LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2008 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-172 „Dėl SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. A1-185

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. Skiriu Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos saugos įgaliotiniu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnįjį patarėją (informacinių sistemų plėtros klausimais) Donatą Kalvaitį.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė