VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-33 „DĖL CUKRAUS GAMYBOS MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT707 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ BEI CUKRAUS PERTEKLIAUS MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT710 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugsėjo 17 d. Nr. VA-53

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. VA-33 „Dėl Cukraus gamybos mokesčio deklaracijos KIT707 formos ir jos užpildymo taisyklių bei Cukraus pertekliaus mokesčio deklaracijos KIT710 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė