LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MUITŲ UŽ IMPORTUOJAMAS IR EKSPORTUOJAMAS PREKES TARIFŲ PAKEITIMŲ

 

1994 m. balandžio 25 d. Nr. 303

Vilnius

 

Atsižvelgdama į tai, jog nuo 1994 m. gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos pridėtosios vertės įstatymas ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. 102 „Dėl prekių eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos“ (Žin., 1994, Nr. 13-218):

1.1. patvirtinti patikslintas muitų už importuojamas prekes tarifų normas ir muitų už eksportuojamas prekes tarifų normas (pridedama);

1.2. išdėstyti 2.4 punktą taip:

2.4. muitai mokami grynaisiais, prasidėjus importo arba eksporto muitinės procedūrai, arba mokamuoju pavedimu į muitinės sąskaitą per 20 darbo dienų nuo importo arba eksporto muitinės procedūros pradžios. Pagal rašytinį asmens prašymą muitinės viršininkas arba jo pavaduotojas mokėjimo terminą pratęsia dar iki 30 darbo dienų, nustatydamas papildomas palūkanas – 0,3 procento mokėtinos sumos už kiekvieną pratęstą dieną (įskaitant ir tą, kurią sumokamas muitas). Nesumokėjus muito per nustatytą laikotarpį, kartu su muitu ir priskaičiuotomis palūkanomis išieškoma trigubo muito dydžio bauda. Muitai mokami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, taip pat laikantis Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatytos mokesčių ir rinkliavų mokėjimo muitinėse tvarkos“;

1.3. įrašyti 2.9.4 punkte po žodžių „jų žaliavos“ žodžius „cukraus fabrikams skirta cukraus žaliava – pusfabrikatis (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 1701.11.10.0–1701.12.90.0)“;

1.4. išdėstyti 2.9.5 punktą taip:

2.9.5. įvežama technika, ginklai ir amunicija, skirti Krašto apsaugos ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos saugumo tarnybai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos, pagal šių ministerijų ir valstybinių tarnybų parengtą ir suderintą su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos sąrašą bei išduotus leidimus“;

1.5. išdėstyti 2.18 punktą taip:

2.18. laikinai (iki 1995 m. gegužės 1 d.) iš Lietuvos Respublikos draudžiama išvežti raudonųjų dobilų sėklas (kodas pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 1209.22.10) ir neapdorotą ąžuolo bei uosio medieną (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 4403.91, 4403.99.90.1)“;

1.6. pripažinti netekusiomis galios nurodytuoju nutarimu patvirtintas muitų už importuojamas prekes tarifų normas ir muitų už eksportuojamas prekes tarifų normas.

2. Pavesti:

2.1. vyriausybinei koordinacinei harmonizuotos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos įvedimo Lietuvos Respublikoje komisijai, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 516 „Dėl harmonizuotos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos įvedimo Lietuvos Respublikoje“, – iki 1994 m. balandžio 27 d. papildyti laikinąją Lietuvos Respublikos muitų tarifų nomenklatūrą šiomis pozicijomis:

skintos gyvos tulpės – nuo birželio 1 d. iki spalio 31 d.;

befreoniai kompresoriai, montuojami į šaldymo įrenginius;

lengvieji automobiliai:

iki 7 metų senumo,

nuo 7 iki 10 metų senumo,

senesni kaip 10 metų;

midaus trauktinės.

Šie papildymai įsigalioja nuo 1994 m. gegužės 1 dienos;

2.2. Ekonomikos ministerijai, Pramonės ir prekybos ministerijai, Finansų ministerijai kartu su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos – iki 1994 m. gegužės 15 d. parengti eksportuojamai produkcijai gaminti naudojamų prekių įvežimo, iš dalies atleidžiant nuo muitų, tvarkos projektą ir pateikti jį tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

2.3. Ekonomikos ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai kartu su Pramonės ir prekybos ministerija ir Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos – parengti ir iki 1994 m. birželio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti muitų tarifų struktūrą;

2.4. Valstybinei kainų ir konkurencijos tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – kas mėnesį teikti Ekonomikos ministerijai ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos informaciją apie svarbiausių prekių kainas.

3. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 30 „Dėl Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotosios prekių nomenklatūros naudojimo“ (Žin., 1993, Nr. 5-104), išdėstyti 1 punktą taip:

1. Iki bus įteisinta Lietuvos Respublikos muitų tarifų ir statistikos nomenklatūra, klasifikuojant prekes, renkant statistikos duomenis apie užsienio prekybą, rengiant normatyvinius aktus, susijusius su importą bei eksportą reglamentuojančios tvarkos ir muitų tarifų, pridėtosios vertės mokesčio bei akcizų nustatymu, naudoti Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą (toliau vadinama – kombinuotoji prekių nomenklatūra)“.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 1994 m. gegužės 1 dienos

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS,

L. E. EKONOMIKOS MINISTRO PAREIGAS                                        EDUARDAS VILKELIS

 

 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1994 m. balandžio 25 d. nutarimu

Nr. 303

 

MUITŲ UŽ IMPORTUOJAMAS PREKES TARIFŲ NORMOS

 

