didesnis nei 13 500, bet mažesnis nei 17 000

 

 

 

 

4270

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo aptarnaujamų gyventojų skaičius – 17 000“

 

1.1.3. įrašau po paslaugos, žymimos kodu „4270“, pavadinimo „Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui, kai medicinos psichologo aptarnaujamų gyventojų skaičius – 17 000“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„4271

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslauga vaikams, kai paslaugas teikia vaikų ir paauglių psichiatras

 

1.1.4. pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„1939

Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra

 

1.2. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3660“, pavadinimo „Vaikų infekcinių ligų gydytojo paslauga“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„4272

Klinikinio farmakologo paslauga“

 

1.3. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2705“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„2705

Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.4. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 97 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „4157“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„4157

Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.5. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2752“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„2752

Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.6. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 97 / Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „4175“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„4175

Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.7. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3919“, pavadinimo „Kardiologo konsultacija, kai atliekamas farmakologinis krūvio mėginys su Regadenozonu, atliekant miokardo perfuzijos scintigrafijos ar magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„4273

Klinikinio farmakologo paslauga (kai atliekamas (-i) vaistų koncentracijos tyrimas (-ai))

 

1.8. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „2796“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„2796

Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.9. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „4211“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„4211

Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.10. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3304“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„3304

Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.11. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms  / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „4229“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„4229

Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.12. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3345“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„3345

Kardiologo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

1.13. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „4241“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„4241

Kardiologo, kai atliekamos 2 ir daugiau iš šių intervencijų: širdies echoskopija, veloergometrija, perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, kraujagyslių standumo tyrimas, kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas, širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus patikra, ar krūvio echokardiografijos mėginys“

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1.3 papunktis taikomas atitinkamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms nuo 2023 m. liepos 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                           Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė