VKontrole2.jpg

 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

Prie LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministerijos

viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M. LAPKRIČIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1A-658 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ TARPTAUTINIŲ PREKĖS ŽENKLU NEREGISTRUOTŲ VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ PAVADINIMŲ ATITIKMENŲ ANGLŲ, LIETUVIŲ IR LOTYNŲ KALBOMIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 17 d. Nr. (1.72E)1A-679

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 m. paskelbtą 89-ąjį Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų (INN) sąrašą,

pakeičiuRekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašą, patvirtintą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“:

1.  Papildau nauja eilute po eilutės „Acetylcysteine Acetilcisteinas Acetylcysteinum“:

„Acetylcysteine zidrimer Acetilcisteinas zidrimeras Acetylcysteinum zidrimerum“;

2.  Papildau nauja eilute po eilutės „Aclimostat Aklimostatas Aclimostatum“:

„Acloproxalap Akloproksalapas Acloproxalapum“;

3.  Papildau nauja eilute po eilutės „Acolbifene   Akolbifenas   Acolbifenum“:

„Acoltremon Akoltremonas Acoltremonum“;

4.  Papildau nauja eilute po eilutės „Adalimumab beta Adalimumabas beta Adalimumabum beta“:

„Adalimumab fosimdesonide Adalimumabas fosimdesonidas   Adalimumabum fosimdesonidum“;

5.  Papildau nauja eilute po eilutės „Alnuctamab Alnuktamabas Alnuctamabum“:

„Alnugranogene aldeparvovec Alnugranogenas aldeparvovekas Alnugranogenum aldeparvovecum“;

6.  Papildau nauja eilute po eilutės „Alphaprodine Alfaprodinas Alphaprodinum“:

„Alpibectir Alpibektiras Alpibectirum“;

7.  Papildau nauja eilute po eilutės „Alvameline Alvamelinas Alvamelinum“:

„Alvamemugene sulseparvovec Alvamemugenas sulseparvovekas Alvamemugenum sulseparvovecum“;

8.  Papildau nauja eilute po eilutės „Amediplase Amediplazė Amediplasum“:

„Amelenodor Amelenodoras Amelenodorum“;

9.  Papildau nauja eilute po eilutės „Anazolene sodium Anazoleno natrio druska Anazolenum natricum“:

„Anbalcabtagene autoleucel Anbalkabtagenas autoleucelas Anbalcabtagenum autoleucelum“;

10.  Papildau nauja eilute po eilutės „Anivovetmab Anivovetmabas Anivovetmabum“:

„Anizatrectinib Anizatrektinibas Anizatrectinibum“;

11.  Papildau nauja eilute po eilutės „Anpirtoline Anpirtolinas Anpirtolinum“:

„Anrikefon Anrikefonas Anrikefonum“;

12.  Papildau nauja eilute po eilutės „Anselamimab Anselamimabas Anselamimabum“:

„Ansornitinib Ansornitinibas Ansornitinibum“;

13.  Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Anumigilimab Anumigilimabas Anumigilimabum“:

„Anvatabart opadotin Anvatabartas opadotinas Anvatabartum opadotinum

Anvatabart pactil Anvatabartas paktilas Anvatabartum pactilum

Anzurstobart Anzurstobartas Anzurstobartum“;

14.  Papildau nauja eilute po eilutės „Apimostinel Apimostinelas Apimostinelum“:

„Apinocaltamide Apinokaltamidas Apinocaltamidum“;

15.  Papildau nauja eilute po eilutės „Arotinolol Arotinololis Arotinololum“:

„Aroxybutynin Aroksibutininas Aroxybutyninum“;

16.  Papildau nauja eilute po eilutės „Asivatrep Asivatrepas Asivatrepum“:

„Asnuciclib Asnuciklibas Asnuciclibum“;

17.  Papildau nauja eilute po eilutės „Atiratecan Atiratekanas Atiratecanum“:

„Atisnolerbart Atisnolerbartas Atisnolerbartum“;

18.  Papildau nauja eilute po eilutės „Azemiglitazone Azemiglitazonas Azemiglitazonum“:

„Azenosertib Azenosertibas Azenosertibum“;

19.  Papildau nauja eilute po eilutės „Basmisanil Basmisanilas Basmisanilum“:

„Basroparib Basroparibas Basroparibum“;

20.  Papildau nauja eilute po eilutės „Batoprazine Batoprazinas Batoprazinum“:

„Batoprotafib Batoprotafibas Batoprotafibum“;

21.  Papildau nauja eilute po eilutės „Becocalcidiol Bekokalcidiolis Becocalcidiolum“:

„Becotatug Bekotatugas Becotatugum“;

22.  Papildau nauja eilute po eilutės „Beloxepin Beloksepinas Beloxepinum“:

„Belrestotug Belrestotugas Belrestotugum“;

23.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bemcentinib Bemcentinibas Bemcentinibum“:

„Bemdaneprocel Bemdaneprocelas Bemdaneprocelum“;

24.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bempegaldesleukin Bempegaldesleukinas Bempegaldesleukinum“:

„Bempikibart Bempikibartas Bempikibartum“;

25.  Papildau nauja eilute po eilutės „Beraprost Beraprostas Beraprostum“:

„Berberine ursodeoxycholate Berberino ursodeoksicholatas Berberini ursodeoxycholas“;

26.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bezafibrate Bezafibratas Bezafibratum“:

„Bezeparsen Bezeparsenas Bezeparsenum“;

27.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bizalimogene ralaplasmid   Bizalimogenas ralaplazmidas   Bizalimogenum ralaplasmidum“:

„Bizaxofusp Bizaksofuspas Bizaxofuspum“;

28.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bofumustine Bofumustinas Bofumustinum“:

„Bofutrelvir Bofutrelviras Bofutrelvirum“;

29.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bosentan Bozentanas Bosentanum“:

„Boserolimab Boserolimabas Boserolimabum“;

30.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bremelanotide Bremelanotidas Bremelanotidum“:

„Bremzalerbart Bremzalerbartas Bremzalerbartum“;

31.  Papildau nauja eilute po eilutės „Brofoxine Brofoksinas Brofoxinum“:

„Brogidirsen Brogidirsenas Brogidirsenum“;

32.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bulevirtide Bulevirtidas Bulevirtidum“:

„Buloxibutid Buloksibutidas Buloxibutidum“;

33.  Papildau nauja eilute po eilutės „Bunolol Bunololis Bunololum“:

„Buntanetap Buntanetapas Buntanetapum“;

34.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cadexomer Kadeksomeras Cadexomerum“:

„Cadisegliatin Kadisegliatinas Cadisegliatinum“;

35.  Papildau nauja eilute po eilutės „Caloxetic acid Kalokseto rūgštis Acidum caloxeticum“:

„Calpurbatug Kalpurbatugas Calpurbatugum“;

36.  Papildau nauja eilute po eilutės „Camizestrant Kamizestrantas Camizestrantum“:

„Camlipixant Kamlipiksantas Camlipixantum“;

37.  Papildau nauja eilute po eilutės „Camonagrel Kamonagrelis Camonagrelum“:

„Camonsertib Kamonsertibas Camonsertibum“;

38.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cannabinol Kanabinolis Cannabinolum“:

„Canocapavir Kanokapaviras Canocapavirum“;

39.  Papildau nauja eilute po eilutės „Carocainide Karokainidas Carocainidum“:

„Carocovatein Karokovateinas Carocovateinum“;

40.  Papildau nauja eilute po eilutės „Carzenide Karzenidas Carzenidum“:

„Casdozokitug Kasdozokitugas Casdozokitug“;

41.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cavrotolimod Kavrotolimodas Cavrotolimodum“:

„Cavutilide Kavutilidas Cavutilidum“;

42.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cebranopadol Cebranopadolas Cebranopadolum“:

„Cebsulfase alfa Cebsulfazė alfa Cebsulfasum alfa“;

43.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cenupatide Cenupatidas Cenupatidum“:

„Cenzileucel Cenzileucelas Cenzileucelum“;

44.  Papildau nauja eilute po eilutės „Ceronapril Ceronaprilis Ceronaprilum“:

„Certepetide Certepetidas Certepetidum“;

45.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cidoxepin Cidoksepinas Cidoxepinum“:

„Ciduvectamig Ciduvektamigas Ciduvectamigum“;

46.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cofisatin Kofizatinas Cofisatinum“:

„Cofrogliptin Kofrogliptinas Cofrogliptinum“;

47.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cresotamide Krezotamidas Cresotamidum“:

„Cretostimogene grenadenorepvec Kretostimogenas grenadenorepvekas Cretostimogenum grenadenorepvecum“;

48.  Papildau nauja eilute po eilutės „Croscarmellose Kroskarmeliozė Croscarmellosum“:

„Crosigalcogene omlixparvovec Krosigalkogenas omliksparvovekas Crosigalcogenum omlixparvovecum“;

49.  Papildau nauja eilute po eilutės „Crovalimab Krovalimabas Crovalimabum“:

„Crozbaciclib Krozbaciklibas Crozbaciclibum“;

50.  Papildau nauja eilute po eilutės „Cudetaxestat Kudetaksestatas Cudetaxestatum“:

„Culmerciclib Kulmerciklibas Culmerciclibum“;

51.  Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Dalfopristin Dalfopristinas Dalfopristinum“:

„Dalmelitinib Dalmelitinibas Dalmelitinibum

Dalnicastobart Dalnikastobartas Dalnicastobartum“;

52.  Papildau nauja eilute po eilutės „Dalvastatin Dalvastatinas Dalvastatinum“:

„Dalzanemdor Dalzanemdoras Dalzanemdorum“;

53.  Papildau nauja eilute po eilutės „Danazol Danazolas Danazolum“:

„Danburstotug Danburstotugas Danburstotugum“;

54.  Papildau nauja eilute po eilutės „Danvatirsen Danvatirsenas Danvatirsenum“:

„Danvilostomig Danvilostomigas Danvilostomigum“;

55.  Papildau nauja eilute po eilutės „Darexaban Dareksabanas Darexabanum“:

„Dargistotug Dargistotugas Dargistotugum“;

56.  Papildau nauja eilute po eilutės „Dazcapistat   Dazkapistatas   Dazcapistatum“:

„Dazdotuftide Dazdotuftidas Dazdotuftidum“;

57.  Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Deloxolone Deloksolonas Deloxolonum“:

„Delpacibart Delpacibartas          Delpacibartum

Delpacibart etedesiran                 Delpacibartas etedesiranas Delpacibartum etedesiranum“;

58.  Papildau nauja eilute po eilutės „Denbufylline Denbufilinas Denbufyllinum“:

„Denecimig Denecimigas Denecimigum“;

59.  Papildau nauja eilute po eilutės „Denenicokin Denenikokinas Denenicokinum“:

„Denfivontinib Denfivontinibas Denfivontinibum“;

60.  Papildau nauja eilute po eilutės „Deptropine Deptropinas Deptropinum“:

„Depulfavirine Depulfavirinas Depulfavirinum“;

61.  Papildau nauja eilute po eilutės „Deudomperidone Deudomperidonas Deudomperidonum“:

„Deulinoleic acid Deulinoleiko rūgštis Acidum deulinoleicum“;

62.  Papildau nauja eilute po eilutės „Devazepide Devazepidas Devazepidum“:

„Devextinetug Devekstinetugas Devextinetugum“;

63.  Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Dimazole Dimazolas Dimazolum“:

„Dimdazenil Dimdazenilas Dimdazenilum

Dimebutic acid Dimebutiko rūgštis Acidum dimebuticum“;

64.  Papildau nauja eilute po eilutės „Divaplon Divaplonas Divaplonum“:

„Divarasib Divarasibas Dimdazenil“;

65.  Papildau nauja eilute po eilutės „Doravirine Doravirinas Doravirinum“:

„Dordaviprone Dordavipronas Dordavipronum“;

66.  Papildau nauja eilute po eilutės „Dovitinib Dovitinibas Dovitinibum“:

„Dovramilast Dovramilastas Dovramilastum“;

67.  Papildau nauja eilute po eilutės „Eciruciclib Eciruciklibas Eciruciclibum“:

„Eciskafusp alfa Eciskafuspas alfa Eciskafuspum alfa“;

68.  Papildau nauja eilute po eilutės „Edaxeterkib Edakseterkibas Edaxeterkibum“:

„Edecesertib Edecesertibas Edecesertibum“;

69.  Papildau nauja eilute po eilutės „Egaptivon pegol Egaptivonas pegolas Egaptivonum pegolum“:

„Eglatoprutug Eglatoprutugas Eglatoprutugum“;

70.  Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Eldexomer Eldeksomeras Eldexomerum“:

„Eldocasiran Eldokasiranas Eldocasiranum

Elebsiran Elebsiranas Elebsiranum“;

71.  Papildau nauja eilute po eilutės „Empagliflozin Empagliflozinas Empagliflozinum“:

„Empasiprubart Empasiprubartas Empasiprubartum“;

72.  Papildau nauja eilute po eilutės „Emricasan Emrikazanas Emricasanum“:

„Emrusolmin Emrusolminas Emrusolminum“;

73.  Papildau nauja eilute po eilutės „Endrisone Endrizonas Endrisonum“:

„Eneboparatide Eneboparatidas Eneboparatidum“;

74.  Papildau nauja eilute po eilutės „Enefexine Enefeksinas Enefexinum“:

„Enekinragene inzadenovec Enekinragenas inzadenovekas Enekinragenum inzadenovecum“;

75.  Papildau nauja eilute po eilutės „Englitazone Englitazonas Englitazonum“:

„Englumafusp alfa Englumafuspas alfa Englumafuspum alfa“;

76.  Papildau nauja eilute po eilutės „Epacadostat Epakadostatas Epacadostatum“:

„Epacmarstobart Epakmarstobartas Epacmarstobartum“;

77.  Papildau nauja eilute po eilutės „Eptotermin alfa Eptoterminas alfa Eptoterminum alfa“:

„Equecabtagene autoleucel Ekvekabtagenas autoleucelas Equecabtagene autoleucel“;

78.  Papildau nauja eilute po eilutės „Erenumab Erenumabas Erenumabum“:

„Erepdekinra Erepdekinras Erepdekinrum“;

79.  Papildau nauja eilute po eilutės „Esculamine Eskulaminas Esculaminum“:

„Esepapogene zalarnarepvec Esepapogenas zalarnarepvekas Esepapogenum zalarnarepvecum“;

80.  Papildau nauja eilute po eilutės „Etriciguat Etriciguatas Etriciguatum“:

„Etrinabdione Etrinabdionas Etrinabdionum“;

81.  Papildau nauja eilute po eilutės „Evatanepag Evatanepagas Evatanepagum“:

„Evazarsen Evazarsenas Evazarsenum“;

82.  Papildau nauja eilute po eilutės „Evorpacept Evorpaceptas Evorpaceptum“:

„Evunzekibart Evunzekibartas Evunzekibartum“;

83.  Papildau nauja eilute po eilutės „Exaprolol Eksaprololis Exaprololum“:

„Exarafenib Eksarafenibas Exarafenibum“;

84.  Papildau nauja eilute po eilutės „Exisulind Eksisulindas Exisulindum“:

„Exlinkibart Ekslinkibartas Exlinkibartum“;

85.  Papildau nauja eilute po eilutės „Famtozinameran Famtozinameranas Famtozinameranum“:

„Famzeretcel Famzeretcelas Famzeretcelum“;

86.  Papildau nauja eilute po eilutės „Fepitrizol Fepitrizolis Fepitrizolum“:

„Fepixnebart Fepiksnebartas Fepixnebartum“;

87.  Papildau nauja eilute po eilutės „Feprosidnine Feprozidninas Feprosidninum“:

„Fequesetide Fekvesetidas Fequesetidum“;

88.  Papildau nauja eilute po eilutės „Flortaucipir (18F) Flortaucipiras (18F) Flortaucipirum (18F)“:

„Florzolotau (18F) Florzolotauas (18F) Florzolotauum (18F)“;

89.  Papildau nauja eilute po eilutės „Forigerimod Forigerimodas Forigerimodum“:

„Forimtamig   Forimtamigas   Forimtamigum“;

90.  Papildau nauja eilute po eilutės „Fosciclopirox Fosciklopiroksas Fosciclopiroxum“:

„Fosclevudine alafenamide Fosklevudinas alafenamidas Fosclevudinum alafenamidum“;

91.  Papildau nauja eilute po eilutės „Fremanezumab Fremanezumabas Fremanezumabum“:

„Freneslerbart Freneslerbartas Freneslerbartum“;

92.  Papildau nauja eilute po eilutės „Fronepidil Fronepidilis Fronepidilum“:

„Froniglutide Fronigliutidas Froniglutidum“;

93.  Papildau nauja eilute po eilutės „Fuladectin Fuladektinas Fuladectinum“:

„Fulimetibant Fulimetibantas Fulimetibantum“;

94.  Papildau nauja eilute po eilutės „Funapide Funapidas Funapidum“:

„Funobactam Funobaktamas Funobactamum“;

95.  Papildau nauja eilute po eilutės „Goflikicept Goflikiceptas Goflikiceptum“:

„Golcadomide Golkadomidas Golcadomidum“;

96.  Papildau nauja eilute po eilutės „Goralatide Goralatidas Goralatidum“:

„Gorivitug Gorivitugas Gorivitugum“;

97.  Papildau nauja eilute po eilutės „Guaraprolose Guaraproliozė Guaraprolosum“:

„Gumarontinib Gumarontinibas Gumarontinibum“;

98.  Papildau nauja eilute po eilutės „Ibacitabine Ibacitabinas Ibacitabinum“:

„Ibacovavec Ibakovavekas Ibacovavecum“;

99.  Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Ibazocine Ibazocinas Ibazocinum“:

„Ibcasertib Ibkasertibas Ibcasertibum“;

100.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ibuverine Ibuverinas Ibuverinum“:

„Icanbelimod Ikanbelimodas Icanbelimodum“;

101.   Papildau nauja eilute po eilutės „Igovomab Igovomabas Igovomabum“:

„Igrelimogene litadenorepvec Igrelimogenas litadenorepvekas Igrelimogenum litadenorepvecum“;

102.   Papildau nauja eilute po eilutės „Inakalant Inakalantas Inakalantum“:

„Inaleucel Inaleucelas Inaleucelum“;

103.   Papildau nauja eilute po eilutės „Iniparib Iniparibas Iniparibum“:

„Inixaciclib Iniksaciklibas Inixaciclibum“;

104.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ispectamab debotansine Ispektamabas debotansinas Ispectamabum debotansinum“:

„Ispectamab tazide Ispektamabas tazidas Ispectamabum tazidum“;

105.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ixekizumab Iksekizumabas Ixekizumabum“:

„Ixoberogene soroparvovec Iksoberogenas soroparvovekas Ixoberogenum soroparvovecum“;

106.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Izalontamab Izalontamabas Izalontamabum“:

„Izeltabart Izeltabartas Izeltabartum

Izeltabart tapatansine Izeltabartas tapatansinas Izeltabartum tapatansinum“;

107.   Papildau nauja eilute po eilutės „Izorlisib Izorlisibas Izorlisibum“:

„Izuforant Izuforantas Izuforantum“;

108.   Papildau nauja eilute po eilutės „Lefitolimod   Lefitolimodas   Lefitolimodum“:

„Lefleuganan Lefleugananas Lefleugananum“;

109.   Papildau nauja eilute po eilutės „Linarotene Linarotenas Linarotenum“:

„Linavonkibart Linavonkibartas Linavonkibartum“;

110.   Papildau nauja eilute po eilutės „Lintuzumab Lintuzumabas Lintuzumabum“:

„Linvekinogene treniplasmid Linvekinogenas treniplazmidas Linvekinogenum treniplasmidum“;

111.   Papildau nauja eilute po eilutės „Lipegfilgrastim   Lipegfilgrastimas   Lipegfilgrastimum“:

„Lipustobart Lipustobartas Lipustobartum“;

112.   Papildau nauja eilute po eilutės „Lomustine Lomustinas Lomustinum“:

„Lomvastomig Lomvastomigas Lomvastomigum“;

113.   Papildau nauja eilute po eilutės „Lorukafusp alfa   Lorukafuspas alfa   Lorukafuspum alfa“:

„Lorundrostat Lorundrostatas Lorundrostatum“;

114.   Papildau nauja eilute po eilutės „Lunacalcipol Lunakalcipolis Lunacalcipolum“:

„Lunaxafusp Lunaksafuspas Lunaxafuspum“;

115.   Papildau nauja eilute po eilutės „Lurtotecan Lurtotekanas Lurtotecanum“:

„Lusacomfar alfa Lusakomfaras alfa Lusacomfarum alfa“;

116.   Papildau nauja eilute po eilutės „Luveltamab tazide Luveltamabas tazidas Luveltamabum tazidum“:

„Luvixasertib Luviksasertibas Luvixasertibum“;

117.   Papildau nauja eilute po eilutės „Mapinastine Mapinastinas Mapinastinum“:

„Maplirpacept Maplirpaceptas Maplirpaceptum“;

118.   Papildau nauja eilute po eilutės „Maslimomab Maslimomabas Maslimomabum“:

„Masofaniten Masofanitenas Masofanitenum“;

119.   Papildau nauja eilute po eilutės „Mavilimogene ralaplasmid Mavilimogenas ralaplazmidas Mavilimogenum ralaplasmidum“:

„Mavodelpar Mavodelparas Mavodelparum“;

120.   Papildau nauja eilute po eilutės „Mebrofenin Mebrofeninas Mebrofeninum“:

„Mebufotenin Mebufoteninas Mebufoteninum“;

121.   Papildau nauja eilute po eilutės „Mevociclib Mevociklibas Mevociclibum“:

„Mevonlerbart Mevonlerbartas Mevonlerbartum“;

122.   Papildau nauja eilute po eilutės „Miloxacin Miloksacinas Miloxacinum“:

„Milpocitide Milpocitidas Milpocitidum“;

123.   Papildau nauja eilute po eilutės „Mirzotamab clezutoclax Mirzotamabas klezutoklaksas Mirzotamabum clezutoclaxum“:

„Misetionamide Misetionamidas Misetionamidum“;

124.   Papildau nauja eilute po eilutės „Mixidine Miksidinas Mixidinum“:

„Mizacorat Mizakoratas Mizacoratum“;

125.   Papildau nauja eilute po eilutės „Nadoxolol Nadoksololis Nadoxololum“:

„Nadravaleucel Nadravaleucelas Nadravaleucelum“;

126.   Papildau nauja eilute po eilutės „Narlaprevir Narlapreviras Narlaprevirum“:

„Narlumosbart Narlumosbartas Narlumosbartum“;

127.   Papildau nauja eilute po eilutės „Nasaruplase beta Nazaruplazė beta Nasaruplasum beta“:

„Nasaruplase gamma Nasaruplazė gama Nasaruplasum gamma“;

128.   Papildau nauja eilute po eilutės „Naveglitazar Naveglitazaras Naveglitazarum“:

„Navepegritide Navepegritidas Navepegritidum“;

129.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Neltenexine Nelteneksinas Neltenexinum“:

„Neltependocel Neltependocelas Neltependocelum

Nelutroctiv Nelutroktivas Nelutroctivum“;

130.   Papildau nauja eilute po eilutės „Nendratareotide uzatansine Nendratareotidas uzatansinas Nendratareotidum uzatansinum“:

„Nenocorilant Nenokorilantas Nenocorilantum“;

131.   Papildau nauja eilute po eilutės „Nexeridine Nekseridinas Nexeridinum“:

„Nexiguran Neksiguranas Nexiguranum“;

132.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ninerafaxstat Ninerafaksstatas Ninerafaxstatum“:

„Ninsipapogene sibarnarepvec Ninsipapogenas sibarnarepvekas Ninsipapogenum sibarnarepvecum“;

133.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Nisbuterol Nisbuterolis Nisbuterolum“:

„Nisevokitug Nisevokitugas Nisevokitugum

Nisfevitug Nisfevitugas Nisfevitugum“;

134.   Papildau nauja eilute po eilutės „Nivadstrocel Nivadstrocelas Nivadstrocelum“:

„Nivasorexant Nivasoreksantas Nivasorexantum“;

135.   Papildau nauja eilute po eilutės „Obefazimod Obefazimodas Obefazimodum“:

„Obeldesivir Obeldesiviras Obeldesivirum“;

136.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ocfentanil Okfentanilis Ocfentanilum“:

„Ocifisertib Ocifisertibas Ocifisertibum“;

137.   Papildau nauja eilute po eilutės „Odesivimab Odesivimabas Odesivimabum“:

„Odetiglucan Odetigliukanas Odetiglucanum“;

138.   Papildau nauja eilute po eilutės „Omeprazole Omeprazolas Omeprazolum“:

„Omesdafexor Omesdafeksoras Omesdafexorum“;

139.   Papildau nauja eilute po eilutės „Omonasteine Omonasteinas Omonasteinum“:

„Ompenaclid Ompenaklidas Ompenaclidum“;

140.   Papildau nauja eilute po eilutės „Pegoterate Pegoteratas Pegoteratum“:

„Pegozafermin Pegozaferminas Pegozaferminum“;

141.   Papildau nauja eilute po eilutės „Pegpleranib Pegpleranibas Pegpleranibum“:

„Pegsebrenatide Pegsebrenatidas Pegsebrenatidum“;

142.   Papildau nauja eilute po eilutės „Pegsunercept Pegsunerceptas Pegsunerceptum“:

„Pegtarviliase Pegtarviliazė Pegtarviliasum“;

143.   Papildau nauja eilute po eilutės „Peldesine Peldezinas Peldesinum“:

„Pelecopan Pelekopanas Pelecopanum“;

