VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 4 d. Nr. 1K-181

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-1212 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.   P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų

paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Dalyje „03 / Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui / 03 03 / Ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją) / 8 / Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3877“, pavadinimo „Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų)“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3892

Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais) (reabilitacijos trukmė – 12 dienų)

 

 

 

 

3893

Ambulatorinė reabilitacija II: psichikos ir elgesio sutrikimai. Būklė po COVID-19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais) (reabilitacijos trukmė – 12 dienų)“

 

1.2. Dalyje „03 / Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui / 03 03 / Ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją) / 8 / Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3879“, pavadinimo „Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų)“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

 

„3894

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais) (reabilitacijos trukmė – 12 dienų)

 

 

 

 

3895

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai. Būklė po COVID-19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais) (reabilitacijos trukmė – 12 dienų)“

 

1.3. Dalyje „03 / Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui / 03 04 / Stacionarinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją) / 8 / Reabilitacijos II paslaugos suaugusiesiems“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3881“, pavadinimo „Reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienų)“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3896

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai) (reabilitacijos trukmė – 20 dienų)

 

1.4. Dalyje „03 / Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui / 03 04 / Stacionarinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją) / 8 / Reabilitacijos II paslaugos vaikams“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3883“, pavadinimo „Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienų)“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3897

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai) (reabilitacijos trukmė – 20 dienų)“

 

1.5. Dalyje „03 / Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui / 03 05 / Ambulatorinėms psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms / 87 / Ambulatorinėms psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms“:

1.5.1. įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3430“, pavadinimo Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3898

Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija. Būklė po COVID-19 ligos“

 

1.5.2. įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3431“, pavadinimo Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3899

Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija. Būklė po COVID-19 ligos “

 

1.6. Dalyje „03 / Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui / 03 06 / Stacionarinėms psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms / 87 / Stacionarinėms psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3432“, pavadinimo Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija“  šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3900

Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija. Būklė po COVID-19 ligos“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atitinkamoms paslaugoms, suteiktoms nuo 2021 m. gegužės 27 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                           Gintaras Kacevičius