Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 m. SPALIO 21 d. nutarimo NR. 1651 „DĖL ALYTAUS, KLAIPĖDOS, MARIJAMPOLĖS, ŠIAULIŲ, TAURAGĖS, TELŠIŲ, UTENOS IR VILNIAUS APSKRIČIŲ MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS“ pakeitimo

 

2012 m. birželio 27 d. Nr. 780

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1651 „Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms“ (Žin., 2002, Nr. 107-4800; 2005, Nr. 1-6; 2007, Nr. 129-5244):

1.1. išdėstyti nauja redakcija nurodytu nutarimu patvirtintus Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų, Klaipėdos ir Palangos miestų ir Neringos savivaldybių miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašus (pridedama);

1.2. išdėstyti nauja redakcija Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų, Klaipėdos ir Palangos miestų ir Neringos savivaldybių miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašų priedus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be priedų skelbiamas „Valstybės žiniose“, o su priedais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 780

redakcija)

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS SĄRAŠAS

 

Miškų grupė ir pogrupis

Miškų administracinė vietovė

Miško plotas, hektarais

miškų urėdija

girininkija

kvartalų numeriai ir dalys (pagal priedą)

I grupė. Rezervatiniai miškai

 

 

 

 

10 – rezervatiniai miškai

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

8, 208

24,8

 

 

Klaipėdos girininkija

114 d, 119 d, 122 d, 812 d

132

 

 

 

Iš viso I miškų grupėje

156,8

II grupė. Specialios paskirties miškai

 

 

 

 

A. Ekosistemų apsaugos miškai

 

 

 

 

21 – draustinių miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

52 d, 55 d, 56 d, 57 d, 58 d, 59 d, 80 d, 85 d, 92 d, 93, 94 d, 95 d, 96 d, 104, 109, 110, 114–116, 201 d, 202 d, 204 d, 206 d, 208 d, 209

355,3

 

 

Kintų girininkija

1, 2 d, 3, 253 d

224,5

 

 

Švėkšnos girininkija

64–66, 351 d, 352 d, 353 d, 355 d, 356

217,8

 

 

Stemplių girininkija

401 d, 402 d, 405 d, 406 d, 407 d, 408 d, 409 d, 411 d, 414 d, 415 d

191,4

 

Rietavo miškų urėdija

Skroblės girininkija

222 d, 223 d, 225 d, 226 d, 227 d, 228 d, 229 d, 230 d, 231 d

42,1

 

 

Judrėnų girininkija

49 d, 50 d, 53 d, 54 d, 55 d, 56 d, 57 d, 61 d, 64 d, 65 d, 72 d, 178 d, 184 d, 584 d, 585 d, 587 d, 589 d, 593 d, 594 d, 603 d, 607 d, 616 d, 617 d, 618 d, 619 d, 621 d, 622 d, 623 d, 624 d, 625 d, 627 d, 628 d, 629 d, 630 d, 634 d, 635 d, 637 d, 638 d, 640 d, 642 d, 643 d, 644 d, 648 d, 649 d, 650 d

410

 

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

12, 13, 209–211

55,3

 

 

Klaipėdos girininkija

1, 2, 3 d, 4–9, 11, 15, 16 d, 114 d, 115–118, 119 d, 120, 121, 122 d, 828 d

554,7

 

 

Mikoliškių girininkija

873 d, 874–878, 879 d, 880 d, 883 d, 884, 886 d, 890 d, 893–895, 896 d, 899 d, 903 d, 904, 907, 909 d, 910 d

901,3

 

 

Vėžaičių girininkija

58 d, 59 d, 66 d, 171 d, 172 d, 974 d, 975 d, 979 d, 981 d, 983 d, 985 d, 988 d, 991 d, 992 d, 993 d, 999 d, 1000 d, 1001 d, 1006 d, 1009 d, 1021 d, 1023 d, 1025 d, 1026 d

161,5

 

 

Šernų girininkija

20 d, 21 d, 25 d, 31 d, 37 d, 45 d, 46 d, 80 d, 81 d, 82 d, 162 d, 171, 180 d, 186, 188 d, 189–192, 200–221, 223–225, 226 d, 260–263, 265, 266 d, 272–277, 293–299, 914 d, 921 d, 923 d, 924 d, 926 d, 930 d, 937 d, 938 d, 950 d, 951 d, 960 d, 961 d, 964 d

1 222,9

22 – saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

80 d

1,6

 

 

Švėkšnos girininkija

351 d

2,3

 

 

Stemplių girininkija

426 d

0,4

 

Rietavo miškų urėdija

Judrėnų girininkija

607 d, 634 d, 637 d

3,9

 

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

16 d

0,4

 

 

Šernų girininkija

20 d, 21 d, 22 d, 25 d, 31 d, 80 d, 81 d, 921 d

92

 

 

Šernų senkapiai

20, 22

0,1

23 – Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrančių miškai

Šilutės miškų urėdija

Kintų girininkija

2 d, 256, 257, 259

58,3

 

Kretingos miškų urėdija

Šernų girininkija

132, 137, 138, 149, 155, 156, 162 d, 163, 172, 180 d, 181

334,1

 

 

Kairių poligonas

80

0,4

24 – priešeroziniai miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

80 d

0,8

 

 

Švėkšnos girininkija

351 d

3,4

 

 

Stemplių girininkija

401 d, 405 d, 406 d, 407 d, 408 d, 411 d, 414 d, 415 d, 416 d, 420 d, 421 d, 423 d, 426 d, 427 d

84,1

 

Rietavo miškų urėdija

Judrėnų girininkija

49 d, 65 d, 72 d, 584 d, 585 d, 586 d, 587 d, 589 d, 591 d, 592 d, 593 d, 594 d, 602 d, 607 d, 608 d, 609 d, 611 d, 616 d, 617 d, 618 d, 619 d, 622 d, 623 d, 624 d, 629 d, 630 d, 634 d, 637 d, 638 d, 643 d, 644 d, 648 d, 650 d, 651 d, 652 d, 655 d

261,8

 

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

116 d

4,8

 

 

Klaipėdos girininkija

226 d, 814 d, 815 d, 816 d, 817 d, 818 d, 824 d, 829 d, 830 d, 831 d, 832 d

139,2

 

 

Mikoliškių girininkija

873 d, 880 d, 883 d, 887 d, 888 d, 891 d, 892 d, 896 d, 900 d, 901 d, 903 d, 906 d, 908 d, 909 d

144,9

 

 

Vėžaičių girininkija

56 d, 59 d, 972 d, 974 d, 975 d, 979 d, 981 d, 983 d, 984 d, 988 d, 989 d, 1005 d, 1015 d, 1021 d

130,1

 

 

Šernų girininkija

4 d, 20 d, 25 d, 31 d, 80 d, 81 d, 917 d, 920 d, 922 d, 924 d, 925 d, 930 d, 951 d

36,8

B. Rekreaciniai miškai

 

 

 

 

25 – miško parkai

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

10 d

63,8

 

 

Vėžaičių girininkija

979 d

2

27 – miestų miškai

Kretingos miškų urėdija

Šernų girininkija

915, 963 d

18,5

28 – rekreaciniai miško sklypai

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

116 d

0,7

 

 

Klaipėdos girininkija

3 d

5,6

 

 

Šernų girininkija

14 d, 15, 16 d, 47 d, 48 d, 49 d, 50 d, 51 d, 57 d, 82 d, 84, 940

128

29 – valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

10 d

1,5

 

 

 

Iš viso II miškų grupėje

5 856,3

III grupė. Apsauginiai miškai

 

 

 

 

31 – draustinių miškai

Šilutės miškų urėdija

Stemplių girininkija

42 d, 408 d, 416 d, 426 d, 427 d

43,8

 

Rietavo miškų urėdija

Skroblės girininkija

207 d, 212, 213, 214 d

217,4

 