144.   Papildau nauja eilute po eilutės „Perbufylline Perbufilinas Perbufyllinum“:

„Perenostobart Perenostobartas Perenostobartum“;

145.   Papildau nauja eilute po eilutės „Pifoxime Pifoksimas Pifoximum“:

„Pifusertib Pifusertibas Pifusertibum“;

146.   Papildau nauja eilute po eilutės „Pimozide Pimozidas Pimozidum“:

„Pimroctakin (bovine) Pimroktakinas (galvijų) Pimroctakinum (bovinum)“;

147.   Papildau nauja eilute po eilutės „Plocabulin Plokabulinas Plocabulinum“:

„Plogosertib Plogosertibas Plogosertibum“;

148.   Papildau nauja eilute po eilutės „Pocapavir Pokapaviras Pocapavirum“:

„Pociredir Pocirediras Pociredirum“;

149.   Papildau nauja eilute po eilutės „Polythiazide Politiazidas Polythiazidum“:

„Polzastobart Polzastobartas Polzastobartum“;

150.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Pomisartan Pomisartanas Pomisartanum“:

„Pomlucabtagene autoleucel Pomlukabtagenas autoleucelas Pomlucabtagenum autoleucelum

Pomotrelvir Pomotrelviras Pomotrelvirum“;

151.   Papildau nauja eilute po eilutės „Porgaviximab Porgaviksimabas Porgaviximabum“:

„Porustobart Porustobartas Porustobartum“;

152.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Potassium nitrazepate Kalio nitrazepatas Kalii nitrazepas“:

„Povafonidine Povafonidinas Povafonidinum

Povetacicept Povetaciceptas Povetaciceptum“;

153.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Pradofloxacin Pradofloksacinas Pradofloxacinum“:

„Pradusinstobart Pradusinstobartas Pradusinstobartum

Prafnosbart Prafnosbartas Prafnosbartum“;

154.   Papildau nauja eilute po eilutės „Pudexacianinium chloride Pudeksacianinio chloridas Pudexacianinii chloridum“:

„Puliginurad Puliginuradas Puliginuradum“;

155.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Raltitrexed Raltitreksedas Raltitrexedum“:

„Raludotatug Raludotatugas Raludotatugum

Raludotatug deruxtecan Raludotatugas derukstekanas Raludotatugum deruxtecanum

Ralzapastotug Ralzapastotugas Ralzapastotugum“;

156.   Papildau nauja eilute po eilutės „Raxofelast Raksofelastas Raxofelastum“:

„Raxorulimogene belzovacirepvec Raksorulimogenas belzovacirepvekas Raxorulimogenum belzovacirepvecum“;

157.   Papildau nauja eilute po eilutės „Razoxane Razoksanas Razoxanum“:

„Razpipadon Razpipadonas Razpipadonum“;

158.   Papildau nauja eilute po eilutės „Resocortol Rezokortolis Resocortolum“:

„Resomelagon Resomelagonas Resomelagonum“;

159.   Papildau nauja eilute po eilutės „Resorantel Rezorantelis Resorantelum“:

„Resugosbart Resugosbartas Resugosbartum“;

160.   Papildau nauja eilute po eilutės „Rezivertinib Rezivertinibas Rezivertinibum“:

„Rezpegaldesleukin Rezpegaldesleukinas Rezpegaldesleukinum“;

161.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Rifapentine Rifapentinas Rifapentinum“:

„Rifaquizinone Rifakvizinonas Rifaquizinonum

Rifasutenizol Rifasutenizolas Rifasutenizolum“;

162.   Papildau nauja eilute po eilutės „Rilozarone Rilozaronas Rilozaronum“:

„Rilparencel Rilparencelas Rilparencelum“;

163.   Papildau nauja eilute po eilutės „Rilpivirine Rilpivirinas Rilpivirinum“:

„Riltovetbart Riltovetbartas Riltovetbartum“;

164.   Papildau nauja eilute po eilutės „Riluzole Riluzolas Riluzolum“:

„Rilvegostomig Rilvegostomigas Rilvegostomigum“;

165.   Papildau nauja eilute po eilutės „Rivoglitazone Rivoglitazonas Rivoglitazonum“:

„Rivunatpagene miziparvovec Rivunatpagenas miziparvovekas Rivunatpagenum miziparvovecum“;

166.   Papildau nauja eilute po eilutės „Rusalatide Rusalatidas Rusalatidum“:

„Ruserontinib Ruserontinibas Ruserontinibum“;

167.   Papildau nauja eilute po eilutės „Sabizabulin Sabizabulinas Sabizabulinum“:

„Sacibertinib Sacibertinibas Sacibertinibum“;

168.   Papildau nauja eilute po eilutės „Satraplatin Satraplatina Satraplatinum“:

„Satricabtagene autoleucel Satrikabtagenas autoleucelas Satricabtagenum autoleucelum“;

169.   Papildau nauja eilute po eilutės „Segesterone Segesteronas Segesteronum“:

„Seglebegagene dasniparvovec Seglebegagenas dasniparvovekas Seglebegagenum dasniparvovecum“;

170.   Papildau nauja eilute po eilutės „Selurampanel Selurampanelas Selurampanelum“:

„Selvigaltin Selvigaltinas Selvigaltinum“;

171.   Papildau nauja eilute po eilutės „Simaldrate Simaldratas Simaldratum“:

„Simaravibart Simaravibartas Simaravibartum“;

