STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO STUDIJŲ KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2022 m. gegužės 12 d. Nr. SV6-17

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 18 punktu, bei remdamasis krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos studijas, akredituoju maisto studijų krypties studijas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. SV6-17

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS MAISTO STUDIJŲ KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pirmoji

2029 m. gegužės 12 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Antroji

2029 m. gegužės 12 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2029 m. gegužės 12 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2029 m. gegužės 12 d.

 

_____________