LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS 1998 02 09 ĮSAKYMO NR. 4-28 „DĖL MUITINĖS SANDĖLIŲ“ PAPILDYMO

 

1999 m. spalio 4 d. Nr. 4-254

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1418 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 783 „Importo ir eksporto terminalo (laikinojo prekių saugojimo sandėlio) taisyklių“ 4 punktą, papildomai patikrinus muitinės sandėlius bei eksporto ir importo terminalus,

ĮSAKAU:

Papildyti Valstybinės veterinarijos tarnybos 1998 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 4-28 pirmo punkto sąrašą importo-eksporto terminalu – akcine bendrove koncernu „ALGA“ ir jį išdėstyti taip:

1. Pripažinti tinkamais mėsą ir maisto produktus bei mėsos produktus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą /KPN/ – 02.01-02.10, 16.01, 16.02), sviestą, sūrį, varškę (kodai pagal KPN – 04.05, 04.06) laikyti šiuose muitinės sandėliuose, importo ir eksporto terminaluose:

AB „Šaltis“ (Stoties g. 6b, Plungė) HA0044;

UAB „Plungės kooperatinė prekyba (Birutės g. 46, Plungė) HA0153;

AB „Kauno šaldytuvai“ (Taikos pr. 96, Kaunas) KT0016;

AB „Žuvis“ (Taikos pr. 94, Kaunas) KU0149;

UAB prekybos namai „Edelveisas“ (Elektrėnų g. 1, Kaunas) KU0147;

AB „Šiaulių maistas“ (Basanavičiaus g. 127, Šiauliai) SA0170;

Lipeikio įmonė „Egzotika“ (Basanavičiaus g. 69b, Panevėžys) PA159;

AB „Šaldytuvų ūkis“ (Kirtimų g. 61, Vilnius) VA0163;

AB „Šaldytuvų ūkis“ (Kirtimų g. 61, Vilnius) U/TER VT0020;

UAB „Salmona“ (Liepų g. 79, Klaipėda) LA0174;

UAB „Ketonas“ (Šilutės pl. 41, Klaipėda) LA0122;

UAB „Ketonas“ (Šilutės pl. 9, Klaipėda) TERM LT0013;

AB koncernas „ALGA“ (Gamyklų g. 4, Marijampolė) FT 0023“.

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS                                                                       K. GEDRIMAS