172.   Papildau nauja eilute po eilutės „Sintropium bromide Sintropio bromidas Sintropii bromidum“:

„Sipagladenant Sipagladenantas Sipagladenantum“;

173.   Papildau nauja eilute po eilutės „Sitagliptin Sitagliptinas Sitagliptinum“:

„Sitagliptin fenilalanil Sitagliptinas fenilalanilas Sitagliptinum fenilalanilum“;

174.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tamitinol Tamitinolis Tamitinolum“:

„Tamnorzatinib Tamnorzatinibas   Tamnorzatinibum“;

175.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tarafenacin Tarafenacinas Tarafenacinum“:

„Taragarestrant Taragarestrantas Taragarestrantum“;

176.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tarloxotinib bromide Tarloksotinibo bromidas Tarloxotinibi bromidum“:

„Tarperprumig Tarperprumigas Tarperprumigum“;

177.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tebentafusp Tebentafuspas Tebentafuspum“:

„Tebideutorexant Tebideutoreksantas Tebideutorexantum“;

178.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tezatabep matraxetan Tezatabepas matraksetanas Tezatabepum matraxetanum“:

„Tezemlimogene daxadenorepvec Tezemlimogenas daksadenorepvekas Tezemlimogenum daxadenorepvecum“;

179.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ticolubant Tikolubantas Ticolubantum“:

„Tidagixagene derxeparvovec Tidagiksagenas derkseparvovekas Tidagixagenum derxeparvovecum“;

180.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tilpisertib Tilpisertibas Tilpisertibum“:

„Tilpisertib fosmecarbil   Tilpisertibas fosmekarbilas   Tilpisertibum fosmecarbilum“;

181.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tinlarebant Tinlarebantas Tinlarebantum“:

„Tinlorafenib Tinlorafenibas Tinlorafenibum“;

182.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Tizoprolic acid Tizoprolio rūgštis Acidum tizoprolicum“:

„Tobemstomig Tobemstomigas Tobemstomigum

Tobevibart Tobevibartas Tobevibartum“;

183.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tonazocine Tonazocinas Tonazocinum“:

„Tonlamarsen Tonlamarsenas Tonlamarsenum“;

184.   Papildau nauja eilute po eilutės „Torudokimab Torudokimabas Torudokimabum“:

„Torulimogene lonferencel Torulimogenas lonferencelas Torulimogenum lonferencelum“;

185.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Trastuzumab emtansine Trastuzumabas emtansinas Trastuzumabum emtansinum“:

„Trastuzumab imbotolimod Trastuzumabas imbotolimodas Trastuzumabum imbotolimodum

Trastuzumab rezetecan Trastuzumabas rezetekanas Trastuzumabum rezetecanum“;

186.   Papildau nauja eilute po eilutės „Trempamotide Trempamotidas Trempamotidum“:

„Tremtelectogene empogeditemcel Tremtelektogenas empogeditemcelas Tremtelectogenum empogeditemcelum“;

187.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tulinercept Tulinerceptas Tulinerceptum“:

„Tulisokibart Tulisokibartas Tulisokibartum“;

188.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Tunlametinib Tunlametinibas Tunlametinibum“:

„Tunodafil Tunodafilas Tunodafilum

Tuparstobart Tuparstobartas Tuparstobartum“;

189.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tusamitamab ravtansine Tusamitamabas ravtansinas Tusamitamabum ravtansinum“:

„Tuspetinib Tuspetinibas Tuspetinibum“;

190.   Papildau nauja eilute po eilutės „Tuvonralimab Tuvonralimabas Tuvonralimabum“:

„Tuvusertib Tuvusertibas Tuvusertibum“;

191.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ufiprazole Ufiprazolas Ufiprazolum“:

„Ufrenmeran Ufrenmeranas Ufrenmeranum“;

192.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Uldazepam Uldazepamas Uldazepamum“:

„Ulecaciclib Ulekaciklibas Ulecaciclibum

Ulefnersen Ulefnersenas Ulefnersenum“;

193.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ulodesine Ulodesinas Ulodesinum“:

„Ulonivirine Ulonivirinas Ulonivirinum“;

194.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Ulotaront Ulotarontas Ulotarontum“:

„Ultevursen Ultevursenas Ultevursenum

Ulviprubart Ulviprubartas Ulviprubartum“;

195.   Papildau nauja eilute po eilutės „Umeclidinium bromide Umeklidino bromidas Umeclidinii bromidum“:

„Umesolerbart Umesolerbartas Umesolerbartum“;

196.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Umirolimus Umirolimusas Umirolimusum“:

„Umitrelimorgene autodencel Umitrelimorgenas autodencelas Umitrelimorgenum autodencelum

Umizortamig Umizortamigas Umizortamigum“;

197.   Papildau nauja eilute po eilutės „Unasnemab Unasnemabas Unasnemabum“:

„Unecritinib Unekritinibas Unecritinibum“;

198.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vamorolone Vamorolonas Vamorolonum“:

„Vamotinib Vamotinibas Vamotinibum“;

199.   Papildau nauja eilute po eilutės „Varlitinib   Varlitinibas   Varlitinibum“:

„Varnimcabtagene autoleucel Varnimkabtagenas autoleucelas Varnimcabtagenum autoleucelum“;

