LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. 3D-420 „DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 1:01:2020 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ PATVIRTINIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 3D-571

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 3D-420 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas