STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2022 m. rugsėjo 21 d. Nr. SV6-36

Vilnius

 

Vadovaudamasi Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 18 punktu, bei remdamasi krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos studijas, akredituoju aplinkos inžinerijos krypties studijas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Aurelija Valeikienė


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. SV6-36

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS APLINKOS INŽINERIJOS KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Pirmoji

2029 m. rugsėjo 21 d.

Kauno technologijos universitetas

Antroji

2029 m. rugsėjo 21 d.

Utenos kolegija

Pirmoji

2029 m. rugsėjo 21 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Pirmoji

2029 m. rugsėjo 21 d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Antroji

2029 m. rugsėjo 21 d.

Vilniaus kolegija

Pirmoji

2025 m. rugsėjo 21 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2029 m. rugsėjo 21 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2029 m. rugsėjo 21 d.

 

_____________

part_5ffe11cb8e784d14b8efdfe8b1c8694f_end