200.   Papildau nauja eilute po eilutės „Varoglutamstat Varoglutamstatas Varoglutamstatum“:

„Varokibart   Varokibartas   Varokibartum“;

201.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vepalimomab Vepalimomabas Vepalimomabum“:

„Vepdegestrant Vepdegestrantas Vepdegestrantum“;

202.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vidofludimus Vidofludimusas Vidofludimusum“:

„Vidoflufolastat (18F) Vidoflufolastatas (18F) Vidoflufolastatum (18F)“;

203.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vigabatrin Vigabatrinas Vigabatrinum“:

„Vilamakitug Vilamakitugas Vilamakitugum“;

204.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vimirogant Vimirogantas Vimirogantum“:

„Vimnerixin Vimneriksinas Vimnerixinum“;

205.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vipivotide tetraxetan Vipivotidas tetraksetanas Vipivotidum tetraxetanum“:

„Vipoglanstat Vipoglanstatas Vipoglanstatum“;

206.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vocimagene amiretrorepvec Vocimagenas amiretrorepvekas Vocimagenum amiretrorepvecum“:

„Vociprotafib Vociprotafibas Vociprotafibum“;

207.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vodobatinib Vodobatinibas Vodobatinibum“:

„Vodudeutentan Vodudeutentanas Vodudeutentanum“;

208.   Papildau nauja eilute po eilutės „Volrubigene ralaparvovec Volrubigenas ralaparvovekas Volrubigenum ralaparvovecum“:

„Volrustomig Volrustomigas Volrustomigum“;

209.   Papildau nauja eilute po eilutės „Vulinacimab Vulinacimabas Vulinacimabum“:

„Vulolisib Vulolisibas Vulolisibum“;

210.   Papildau nauja eilute po eilutės „Xalnesiran Ksalnesiranas Xalnesiranum“:

„Xaluritamig Ksaluritamigas Xaluritamigum“;

211.   Papildau nauja eilute po eilutės „Xantofyl palmitate Ksantofilo palmitatas Xantofyli palmitas“:

„Xelaglifam Kselaglifamas Xelaglifamum“;

212.   Papildau nauja eilute po eilutės „Xemilofiban Ksemilofibanas Xemilofibanum“:

„Xempritolimod Ksempritolimodas Xempritolimodum“;

213.   Papildau nauja eilute po eilutės „Xiliertinib Ksiliertinibas Xiliertinibum“:

„Xilmenolone Ksilmenolonas Xilmenolonum“;

214.   Papildau nauja eilute po eilutės „Xinidamine Ksinidaminas Xinidaminum“:

„Xininurad Ksininuradas Xininuradum“;

215.   Papildau nauja eilute po eilutės „Yttrium (90Y) tacatuzumab Itrio (90Y) takatuzumabas Yttrium (90Y) tacatuzumabum“:

„Zabadinostat Zabadinostatas Zabadinostatum“;

216.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zanapezil Zanapezilis Zanapezilum“:

„Zandatrigine Zandatriginas Zandatriginum“;

217.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zanubrutinib Zanubrutinibas Zanubrutinibum“:

„Zanzalintinib Zanzalintinibas Zanzalintinibum“;

218.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zapnometinib Zapnometinibas Zapnometinibum“:

„Zapomeran Zapomeranas Zapomeranum“;

219.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zegocractin Zegokraktinas Zegocractinum“:

„Zegruvirimat Zegruvirimatas Zegruvirimatum“;

220.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zelavespib Zelavespibas   Zelavespibum“:

„Zeldesmeran Zeldesmeranas Zeldesmeranum“;

221.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Zeranol Zeranolis Zeranolum“:

„Zeripatamig Zeripatamigas Zeripatamigum

Zerlasiran Zerlasiranas Zerlasiranum“;

222.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zibrofusidic acid Zibrofuzido rūgštis Acidum zibrofusidicum“:

„Ziclumeran Ziklumeranas Ziclumeranum“;

223.   Papildau naujomis eilutėmis po eilutės „Zifanocycline Zifanociklinas Zifanocyclinum“:

„Zifcasiran Zifkasiranas Zifcasiranum

Zifibancimig Zifibancimigas Zifibancimigum“;

224.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ziftomenib Ziftomenibas Ziftomenibum“:

„Zigakibart Zigakibartas Zigakibartum“;

225.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ziralimumab Ziralimumabas Ziralimumabum“:

„Zirconium (89Zr) crefmirlimab berdoxam Cirkonis (89Zr) krefmirlimabas berdoksamas Zirconium (89Zr) crefmirlimabum berdoxamum“;

226.   Papildau nauja eilute po eilutės „Ziritaxestat Ziritaksestatas Ziritaxestatum“:

„Zocaglusagene nuzaparvovec Zokaglusagenas nuzaparvovekas Zocaglusagenum nuzaparvovecum“;

227.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zolpidem Zolpidemas Zolpidemum“:

„Zolunicant Zolunikantas Zolunicantum“;

228.   Papildau nauja eilute po eilutės „Zosuquidar Zozukvidaras Zosuquidarum“:

„Zosurabalpin Zosurabalpinas Zosurabalpinum“.

 

 

 

Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vedėja,

laikinai vykdanti viršininko funkcijas                                                                              Eglė Burbienė