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

3 d, 122 d, 812 d, 813 d

55,4

32 – valstybinių parkų apsauginių zonų miškai

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

122 d, 813 d, 828 d

34

33 – valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

811, 813 d, 828 d

30,3

34 – gamyklų sanitarinių zonų miškai

Kretingos miškų urėdija

Šernų girininkija

17 d, 18 d, 19 d

128,8

35 – kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai

Kretingos miškų urėdija

Šernų girininkija

34 d, 36 d, 37 d, 38 d, 40 d, 44 d

12,7

36 – laukų apsauginiai miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

201 d, 204 d, 205 d, 206 d, 207 d

6,5

 

 

Kintų girininkija

251, 253 d, 254 d, 255

6,9

 

 

Švėkšnos girininkija

354 d

0,8

 

 

Stemplių girininkija

402 d, 406 d, 408 d, 409 d, 415 d, 416 d, 419 d, 420 d, 421 d, 422 d, 424 d, 427 d

13,7

 

Rietavo miškų urėdija

Skroblės girininkija

208 d, 210 d, 214 d, 216 d, 217 d, 223 d, 231 d, 232 d

5,9

 

 

Judrėnų girininkija

586 d, 591 d, 596 d, 598 d, 612 d, 625 d, 626 d, 627 d, 633 d, 635 d, 638 d, 639 d, 641 d, 645 d, 648 d, 653 d, 654 d

24

 

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

677 d, 678 d, 680

1,8

 

 

Klaipėdos girininkija

814 d, 815 d, 817 d, 818 d, 819 d, 820 d, 821 d, 822 d, 825 d, 826 d, 827 d, 829 d, 830 d, 831 d, 832 d, 834–836, 837 d, 839 d, 841, 842 d, 843 d

68,3

 

 

Mikoliškių girininkija

872 d, 882 d, 885 d, 888 d, 905 d, 908 d, 909 d

16

 

 

Vėžaičių girininkija

974 d, 975 d, 976 d, 978 d, 981 d, 982 d, 983 d, 984 d, 998 d, 1002 d, 1005 d, 1006 d, 1011 d, 1018 d, 1023 d

33,5

 

 

Šernų girininkija

226 d, 911 d, 912 d, 913 d, 914 d, 917 d, 918 d, 919 d, 920 d, 921 d, 922 d, 923 d, 930 d, 931 d, 935 d, 936, 941 d, 943 d, 944 d, 945 d, 947 d, 948 d, 949 d, 950 d, 951 d, 952 d, 953 d, 954 d, 955 d, 956 d, 958 d, 959 d, 960 d, 961 d, 964 d

116

37 – miško sėkliniai medynai

Kretingos miškų urėdija

Šernų girininkija

5 d, 177

15,8

38 – vandens telkinių apsaugos zonų miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

52 d, 79 d, 80 d, 84 d, 85 d, 89, 90 d, 91 d, 92 d, 94 d, 201 d, 202 d, 204 d, 206 d, 208 d

210,1

 

 

Kintų girininkija

253 d, 254 d, 258 d

11,7

 

 

Švėkšnos girininkija

351 d, 352 d, 353 d

131,5

 

 

Stemplių girininkija

2 d, 15, 21 d, 32 d, 39 d, 42 d, 401 d, 405 d, 408 d, 411 d, 412 d, 414 d, 416 d, 418 d, 421 d, 423 d, 424 d, 427 d

172,5

 

Rietavo miškų urėdija

Skroblės girininkija

200 d, 204, 205 d, 207 d, 208 d, 215 d, 216 d, 222 d, 223 d, 225 d, 226 d, 227 d, 228 d, 229 d, 230 d, 232 d

386,2

 

 

Judrėnų girininkija

47, 49 d, 50 d, 64 d, 65 d, 72 d, 178 d, 183 d, 584 d, 585 d, 587 d, 589 d, 592 d, 593 d, 594 d, 602 d, 616 d, 617 d, 618 d, 622 d, 629 d, 630 d, 634 d, 636 d, 637 d, 638 d, 643 d, 644 d, 648 d, 649 d, 650 d

591,4

 

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

226 d, 815 d, 816 d, 817 d, 818 d, 820 d, 824 d, 825 d, 826 d, 827 d, 829 d, 830 d, 831 d, 832 d, 837 d, 838 d

252,5

 

 

Mikoliškių girininkija

37 d, 44 d, 45 d, 47 d, 48 d, 49 d, 873 d, 886 d, 891 d, 892 d, 896 d, 900 d, 901 d, 902 d, 903 d

208,4

 

 

Vėžaičių girininkija

8, 55 d, 56 d, 57 d, 58 d, 59 d, 64 d, 66 d, 968 d, 969, 970 d, 971 d, 972 d, 973 d, 974 d, 979 d, 981 d, 983 d, 985 d, 988 d, 991 d, 992 d, 993 d, 999 d, 1000 d, 1001 d, 1020 d, 1021 d

553,9

 

 

Šernų girininkija

1 d, 4 d, 16 d, 22 d, 23 d, 25 d, 26 d, 31 d, 32 d, 37 d, 45 d, 46 d, 47 d, 81 d, 85 d, 912 d, 914 d, 917 d, 921 d, 922 d, 923 d, 924 d, 926 d, 930 d, 931 d, 934 d, 937 d, 938 d, 950 d, 951 d, 960 d, 961 d

298,3

 

 

 

Iš viso III miškų grupėje

3 648,1

IV grupė. Ūkiniai miškai

 

 

 

 

40 – ūkiniai miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

29–51, 52 d, 53, 54, 55 d, 56 d, 57 d, 58 d, 59 d, 60–78, 79 d, 81–83, 84 d, 86–88, 90 d, 91 d, 92 d, 94 d, 95 d, 96 d, 97–103, 105–108, 111–113, 201 d, 202 d, 203, 204 d, 205 d, 206 d, 207 d

2 552,3

 

 

Kintų girininkija

2 d, 258 d

32,2

 

 

Švėkšnos girininkija

55–63, 67, 70, 99, 353 d, 354 d, 355 d

510,9

 

 

Stemplių girininkija

1, 2 d, 3, 19, 20, 21 d, 30, 31, 32 d, 38, 39 d, 42 d, 73–78, 402 d, 403, 404, 405 d, 406 d, 407 d, 408 d, 409 d, 410, 411 d, 412 d, 413, 414 d, 416 d, 417, 418 d, 419 d, 420 d, 421 d, 422 d, 423 d, 424 d, 425, 427 d

1 350,3

 

Rietavo miškų urėdija

Skroblės girininkija

200 d, 201–203, 205 d, 206, 208 d, 209, 210 d, 211, 214 d, 215 d, 216 d, 217 d, 218–221, 222 d, 223 d, 224, 225 d, 226 d, 227 d, 228 d, 230 d, 231 d, 232 d

1 048,1

 

 

Judrėnų girininkija

45, 46, 48, 49 d, 50 d, 51, 52, 53 d, 54 d, 55 d, 56 d, 57 d, 58–60, 61 d, 62, 63, 64 d, 65 d, 66–71, 72 d, 73–86, 97–112, 114, 121, 132–136, 178 d, 179–182, 183 d, 184 d, 185, 186, 580–583, 584 d, 585 d, 586 d, 587 d, 589 d, 590, 591 d, 592 d, 593 d, 594 d, 595, 596 d, 597, 598 d, 599–601, 602 d, 603 d, 604, 606, 607 d, 608 d, 609 d, 610, 611 d, 612 d, 613–615, 616 d, 617 d, 618 d, 619 d, 620, 621 d, 624 d, 625 d, 626 d, 627 d, 628 d, 631, 632, 633 d, 634 d, 635 d, 636 d, 638 d, 639 d, 640 d, 641 d, 642 d, 643 d, 644 d, 645 d, 646, 648 d, 649 d, 650 d, 651 d, 652 d, 653 d, 654 d, 655 d, 656–660

5 906,9

 

 

Žadvainių girininkija

26–28, 350–362, 364–368

1 085,3

 

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

115, 116 d, 677 d, 678 d, 679

129,6

 

 

Klaipėdos girininkija

218–225, 226 d, 227–233, 236, 814 d, 816 d, 817 d, 818 d, 819 d, 820 d, 821 d, 822 d, 823, 824 d, 825 d, 826 d, 827 d, 830 d, 831 d, 832 d, 837 d, 838 d, 839 d, 840, 842 d, 843 d

1 421,7

 

 

Mikoliškių girininkija

30–36, 37 d, 38–43, 44 d, 45 d, 46, 47 d, 48 d, 49 d, 137, 872 d, 873 d, 879 d, 880 d, 881, 882 d, 883 d, 885 d, 887 d, 888 d, 889, 890 d, 891 d, 892 d, 896 d, 897, 898, 899 d, 900 d, 901 d, 902 d, 903 d, 905 d, 906 d, 908 d, 909 d, 910 d

1 596,6

 

 

Vėžaičių girininkija

1–7, 9–54, 55 d, 56 d, 57 d, 59 d, 60–63, 64 d, 65, 66 d, 67–72, 165–170, 171 d, 172 d, 173–175, 968 d, 970 d, 971 d, 973 d, 974 d, 975 d, 976 d, 977, 978 d, 980, 981 d, 982 d, 983 d, 984 d, 985 d, 986, 987, 988 d, 989 d, 990, 991 d, 993 d, 994–997, 998 d, 999 d, 1000 d, 1001 d, 1002 d, 1003, 1004, 1005 d, 1006 d, 1007, 1008, 1009 d, 1010, 1011 d, 1012–1014, 1015 d, 1016, 1017, 1018 d, 1019, 1020 d, 1022, 1023 d, 1024, 1025 d, 1026 d

5 457,4

 

 

Šernų girininkija

1 d, 2, 3, 5 d, 6–13, 14 d, 16 d, 17 d, 18 d, 19 d, 23 d, 24, 26 d, 27–30, 32 d, 33, 34 d, 35, 36 d, 38 d, 39, 40 d, 41–43, 44 d, 47 d, 48 d, 49 d, 50 d, 51 d, 52–56, 57 d, 58–64, 76–78, 85 d, 88–92, 131, 133, 134, 139, 140, 143–147, 151–153, 157–160, 164–170, 173–176, 179, 182–185, 187, 188 d, 226 d, 264, 266 d, 267, 268, 278–280, 911 d, 912 d, 913 d, 917 d, 918 d, 919 d, 920 d, 921 d, 923 d, 924 d, 925 d, 926 d, 927–929, 930 d, 931 d, 932, 933, 934 d, 935 d, 938 d, 939, 941 d, 942, 943 d, 944 d, 945 d, 946, 947 d, 948 d, 949 d, 950 d, 951 d, 952 d, 953 d, 954 d, 955 d, 956 d, 957, 958 d, 959 d, 961 d, 962, 963 d

3 895,1

 

 

 

Iš viso IV miškų grupėje

24 986,4

 

 

 

Iš viso savivaldybėje

34 647,6

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 780

redakcija)

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS SĄRAŠAS

 

Miškų grupė ir pogrupis

Miškų administracinė vietovė

Miško plotas, hektarais

miškų urėdija

girininkija

kvartalų numeriai ir dalys (pagal priedą)

II grupė. Specialios paskirties miškai

 

 

 

 

A. Ekosistemų apsaugos miškai

 

 

 

 

21 – draustinių miškai

Kretingos miškų urėdija

Lenkimų girininkija

514 d

1,3

 

 

Grūšlaukės girininkija

71–77, 563 d, 584 d, 585 d, 586 d, 587 d, 588 d, 590 d

306,8

 

 

Šventosios girininkija

595 d

2,5

 

 

Darbėnų girininkija

40 d, 61 d

12,3

 

 

Vaineikių girininkija

1 d, 3–6, 8, 9, 67 d

297,7

 

 

Kartenos girininkija

1, 45 d, 46 d, 47 d, 51 d, 161 d, 731 d, 732 d, 733 d, 735 d, 736 d, 737 d, 738 d, 740 d, 741 d, 742 d, 743 d, 756 d, 757 d, 758, 759 d, 760, 761 d, 762, 763, 764 d, 765, 766 d, 769 d, 770 d, 771, 772 d, 773, 774 d, 775 d, 777 d, 779 d, 787 d

1 056,5

 

 

Mikoliškių girininkija

3 d, 22 d, 101 d, 844 d, 851 d, 861 d, 863 d, 864 d

42

22 – saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai

Kretingos miškų urėdija

Lenkimų girininkija

511 d

1,4

 

 

Palangos girininkija

666 d

0,2

24 – priešeroziniai miškai

Kretingos miškų urėdija

Lenkimų girininkija

500 d, 501 d, 511 d, 514 d

41,4

 

 

Grūšlaukės girininkija

571 d, 590 d

16,4

 

 

Šventosios girininkija

12 d

1

 

 

Darbėnų girininkija

656 d

1,1

 

 

Vaineikių girininkija

725 d

0,3

 

 

Palangos girininkija

669 d, 670 d, 671 d, 676 d

26,1

 

 

Kartenos girininkija

45 d, 46 d, 161 d, 731 d, 732 d, 734 d, 736 d, 738 d, 746 d, 747 d, 756 d, 769 d, 770 d, 772 d, 774 d, 775 d, 776 d, 777 d, 778 d, 796 d, 797 d, 798 d, 799 d, 804 d, 807 d

248,8

 

 

Mikoliškių girininkija

20 d, 26 d, 28 d, 29 d, 844 d, 847 d, 851 d, 853 d, 854 d, 855 d, 858 d, 859 d, 861 d, 863 d, 864 d, 865 d

290,8

B. Rekreaciniai miškai

 

 

 

 

25 – miško parkai

Kretingos miškų urėdija

Grūšlaukės girininkija

561 d

5,1

26 – kurortų miškai

Kretingos miškų urėdija

Šventosios girininkija

6–8, 19, 20, 27–29, 32–34, 44, 47, 48, 53, 54

602,4

 

 

Palangos girininkija

60

46,3

27 – miestų miškai

Kretingos miškų urėdija

Kartenos girininkija

744, 745 d

52,9

 

 

Kretingos  miesto miškai

744, 745

0,9

28 – rekreaciniai miško sklypai

Kretingos miškų urėdija

Grūšlaukės girininkija

558 d, 561 d, 566 d, 567 d, 572 d, 581 d

29,8

 

 

Darbėnų girininkija

47 d, 48 d, 636 d, 645 d

4,1

 

 

Kartenos girininkija

732 d, 759 d, 778 d

22,8

 

 

 

Iš viso II miškų grupėje

3 110,9

III grupė. Apsauginiai miškai

 

 

 

 

31 – draustinių miškai

Kretingos miškų urėdija

Grūšlaukės girininkija

558 d, 561 d, 562 d, 563 d, 565 d, 566 d, 567 d, 568 d, 572 d, 576 d, 579 d, 581 d, 582 d, 583 d, 586 d, 587 d, 588 d

380,6

 

 

Vaineikių girininkija

702 d, 707

54,5

 

 

Kartenos girininkija

731 d, 732 d, 733 d, 736 d, 738 d, 746 d

146

32 – valstybinių parkų apsauginių zonų miškai

Kretingos miškų urėdija

Grūšlaukės girininkija

558 d, 562 d, 564, 565 d, 567 d, 579 d, 582 d, 586 d, 587 d

152,6

 

 

Vaineikių girininkija

702 d, 703, 706, 711 d, 713 d

142,6

 

 

Kartenos girininkija

732 d, 739, 740 d, 741 d, 742 d, 743 d, 746 d, 757 d, 759 d, 767, 768

198,5

35 – kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

112 d, 118 d, 119 d, 670 d

10,2

 

 

Mikoliškių girininkija

114 d, 141 d, 142 d

5,7

36 – laukų apsauginiai miškai

Kretingos miškų urėdija

Lenkimų girininkija

501 d, 514 d, 515 d, 516 d

1,5

 

 

Grūšlaukės girininkija

542 d, 547 d, 548 d, 552 d, 556 d, 573 d, 578 d, 579 d, 580 d, 584 d, 585 d

19,9

 

 

Šventosios girininkija

595 d, 596 d, 597 d, 598 d, 599 d

8,2

 

 

Darbėnų girininkija

604 d, 609 d, 618 d, 623 d, 634 d, 639 d, 640 d, 641 d, 644 d, 645 d, 646 d, 648 d, 655 d, 658 d

13,5

 

 

Vaineikių girininkija

682 d, 701 d, 708 d, 713 d, 715 d, 722 d, 724 d, 725 d

14,2

 

 

Palangos girininkija

664 d, 666 d, 667, 670 d, 671 d, 672 d, 674, 676 d

10,1

 

 

Kartenos girininkija

734 d, 735 d, 736 d, 737 d, 746 d, 748 d, 754 d, 756 d, 766 d, 769 d, 770 d, 774 d, 776 d, 779 d, 782 d, 792 d, 807 d

23,1

 

 

Mikoliškių girininkija

848 d, 849 d, 850 d, 854 d, 862 d

12

37 – miško sėkliniai medynai

Kretingos miškų urėdija

Darbėnų girininkija

52 d

4

 

 

Kartenos girininkija

49 d, 161 d

8,4

 

 

Mikoliškių girininkija

6 d, 15 d, 20 d, 152 d

68

38 – vandens telkinių apsaugos zonų miškai

Kretingos miškų urėdija

Lenkimų girininkija

46 d, 47 d, 49 d, 50, 52 d, 53, 54 d, 500 d, 514 d, 518 d, 519, 520 d, 521 d

299,5

 

 

Grūšlaukės girininkija

568 d, 569 d, 571 d, 574 d, 584 d, 585 d, 587 d, 590 d

110,4

 

 

Šventosios girininkija

1–3, 9, 12 d, 21, 49 d, 56 d, 57, 597 d

316

 

 

Darbėnų girininkija

16 d, 17 d, 27 d, 28 d, 29 d, 30, 31 d, 34 d, 69 d, 70 d, 71, 603 d, 607 d, 610 d, 611, 612 d, 615 d, 630 d, 631, 632 d, 633 d, 634 d, 635 d, 636 d, 654, 655 d, 656 d, 657, 658 d

574,8

 

 

Vaineikių girininkija

13, 14, 15 d, 686 d, 687, 688 d, 689 d, 691 d, 692 d, 694, 698 d, 701 d, 715 d, 718 d, 724 d, 725 d

276,7

 

 

Kartenos girininkija

45 d, 46 d, 747 d, 761 d, 769 d, 770 d, 775 d, 776 d, 777 d, 778 d, 779 d, 796 d, 797 d, 798 d, 803 d, 804 d, 806 d, 807 d

257,2

 

 

Mikoliškių girininkija

844 d, 847 d, 851 d, 853 d, 854 d, 861 d, 863 d, 864 d, 865 d

46

 

 

 

Iš viso III miškų grupėje

3 154,2

IV grupė. Ūkiniai miškai

 

 

 

 

40 – ūkiniai miškai

Kretingos miškų urėdija

Lenkimų girininkija

36–45, 46 d, 47 d, 48, 49 d, 51, 52 d, 54 d, 55, 58, 59, 63, 500 d, 501 d, 502–510, 511 d, 512, 513, 515 d, 516 d, 517, 518 d, 520 d, 521 d

1 879,7

 

 

Grūšlaukės girininkija

6–31, 43–70, 541, 542 d, 543–546, 547 d, 548 d, 549–551, 552 d, 553–555, 556 d, 557, 559, 560, 561 d, 568 d, 569 d, 570, 573 d, 574 d, 575, 576 d, 577, 578 d, 580 d, 583 d, 584 d, 585 d, 587 d, 588 d, 589, 590 d, 591

3 303,7

 

 

Šventosios girininkija

10, 11, 13–17, 22–26, 30, 31, 35, 37–42, 45, 49 d, 50, 51, 55, 56 d, 59–65, 595 d, 596 d, 597 d, 598 d, 599 d

1 486,5

 

 

Darbėnų girininkija

1–15, 16 d, 17 d, 19–26, 27 d, 28 d, 29 d, 31 d, 32, 33, 34 d, 35–39, 40 d, 41–46, 47 d, 48 d, 49–51, 52 d, 53–60, 61 d, 62–68, 69 d, 70 d, 601, 602, 603 d, 604 d, 605, 606, 607 d, 608, 609 d, 610 d, 612 d, 613, 614, 615 d, 616, 617, 618 d, 619–622, 623 d, 624–629, 630 d, 632 d, 633 d, 634 d, 635 d, 637, 638, 639 d, 640 d, 641 d, 642, 643, 644 d, 645 d, 646 d, 647, 648 d, 649–653, 655 d, 656 d, 658 d

5 179

 

 

Vaineikių girininkija

1 d, 2, 7, 10–12, 15 d, 16–66, 67 d, 68–117, 126–128, 133, 162–173, 682 d, 683–685, 686 d, 688 d, 689 d, 690, 691 d, 692 d, 693, 695–697, 698 d, 699, 700, 701 d, 702 d, 704, 705, 708 d, 709, 710, 711 d, 712, 713 d, 714, 715 d, 716, 717, 718 d, 719–721, 722 d, 723, 724 d, 725 d

6 411,9

 

 

Palangos girininkija

63, 64, 68, 72, 99, 112 d, 113, 114, 117, 118 d, 119 d, 661–663, 664 d, 665, 666 d, 668, 669 d, 670 d, 671 d, 672 d, 673, 675, 676 d

942,5

 

 

Kartenos girininkija

2, 3, 5–17, 21–44, 47 d, 48, 49 d, 50, 51 d, 118–125, 129–132, 134–160, 161 d, 732 d, 734 d, 735 d, 736 d, 745 d, 746 d, 747 d, 748 d, 749–753, 754 d, 755, 756 d, 759 d, 764 d, 770 d, 772 d, 775 d, 776 d, 778 d, 779 d, 780, 781, 782 d, 783–786, 787 d, 788–791, 792 d, 793–795, 798 d, 799 d, 800–802, 803 d, 804 d, 805, 806 d, 807 d, 808

5 191,7

 

 

Mikoliškių girininkija

1, 2, 3 d, 4, 5, 6 d, 7–14, 15 d, 16–19, 20 d, 21, 22 d, 23–25, 26 d, 27, 28 d, 29 d, 50–57, 101 d, 102–113, 114 d, 115–117, 138–140, 141 d, 142 d, 152 d, 153–161, 844 d, 845, 846, 847 d, 848 d, 849 d, 850 d, 851 d, 852, 853 d, 854 d, 855 d, 856, 857, 858 d, 859 d, 860, 862 d, 863 d, 864 d, 865 d, 866–871

3 558,6

 

 

 

Iš viso IV miškų grupėje

27 953,6

 

 

 

Iš viso savivaldybėje

34 218,7

 

_________________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 780

redakcija)

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS SĄRAŠAS

 

Miškų grupė ir pogrupis

Miškų administracinė vietovė

Miško plotas, hektarais

miškų urėdija

girininkija

kvartalų numeriai ir dalys (pagal priedą)

II grupė. Specialios paskirties miškai

 

 

 

 

A. Ekosistemų apsaugos miškai

 

 

 

 

21 – draustinių miškai

Telšių miškų urėdija

Platelių girininkija

1, 2 d, 3 d, 4 d, 5 d, 6, 7, 11 d, 118, 2001, 2201 d

232,1

 

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

59 d, 67, 68, 71, 74, 75, 320 d, 321 d, 323 d, 325 d, 326 d, 327 d, 331 d, 341 d, 342 d, 343 d, 344 d, 345 d, 346 d, 347 d, 360 d, 363 d, 364 d, 365 d, 369 d, 383 d, 385 d, 386 d, 409 d, 420 d, 458 d, 460 d, 461 d, 462–468, 473 d, 478, 481 d

1 504,2

 

 

Lenkimų girininkija

1, 2 d, 3, 4 d, 5–24, 495

997,5

24 – priešeroziniai miškai

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

6 d, 7 d, 311 d, 312 d, 314 d, 315 d, 316 d, 318 d, 320 d, 321 d, 323 d, 327 d, 331 d, 332 d, 333 d, 335 d, 336 d, 338 d, 339 d, 340 d, 343 d, 344 d, 345 d, 346 d, 347 d, 348 d, 360 d, 363 d, 364 d, 366 d, 377 d, 378 d, 385 d, 388 d, 392 d, 402 d, 413 d, 414 d, 421 d, 425 d, 427 d, 430 d, 432 d, 433 d, 441 d, 443 d, 453 d, 454 d, 469 d, 470 d, 472 d, 474 d, 476 d, 482 d

285,1

B. Rekreaciniai miškai

 

 

 

 

25 – miško parkai

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

482 d

2,6

27 – miestų miškai

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

383 d

1,1

28 – rekreaciniai miško sklypai

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

391 d, 407 d, 408 d, 409 d, 458 d

48,7

 

 

 

Iš viso II miškų grupėje

3 071,3

III grupė. Apsauginiai miškai

 

 

 

 

31 – draustinių miškai

Telšių miškų urėdija

Platelių girininkija

2 d, 3 d, 5 d, 8 d, 11 d, 16 d, 2201 d

323

 

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

7 d, 8, 9, 312 d, 313 d, 406 d, 407 d, 458 d, 459 d, 460 d, 461 d, 481 d, 484 d

424,9

 

 

Grūšlaukės girininkija

530 d, 538 d, 539 d, 540 d

104,5

32 – valstybinių parkų apsauginių zonų miškai

Telšių miškų urėdija

Platelių girininkija

2202

13,2

 

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

407 d, 408 d, 409 d, 458 d, 459 d

51,7

 

 

Grūšlaukės girininkija

538 d, 539 d, 540 d

131,7

33 – valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai

Mažeikių miškų urėdija

Sedos girininkija

5–7

222,8

 

Telšių miškų urėdija

Platelių girininkija

4 d, 8 d, 11 d, 16 d, 2201 d

20,6

 

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

443 d, 445 d, 446 d, 447 d, 448, 472 d, 475 d, 477 d

238,8

35 – kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

356 d

0,5

36 – laukų apsauginiai miškai

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

302 d, 303 d, 304 d, 305 d, 307 d, 308 d, 309 d, 310 d, 311 d, 312 d, 313 d, 316 d, 317 d, 318 d, 320 d, 321 d, 322 d, 323 d, 324 d, 325 d, 328 d, 330 d, 331 d, 332 d, 333 d, 334 d, 335 d, 336 d, 337 d, 338 d, 339 d, 340 d, 342 d, 343 d, 346 d, 347 d, 350 d, 351 d, 352 d, 353 d, 354 d, 355 d, 356 d, 357 d, 358 d, 359 d, 361 d, 362 d, 363 d, 364 d, 366 d, 368 d, 369 d, 370 d, 371 d, 372 d, 373 d, 374 d, 375 d, 376 d, 377 d, 378 d, 379 d, 380 d, 381 d, 382 d, 385 d, 386 d, 391 d, 392 d, 393 d, 394 d, 406 d, 409 d, 410 d, 411 d, 414 d, 419 d, 420 d, 421 d, 422 d, 423 d, 425 d, 427 d, 428 d, 430 d, 431 d, 432 d, 433 d, 434 d, 439 d, 440 d, 441 d, 442 d, 443 d, 444 d, 445 d, 446 d, 447 d, 449 d, 450 d, 451 d, 453 d, 455 d, 469 d, 470 d, 471 d, 472 d, 473 d, 474 d, 475 d, 476 d, 477 d, 479 d, 482 d, 485 d, 486 d, 487 d, 488 d

409,4

 

 

Lenkimų girininkija

493 d, 496 d

3,9

 

 

Grūšlaukės girininkija

526 d, 530 d

17,7

38 – vandens telkinių apsaugos zonų miškai

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

1 d, 3 d, 22 d, 40 d, 44, 45 d, 46 d, 47 d, 48, 59 d, 316 d, 317 d, 318 d, 319 d, 320 d, 321 d, 323 d, 325 d, 326 d, 327 d, 331 d, 332 d, 333 d, 335 d, 336 d, 338 d, 341 d, 343 d, 344 d, 347 d, 348 d, 360 d, 361 d, 362 d, 363 d, 364 d, 365 d, 366 d, 370 d, 378 d, 379 d, 381 d, 385 d, 386 d, 388 d, 389 d, 390 d, 391 d, 392 d, 394 d, 395 d, 396, 397 d, 400, 401 d, 402 d, 408 d, 413 d, 414 d, 418 d, 419 d, 420 d, 421 d, 426 d, 427 d, 428 d, 430 d, 438 d, 440 d, 449 d, 450 d, 452 d, 453 d, 454 d, 456 d, 469 d, 472 d, 474 d, 476 d, 484 d, 485 d

1 629,1

 

 

Lenkimų girininkija

26 d, 56 d, 57 d, 491, 492 d, 494 d

78,9

 

 

Grūšlaukės girininkija

2–5, 36 d, 37 d, 84, 529 d, 531 d, 532 d, 533, 534 d, 535 d, 538 d

530,6

 

 

 

Iš viso III miškų grupėje

4 201,3

IV grupė. Ūkiniai miškai

 

 

 

 

40 – ūkiniai miškai

Mažeikių miškų urėdija

Ruzgų girininkija

44, 45

134,1

 

 

Renavo girininkija

65, 66

101,2

 

 

Sedos girininkija

3

61,7

 

Kretingos miškų urėdija

Skuodo girininkija

1 d, 2, 3 d, 4, 5, 6 d, 10–21, 22 d, 23–39, 40 d, 41–43, 45 d, 46 d, 47 d, 53, 55–58, 59 d, 60–63, 69, 70, 72, 73, 76–81, 301, 302 d, 303 d, 304 d, 305 d, 306, 307 d, 308 d, 309 d, 310 d, 311 d, 312 d, 313 d, 314 d, 315 d, 316 d, 317 d, 318 d, 319 d, 321 d, 322 d, 323 d, 324 d, 327 d, 328 d, 329, 330 d, 331 d, 332 d, 333 d, 334 d, 335 d, 336 d, 337 d, 338 d, 339 d, 340 d, 342 d, 343 d, 345 d, 346 d, 347 d, 348 d, 349, 350 d, 351 d, 352 d, 353 d, 354 d, 355 d, 356 d, 357 d, 358 d, 359 d, 361 d, 362 d, 363 d, 364 d, 365 d, 366 d, 367, 368 d, 369 d, 370 d, 371 d, 372 d, 373 d, 374 d, 375 d, 376 d, 377 d, 378 d, 379 d, 380 d, 381 d, 382 d, 386 d, 387, 388 d, 389 d, 390 d, 392 d, 393 d, 394 d, 395 d, 397 d, 398, 399, 401 d, 402 d, 403, 405, 409 d, 410 d, 411 d, 412, 413 d, 414 d, 415–417, 418 d, 419 d, 420 d, 421 d, 422 d, 423 d, 424, 425 d, 426 d, 427 d, 428 d, 429, 431 d, 432 d, 433 d, 434 d, 435–437, 438 d, 439 d, 440 d, 441 d, 442 d, 443 d, 444 d, 445 d, 446 d, 447 d, 449 d, 450 d, 451 d, 452 d, 453 d, 454 d, 455 d, 456 d, 469 d, 470 d, 471 d, 472 d, 473 d, 474 d, 476 d, 477 d, 479 d, 480, 482 d, 483, 485 d, 486 d, 487 d, 488 d

8 697,8

 

 

Lenkimų girininkija

2 d, 4 d, 25, 26 d, 27–35, 39, 56 d, 57 d, 60–62, 492 d, 493 d, 494 d, 496 d, 497–499

818,1

 

 

Grūšlaukės girininkija

1, 6, 12, 32–35, 36 d, 37 d, 38–42, 78, 80–83, 526 d, 527, 528, 529 d, 530 d, 531 d, 532 d, 534 d, 535 d, 536, 537, 538 d

947,1

 

 

 

Iš viso IV miškų grupėje

10 760

 

 

 

Iš viso savivaldybėje

18 032,6

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 780

redakcija)

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS SĄRAŠAS

 

Miškų grupė ir pogrupis

Miškų administracinė vietovė

Miško plotas, hektarais

miškų urėdija

girininkija

kvartalų numeriai ir dalys (pagal priedą)

I grupė. Rezervatiniai miškai

 

 

 

 

10 – rezervatiniai miškai

Šilutės miškų urėdija

Šilutės girininkija

128, 129, 139–141, 540 d, 545 d

284,8

 

 

Žemaitkiemio girininkija

68, 69

250,4

 

 

 

Iš viso I miškų grupėje

535,2

II grupė. Specialios paskirties miškai

 

 

 

 

A. Ekosistemų apsaugos miškai

 

 

 

 

21 – draustinių miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

95 d, 96 d, 210 d, 211 d, 212 d, 214

83,7

 

 

Kintų girininkija

4 d, 5–7, 11, 12, 16, 17, 18 d, 19, 20, 21 d, 22, 262 d, 263 d, 264–266, 268 d, 269, 275–277, 278 d

1 154

 

 

Švėkšnos girininkija

1–6, 7 d, 8–17, 19, 23 d, 28, 29 d, 32 d, 37 d, 38 d, 44 d, 45 d, 48 d, 88 d, 91, 357 d, 358 d, 362 d, 366 d, 372 d, 373 d, 374 d, 377 d, 378 d, 379 d, 382 d, 384 d, 385 d

876

 

 

Stemplių girininkija

101–104, 106 d, 107 d, 428 d, 449 d

253,7

 

 

Norkaičių girininkija

22 d, 57 d, 58–63, 64 d, 65 d, 66–70, 71 d, 72–75, 301 d, 302 d, 303 d, 305

535,3

 

 

Šilutės girininkija

117, 118, 119 d, 120 d, 121–123, 126 d, 510, 511, 546

375,4

 

 

Žemaičių Naumiesčio girininkija

6, 11, 111 d, 116 d, 117

160,8

 

 

Žemaitkiemio girininkija

44 d, 45 d, 46 d, 51 d, 52 d, 53 d, 66, 67, 71 d, 72, 76 d, 77–84, 86 d, 87, 715 d, 745, 747 d

1 192,5

22 – saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

210 d

0,5

 

 

Kintų girininkija

267 d

48

 

 

Šilutės girininkija

513 d, 515 d, 555 d, 556 d

115,7

 

 

Žemaičių Naumiesčio girininkija

621 d

1,3

 

 

Vainuto girininkija

680 d

1,6

23 – Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrančių miškai

Šilutės miškų urėdija

Kintų girininkija

4 d, 23 d, 25, 26, 261 d, 263 d

132

24 – priešeroziniai miškai

Šilutės miškų urėdija

Švėkšnos girininkija

362 d, 366 d, 369 d, 370 d, 371 d, 372 d, 374 d, 375 d, 378 d, 379 d, 380 d, 382 d, 384 d, 385 d

52,6

 

 

Stemplių girininkija

58 d, 428 d, 434 d, 448 d

58,7

 

 

Norkaičių girininkija

323 d, 324 d

4,9

 

 

Šiaudėnų girininkija

1 d, 2 d, 451, 452 d, 453 d, 454 d, 455 d, 456 d, 457 d, 458 d, 459 d, 461 d, 462 d, 465 d, 467 d, 473 d, 474 d, 477 d, 478 d

190

 

 

Šilutės girininkija

522 d

4,3

 

 

Žemaičių Naumiesčio girininkija

36 d, 37 d, 39 d, 44 d, 45 d, 604 d, 607 d, 611 d, 612 d, 617 d, 621 d, 622 d, 623 d, 631 d

140,7

 

 

Vainuto girininkija

656 d, 657 d, 658 d, 661 d, 662 d, 671 d, 672 d, 673 d, 680 d

185,5

 

 

Pagėgių girininkija

801 d

10,1

 

 

Žemaitkiemio girininkija

703 d, 704 d, 708 d

1,7

B. Rekreaciniai miškai

 

 

 

 

25 – miško parkai

Šilutės miškų urėdija

Šilutės girininkija

94–96

86,6

 

 

Žemaitkiemio girininkija

92 d, 93 d, 95, 728 d, 740 d

67,6

27 – miestų miškai

Šilutės miškų urėdija

Šilutės girininkija

93, 901, 902

75,5

28 – rekreaciniai miško sklypai

Šilutės miškų urėdija

Švėkšnos girininkija

371 d

37,3

 

 

Stemplių girininkija

433

0,5

 

 

Šilutės girininkija

517, 531 d, 550 d, 552 d, 903

71,1

 

 

Žemaitkiemio girininkija

30–38, 91 d, 92 d, 93 d, 707 d, 735 d

460,7

 

 

 

Iš viso II miškų grupėje

6 378,3

III grupė. Apsauginiai miškai

 

 

 

 

31 – draustinių miškai

Šilutės miškų urėdija

Stemplių girininkija

51, 52 d, 53 d, 58 d, 63 d, 428 d, 434 d, 443 d

92,2

 

 

Šilutės girininkija

115, 116, 119 d, 540 d, 541, 544, 545 d, 548, 553

201,6

 

 

Žemaitkiemio girininkija

88 d, 89 d, 94, 723 d, 725, 727 d, 728 d, 740 d, 747 d

127,1

32 – valstybinių parkų apsauginių zonų miškai

Šilutės miškų urėdija

Kintų girininkija

262 d, 267 d, 268 d, 273, 274, 278 d

126

 

 

Šilutės girininkija

120 d, 124, 125, 126 d, 127, 501, 504, 506 d, 509, 512, 513 d, 514, 515 d, 516, 518, 549, 554, 555 d, 556 d, 713 d

1 001,1

 

 

Žemaitkiemio girininkija

42, 43, 44 d, 45 d, 46 d, 47–49, 50 d, 51 d, 52 d, 53 d, 54–65, 70, 71 d, 73 d, 74 d, 75, 76 d, 85, 86 d, 88 d, 89 d, 90, 91 d, 92 d, 715 d, 716, 723 d, 738 d

1 106,3

35 – kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai

Šilutės miškų urėdija

Švėkšnos girininkija

93 d, 95 d

2,8

 

 

Norkaičių girininkija

45 d

6,4

 

 

Šilutės girininkija

5 d, 34 d, 35 d, 42 d, 502 d

13,9

 

 

Žemaitkiemio girininkija

121 d, 129 d

2,8

36 – laukų apsauginiai miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

210 d

3,7

 

 

Kintų girininkija

260 d, 261 d

1,1

 

 

Švėkšnos girininkija

358 d, 368 d, 369 d, 370 d, 373 d, 378 d, 383 d, 384 d, 385 d

9,8

 

 

Stemplių girininkija

428 d, 429 d, 430 d, 432 d, 434 d, 448 d

4,1

 

 

Norkaičių girininkija

302 d, 303 d, 304 d, 306 d, 310 d, 311 d, 312, 314, 315 d, 316 d, 317 d, 319 d, 320 d, 321 d, 322 d, 326 d

25,1

 

 

Šiaudėnų girininkija

452 d, 457 d, 459 d, 464 d, 465 d, 467 d, 477 d, 478 d, 484 d, 485 d, 486 d

29

 

 

Šilutės girininkija

502 d, 506 d, 508 d, 524 d, 525 d, 526 d, 527 d, 528 d, 529 d, 533 d, 534 d, 535 d, 539 d, 550 d, 552 d, 713 d, 718 d

45

 

 

Žemaičių Naumiesčio girininkija

606 d, 607 d, 612 d, 613 d, 614 d, 615, 616, 617 d, 620 d, 621 d, 622 d, 623 d, 627 d, 630 d, 631 d

67,6

 

 

Vainuto girininkija

651 d, 652 d, 659 d, 660 d, 661 d, 662 d, 664 d, 668 d, 670 d, 671 d, 672 d, 673 d, 674 d, 675 d, 676 d, 681 d, 682 d, 683 d

36,7

 

 

Pagėgių girininkija

801 d, 802 d, 803 d, 804 d

11,5

 

 

Žemaitkiemio girininkija

103 d, 702 d, 703 d, 704 d, 705 d, 706 d, 707 d, 709 d, 717 d, 720 d, 731 d, 732, 733, 734 d, 735 d, 736 d, 737 d, 738 d, 739 d, 743 d, 744 d, 746 d, 747 d

55,7

37 – miško sėkliniai medynai

Šilutės miškų urėdija

Švėkšnos girininkija

23 d

10,7

 

 

Žemaitkiemio girininkija

50 d

5,5

38 – vandens telkinių apsaugos zonų miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

95 d, 96 d, 210 d, 211 d, 212 d, 213 d

55,9

 

 

Švėkšnos girininkija

7 d, 18 d, 29 d, 32 d, 37 d, 38 d, 44 d, 45 d, 48 d, 52 d, 53 d, 357 d, 358 d, 362 d, 366 d, 378 d, 382 d, 383 d, 384 d, 385 d

257,5

 

 

Stemplių girininkija

1 d, 2 d, 4 d, 11 d, 15 d, 21 d, 22 d, 25 d, 33 d, 37 d, 43, 53 d, 57 d, 62 d, 63 d, 66 d, 428 d, 441 d, 443 d, 446 d, 448 d, 449 d

378,9

 

 

Norkaičių girininkija

76 d, 86 d, 87 d, 88 d, 94, 95 d, 301 d, 302 d, 303 d, 304 d, 320 d, 323 d, 324 d

153,7

 

 

Šiaudėnų girininkija

1 d, 2 d, 12 d, 13 d, 14 d, 46 d, 47 d, 70 d, 108 d, 150 d, 151, 452 d, 453 d, 454 d, 455 d, 456 d, 457 d, 458 d, 459 d, 460 d, 461 d, 462 d, 463 d, 473 d, 474 d, 475 d, 477 d, 478 d, 481 d, 482 d, 484 d, 485 d, 486 d

473

 

 

Šilutės girininkija

1–4, 13 d, 56 d, 57, 58 d, 59 d, 92 d, 503 d, 519 d, 520, 521, 522 d, 523, 524 d, 527 d, 528 d, 529 d, 530 d, 531 d, 532, 536 d, 537, 538, 539 d

438,7

 

 

Žemaičių Naumiesčio girininkija

1 d, 2 d, 3 d, 4 d, 34, 35 d, 36 d, 37 d, 38, 39 d, 41 d, 42 d, 44 d, 45 d, 46 d, 148 d, 149, 156, 157, 602 d, 603 d, 604 d, 605 d, 606 d, 607 d, 608, 609 d, 610 d, 611 d, 623 d, 631 d, 633–635

666,5

 

 

Vainuto girininkija

1 d, 4, 5 d, 7, 11 d, 25 d, 26, 27, 28 d, 30 d, 31 d, 32 d, 662 d, 668 d, 671 d, 673 d, 675 d, 680 d, 681 d

488,4

 

 

Pagėgių girininkija

801 d

8,3

 

 

Žemaitkiemio girininkija

96 d, 97, 98 d, 99 d, 100 d, 101, 102, 103 d, 105–107, 110 d, 120, 122, 129 d, 703 d, 704 d, 706 d, 708 d, 728 d, 729, 730, 731 d, 743 d, 747 d

283,1

 

 

 

Iš viso III miškų grupėje

6 189,7

IV grupė. Ūkiniai miškai

 

 

 

 

40 – ūkiniai miškai

Šilutės miškų urėdija

Pėžaičių girininkija

211 d, 213 d

84,7

 

 

Kintų girininkija

4 d, 8–10, 13–15, 18 d, 21 d, 23 d, 24, 27–36, 44–55, 260 d, 261 d

993,9

 

 

Švėkšnos girininkija

7 d, 18 d, 20–22, 23 d, 24–27, 29 d, 30, 31, 32 d, 33–36, 37 d, 38 d, 39–43, 44 d, 45 d, 46, 47, 49–51, 52 d, 53 d, 54, 68, 69, 71–87, 88 d, 89, 90, 92, 93 d, 94, 95 d, 96–98, 357 d, 359–361, 363–365, 366 d, 367, 368 d, 369 d, 370 d, 371 d, 372 d, 373 d, 374 d, 375 d, 376, 377 d, 380 d, 381, 383 d, 384 d

2 420,3

 

 

Stemplių girininkija

1 d, 2 d, 3, 4 d, 5–10, 11 d, 12–14, 15 d, 16–18, 21 d, 22 d, 23, 24, 25 d, 26–29, 33 d, 34–36, 37 d, 40, 41, 44–50, 52 d, 53 d, 54–56, 57 d, 59–61, 62 d, 63 d, 64, 65, 66 d, 67–69, 71, 72, 105, 106 d, 107 d, 428 d, 429 d, 430 d, 431, 432 d, 434 d, 435–440, 441 d, 442, 443 d, 444, 445, 446 d, 447, 448 d

2 946,7

 

 

Norkaičių girininkija

1–21, 22 d, 23–44, 45 d, 46–56, 57 d, 64 d, 65 d, 71 d, 76 d, 77–85, 86 d, 87 d, 88 d, 89–93, 95 d, 96–118, 120, 304 d, 306 d, 307–309, 310 d, 311 d, 315 d, 316 d, 317 d, 318, 319 d, 320 d, 321 d, 322 d, 323 d, 324 d, 325, 326 d

3 182,7

 

 

Šiaudėnų girininkija

1 d, 2 d, 3–11, 12 d, 13 d, 14 d, 15–45, 46 d, 47 d, 70 d, 108 d, 112, 113, 122, 123, 130, 131, 140, 141, 146, 147, 150 d, 452 d, 453 d, 454 d, 456 d, 457 d, 459 d, 460 d, 461 d, 462 d, 463 d, 464 d, 465 d, 466, 467 d, 468–472, 474 d, 475 d, 476, 477 d, 478 d, 481 d, 482 d, 484 d, 486 d

3 146

 

 

Šilutės girininkija

5 d, 6–12, 13 d, 14–33, 34 d, 35 d, 36–41, 42 d, 43–55, 56 d, 58 d, 59 d, 60–91, 92 d, 101–109, 503 d, 505, 506 d, 507, 508 d, 519 d, 525 d, 526 d, 527 d, 528 d, 529 d, 530 d, 533 d, 534 d, 535 d, 536 d, 539 d, 550 d, 551, 552 d, 710–712, 718 d, 719

3 907

 

 

Žemaičių Naumiesčio girininkija

1 d, 2 d, 3 d, 4 d, 5, 7–10, 12–33, 35 d, 40, 41 d, 42 d, 43, 45 d, 46 d, 47–58, 109, 110, 111 d, 114, 115, 116 d, 118–121, 124–129, 132–139, 142–145, 148 d, 152–155, 601, 602 d, 603 d, 605 d, 606 d, 607 d, 609 d, 610 d, 612 d, 613 d, 614 d, 617 d, 620 d, 621 d, 622 d, 627 d, 630 d

3 971

 

 

Vainuto girininkija

1 d, 2, 3, 5 d, 6, 8–10, 11 d, 12–24, 25 d, 28 d, 29, 30 d, 31 d, 32 d, 33–66, 68–70, 651 d, 652 d, 653–655, 656 d, 657 d, 658 d, 659 d, 660 d, 661 d, 663, 664 d, 665, 666, 668 d, 670 d, 674 d, 675 d, 676 d, 680 d, 681 d, 682 d, 683 d

2 836,2

 

 

Pagėgių girininkija

801 d, 802 d, 803 d, 804 d, 805

146,3

 

 

Žemaitkiemio girininkija

10–14, 73 d, 74 d, 96 d, 98 d, 99 d, 100 d, 103 d, 104, 108, 109, 110 d, 111–119, 121 d, 123–128, 129 d, 130–140, 702 d, 703 d, 704 d, 705 d, 706 d, 708 d, 709 d, 710, 717 d, 720 d, 721, 722, 726, 727 d, 728 d, 731 d, 734 d, 736 d, 737 d, 738 d, 739 d, 742, 743 d, 744 d, 746 d, 747 d, 751, 752

1 382,2

 

 

 

Iš viso IV miškų grupėje

25 017

 

 

 

Iš viso savivaldybėje

38 120,2

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 780

redakcija)

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS SĄRAŠAS

 

Miškų grupė ir pogrupis

Miškų administracinė vietovė

Miško plotas, hektarais

miškų urėdija

girininkija

kvartalų numeriai ir dalys (pagal priedą)

II grupė. Specialios paskirties miškai

 

 

 

 

A. Ekosistemų apsaugos miškai

 

 

 

 

21 – draustinių miškai

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Smiltynės girininkija

5 d, 7 d, 8 d, 9, 10 d, 12

260,2

B. Rekreaciniai miškai

 

 

 

 

25 – miško parkai

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Smiltynės girininkija

1–4, 5 d, 6, 7 d, 8 d, 10 d

390,7

 

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

12 d, 13, 14, 17–66, 102, 104–109, 110 d, 111 d, 112 d

1 201,8

27 – miestų miškai

Kretingos miškų urėdija

Klaipėdos girininkija

12 d, 110 d, 111 d, 112 d, 113

112,4

 

 

Šernų girininkija

911

1,9

 

 

 

Iš viso II miškų grupėje

1 967

 

 

 

Iš viso savivaldybėje

1 967

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 780

redakcija)

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS SĄRAŠAS

 

Miškų grupė ir pogrupis

Miškų administracinė vietovė

Miško plotas, hektarais

miškų urėdija

girininkija

kvartalų numeriai ir dalys (pagal priedą)

I grupė. Rezervatiniai miškai

 

 

 

 

10 – rezervatiniai miškai

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

8 d, 9 d

20,7

 

 

 

Iš viso I miškų grupėje

20,7

II grupė. Specialios paskirties miškai

 

 

 

 

A. Ekosistemų apsaugos miškai

 

 

 

 

21 – draustinių miškai

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

4 d, 5 d, 6, 7 d, 8 d, 9 d, 10 d, 11

161

22 – saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

4 d, 5 d

15,9

B. Rekreaciniai miškai

 

 

 

 

25 – miško parkai

Kretingos miškų urėdija

Šventosios girininkija

4, 5, 18, 36 d, 43 d, 46, 52, 96–100

461,5

 

 

Palangos girininkija

1, 2 d, 3 d, 4 d, 7 d, 10 d, 28 d, 58, 61, 65, 69, 82, 87 d, 91 d, 96 d, 100 d, 101–108, 110, 111, 120, 121, 122 d

1 031,7

27 – miestų miškai

Kretingos miškų urėdija

Šventosios girininkija

36 d, 37, 40, 43 d, 44, 45

34,4

 

 

Palangos girininkija

28 d, 29, 59, 62, 66, 67, 70, 71, 73–81, 83–86, 87 d, 88–90, 91 d, 92–95, 96 d, 98, 100 d, 109, 122 d

1 388,9

28 – rekreaciniai miško sklypai

Kretingos miškų urėdija

Palangos girininkija

2 d, 3 d, 4 d

4,4

 

 

 

Iš viso II miškų grupėje

3 097,8

 

 

 

Iš viso savivaldybėje

3 118,5

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 780

redakcija)

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS MIŠKŲ PRISKYRIMO MIŠKŲ GRUPĖMS SĄRAŠAS

 

Miškų grupė ir pogrupis

Miškų administracinė vietovė

Miško plotas, hektarais

miškų urėdija

girininkija

kvartalų numeriai ir dalys (pagal priedą)

I grupė. Rezervatiniai miškai

 

 

 

 

10 – rezervatiniai miškai

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Juodkrantės girininkija

56 d, 57 d, 58–94, 95 d

1 035,2

 

 

Nidos girininkija

96 d, 242, 243 d, 244 d, 245–248

156,6

 

 

 

Iš viso I miškų grupėje

1 191,8

II grupė. Specialios paskirties miškai

 

 

 

 

A. Ekosistemų apsaugos miškai

 

 

 

 

21 – draustinių miškai

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Smiltynės girininkija

11–16, 17 d, 18, 19 d, 20 d, 21, 22 d, 23, 24 d, 25–36

1 416,5

 

 

Juodkrantės girininkija

37–47, 48 d, 49 d, 51 d, 52 d, 53 d, 54 d, 55 d, 56 d, 57 d, 95 d

855,4

 

 

Nidos girininkija

96 d, 97–108, 110, 111, 112 d, 113 d, 115, 116, 117 d, 119, 120, 121 d, 123–125, 126 d, 127–147, 148 d, 149, 150, 151 d, 152 d, 153, 154, 155 d, 156 d, 157, 158, 159 d, 160 d, 161, 162, 163 d, 164–166, 167 d, 168–203, 204 d, 205 d, 206–209, 210 d, 212–214, 215 d, 218 d, 219 d, 222 d, 223 d, 225 d, 226 d, 229 d, 231 d, 232 d, 234 d, 235 d, 237 d, 238, 240 d, 241, 243 d, 244 d

3 079

23 – Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrančių miškai

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Juodkrantės girininkija

55 d

21,2

 

 

Nidos girininkija

204 d, 205 d, 210 d, 211 d, 215 d, 216, 217 d, 218 d, 219 d, 239, 240 d

103,8

B. Rekreaciniai miškai

 

 

 

 

25 – miško parkai

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Smiltynės girininkija

17 d, 19 d, 20 d, 22 d, 24 d

35,6

 

 

Juodkrantės girininkija

48 d, 49 d, 50 d, 51 d, 52 d, 53 d, 54 d

215,4

 

 

Nidos girininkija

109, 112 d, 113 d, 114, 117 d, 118, 121 d, 122, 126 d, 148 d, 151 d, 152 d, 155 d, 156 d, 159 d, 160 d, 163 d, 167 d, 215 d, 217 d, 220, 221, 222 d, 223 d, 224, 225 d, 226 d, 227, 228, 229 d, 230, 231 d, 232 d, 233, 234 d, 235 d, 236, 237 d

509

27 – miestų miškai

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Juodkrantės girininkija

49 d, 50 d

10,2

 

 

Nidos girininkija

210 d, 211 d

23,8

 

 

 

Iš viso II miškų grupėje

6 269,9

 

 

 

Iš viso savivaldybėje

7 461,7

 

_________________

 

(žemėlapiai)

 

_________________