LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2008 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-324 „DĖL NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS FORMOS PATVIRTINIMO“
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. A1-177

Vilnius

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. A1-324 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės formos patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                               Monika Navickienė