http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAkeitimo

 

2014 m. balandžio mėn. 4 d. Nr. 1K- 87

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-305 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir Suteiktų onkologinės pagalbos konsultacinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a p i l d a u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalies „01/ Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ eilutėje „01 04 01/ Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms /1/  Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ po paslaugos, žymimos kodu „3231“, pavadinimo „Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3242

Akušerio ginekologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3243

Krūtinės chirurgo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3244

Otorinolaringologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3245

Urologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3246

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstripacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3247

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis) 

 

 

 

 

3248

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstripacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3249

Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)“

 

 

 

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. kovo 7 d.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                     Algis Sasnauskas