LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-675 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 11 d. Nr. XIV-1957

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šalpos neįgalumo pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 punktuose nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 100 procentų darbingumo, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;

2) asmenims, netekusiems 95 procentų darbingumo, – 1,87 šalpos pensijų bazės dydžio;

3) asmenims, netekusiems 90 procentų darbingumo, – 1,75 šalpos pensijų bazės dydžio;

4) asmenims, netekusiems 85 procentų darbingumo, – 1,62 šalpos pensijų bazės dydžio;

5) asmenims, netekusiems 80 procentų darbingumo, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

6) asmenims, netekusiems 75 procentų darbingumo, – 1,37 šalpos pensijų bazės dydžio;

7) asmenims, netekusiems 70 procentų darbingumo, – 1,25 šalpos pensijų bazės dydžio;

8) asmenims, netekusiems 65 procentų darbingumo, – 1,12 šalpos pensijų bazės dydžio;

9) asmenims, netekusiems 60 procentų darbingumo, – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šalpos neįgalumo pensijos šio įstatymo 5 straipsnio 5 punkte nurodytiems asmenims yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 100 procentų darbingumo, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;

2) asmenims, netekusiems 95 procentų darbingumo, – 1,83 šalpos pensijų bazės dydžio;

3) asmenims, netekusiems 90 procentų darbingumo, – 1,66 šalpos pensijų bazės dydžio;

4) asmenims, netekusiems 85 procentų darbingumo, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

5) asmenims, netekusiems 80 procentų darbingumo, – 1,33 šalpos pensijų bazės dydžio;

6) asmenims, netekusiems 75 procentų darbingumo, – 1,17 šalpos pensijų bazės dydžio;

7) asmenims, netekusiems 60–70 procentų darbingumo, – 1 šalpos pensijų bazės dydžio.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytose Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytų dydžių šalpos neįgalumo pensijos jų gavėjams pradedamos mokėti ne vėliau kaip 2023 m. lapkričio 30 d., kartu išmokant nuo 2023 m. liepos 1 d. susidariusias šalpos neįgalumo pensijų nepriemokas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_c7102899edbc431d9e2c4fe41361544f_end