https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl UŽIMTUMO TARNYBOS prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2019 M. Birželio 12 D. ĮSAKYMO NR. V-298 „DĖL DOKUMENTŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS, IŠDAVIMO, PRATĘSIMO IR PANAIKINIMO, PRAŠYMŲ IŠDUOTI TOKIUS DOKUMENTUS NETENKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2023 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-175

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.2 papunktį.

2. P a v e d u :

2.1. Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Inga Balnanosienė

 

part_1cb0f1ad70fc41bdbf5e51805e60f06d_end