LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66 „DĖL DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3-366

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.11. krovininio automobilio, sukabinto su puspriekabe vykdant įvairiarūšio vežimo operaciją

                                                                                                                                           16,65 m.“

2. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.3. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše puspriekabe vykdant įvairiarūšio vežimo

operaciją                                                                                                                                              42 t;“.

3. Pakeičiu 19.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.7. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe vykdant įvairiarūšio

vežimo operaciją                                                                                                                                 44 t;“.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                 Marius Skuodis