VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. VE-888 (1.3 E) „DĖL elektroninio pristatymo paslaugų teikimo NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS SUTARTIES IR SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. VE-446 (1.3 E)

Vilnius

 

1. Pakeičiu valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. VE-888 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties ir sutarties specialiųjų sąlygų formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų, kai mokama po šių paslaugų suteikimo, formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama);

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų, kai mokama prieš suteikiant šias paslaugas, formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                             Adrijus Jusas

 

part_de503dc521f344d894ce93659902682f_end