Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo TINKLO optimizavimo ir paruošimo LIETUVOS RESPUBLIKOS elektros energetikos sistemĄ sujungTi su kontinentinės europos tinklais darbui sinchroniniu režimu projekto PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIu EKONOMINIu PROJEKTu

 

2017 m. gegužės 10 d.Nr. 348

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 1 ir 5 punktais ir įgyvendindama Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pripažinti Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungti su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu projektą (toliau – projektas) valstybei svarbiu ekonominiu projektu, kurio tikslas – optimizuoti elektros perdavimo tinklą šiaurės rytų Lietuvoje pritaikant Lietuvos elektros sistemos veikimą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais ir sumažinant elektros perdavimo tinklo plėtros ir eksploatavimo sąnaudas.

2. Rekomenduoti projektą įgyvendinti Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriui akcinei bendrovei LITGRID AB.

3. Įgalioti Lietuvos Respublikos energetikos ministrą pasirašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu įsipareigojimų vykdymo sutartį su šio nutarimo 2 punkte nurodyta bendrove ir numatyti bendrovei šiuos įpareigojimus:

3.1. iki 2020 m. gruodžio 1 d. atlikti 330/110/35 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės bei 330/110/10 kV Utenos transformatorių pastotės rekonstravimo darbus – dalį įrangos iš Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės perkelti į Utenos transformatorių pastotę ir taip paruošti šiaurės rytų Lietuvos perdavimo tinklą dirbti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais;

3.2. iki 2020 m. gruodžio 1 d. perkelti šiuo metu Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotėje veikiantį valdomą šuntinį reaktorių į Lietuvos elektrinės 330 kV skirstyklą Elektrėnuose ir taip išspręsti vidurio Lietuvos perdavimo tinklo įtampų valdymo problemas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

energetikos ministrą                                                                        Vilius Šapoka