MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1B-351 „DĖL MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20  d. Nr. 1BE-199

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Muitinės įstaigų klasifikatorių, patvirtintą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2.8 papunktį.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 2.17 papunktį.

1.3. Papildau 3.11 papunkčiu:

„3.11.

Raigardo kelio postas / LTVK8000

 

LT-66443

Druskininkų r. sav.

Viečiūnų sen.

Jaskonių k.

Gardino g. 130

 

Tel. (8 313) 60 586

El. p. vk80.raigardas@lrmuitine.lt

 

LT

KM0000

LT/BY

B

D

MT

PKPD

VSAT

VAT

C

R

DEP

DES

ENT

EXL

EXT

REG

TRA

9AP

9DZ

9GK

9KL

9LS

9LV

9MS

9PI

9TF

I–VII

24 h

Vykdo Švendubrės upių uosto posto funkcijas“.

 

 

 

 

1.4. Papildau 3.12 papunkčiu:

„3.12.

Švendubrės upių uosto postas / LTVU0100

LT-67308

Druskininkų sav.

Leipalingio sen.

Lipliūnų k.

Nemuno kelias 76

 

Tel. (8 313) 60 586

El. p. vk80.raigardas@lrmuitine.lt

 

LT

KM0000

LT/BY

 

C

DEP

DES

EXT

REG

 

9AP

9DZ

9KL

9PI

Darbo trukmę ir laiką

kiekvienais metais nustato sienos įgaliotiniai iki navigacijos periodo pradžios

Posto funkcijas vykdo Raigardo kelio postas“.

 

2.   Šis įsakymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

 

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                            Darius Žvironas