Prekių grupės (prekės) kodas*

Prekių grupės (prekės) pavadinimas

Tarifo dydis (procentais)

I skyrius.Gyvi gyvūnai ir gyvulininkystės produkcija

 

 

 

01

gyvi gyvūnai

20

0201–0205, 0208–0210

mėsa

25

02071011–02072390, 02073911–02073925, 02073931–02073947, 02073953–02073983, 02074110–02074171, 02074210–02074271, 02074311–02074381,

naminių paukščių mėsa

25

03053011, 03053019, 03053090–030542, 03054930–030549, 03055930, 03055990– 030562, 03056990

žuvys – vytintos, sūdytos, rūkytos

10

0401–04022199, 04022915–0404, 0406, 0408, 0410

pienas ir pieno produktai

10

0405

sviestas ir kiti pieno riebalai bei aliejus

20

0407

kiaušiniai

20

0409

natūralus medus

10

0501–0504, 05051090–0509, 051191–0511999

gyvulinės kilmės produktai, nenurodyti šiame sąraše

5

 

 

 

II skyrius.Augalinės kilmės produktai

0601–0602, 06031015–0604, 0703–0706, 07070090– 0712, 0714, 08082090, 08094090, 0811–0812, 0814, 090112, 090122, 090130, 090820, 090910, 090930–091050, 091099, 130211–130219, 130231–130239, 14

augalinės kilmės produktai

5

06031011

skintos gyvos rožės – nuo birželio 1 d. iki spalio 31 d.

15

06031013

skinti gyvi gvazdikai – nuo birželio 1 d. iki spalio 31 d.

15

060310291

skintos gyvos tulpės – nuo birželio 1 d. iki spalio 31 d.

15

0701

bulvės

10

07020090

pomidorai – nuo gegužės 15 d. iki spalio 31 d.

10

07070019

agurkai – nuo gegužės 16 d. iki spalio 31 d.

10

08081010

obuoliai skirti sidrui (palaidi) – nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 15 d.

10

08081091

obuoliai – nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

10

08082010, 08082039

kriaušės – nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

10

08092010

vyšnios – nuo gegužės 1 d. iki liepos 15 d.

10

08094011

slyvos – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.

10

08101010

braškės ir žemuogės – nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.

10

100190–1008

javai

10

1101, 1102

miltai

10

11031930

kruopos,rupiniai iš miežių

10

1107

salyklas – skrudintas arba neskrudintas

10

 

 

 

III skyrius. Gyvulinės arba augalinės kilmės taukai ir aliejus, jų skaidymo produktai, paruošti naudoti maistiniai taukai, gyvulinės arba augalinės kilmės vaškas

 

 

 

1501–1503, 1504–1506, 151610–15162091, 151790–1521

gyvulinės kilmės taukai, augalinės kilmės taukai, vaškas

5

 

 

 

IV skyrius. Gatavi maisto produktai, nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, tabakas ir pramoniniai jo pakaitalai

 

 

 

1601–1602

dešros ir panašūs mėsos produktai, mėsos konservai

15

1603, 160430–1605

mėsos, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų bestuburių vandens gyvūnų gaminiai

5

160411–160420

žuvų konservai

15

1701

cukrus

30 (laikinai, iki 1994 m. spalio 1 d., 70, bet ne mažiau kaip 800 Lt už toną)

1704, 190510–19059020, 19059040–19059090

konditerijos gaminiai iš cukraus, miltiniai konditerijos gaminiai

15

180610

kakavos milteliai

10

180620–180690

šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

20

190120–1904, 19059030

javų, miltų, krakmolo ir pieno gaminiai

5

2001–2104, 2106

produktai iš daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių, įvairūs maisto produktai

5

2105

grietininiai ir kiti valgomieji ledai su kakava arba be kakavos

10

2201–2202

nealkoholiniai gėrimai

10

2203

salyklinis alus

20, bet ne mažiau kaip 0,4 Lt už litrą

22041011–22042110, 22042910

šampanas, putojantis vynas, padidinto slėgio vynas, perteklinio slėgio vynas

50, bet ne mažiau kaip 4 Lt už litrą

22042121–22042190, 22042921–2206

vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintąjį, vermutas, fermentuoti gėrimai

20

2207–2208

nedenatūruotas etilo alkoholis, denatūruotas etilo alkoholis, degtinės,likeriai, kiti alkoholiniai gėrimai

100, bet ne mažiau kaip po 0,3 Lt už 1 alkoholio tūrio procentą kiekvienam litrui

2209

actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

5

2402

cigarai (įskaitant cigarus su apipjaustytais galais), cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalu

30, bet ne mažiau kaip 16 Lt už 1000 vienetų

 

 

 

V skyrius. Mineraliniai produktai

 

 

 

252310, 252329–25239090

portlandcementis, aliuminatinis šlakinis cementas, persulfatinis cementas, su- cementas ir pana našus hidraulinis cementas

25

 

 

 

VI skyrius. Chemijos pramonės ir su ja susijusių pramonės šakų produkcija

 

 

 

3401, 340220–340290, 3404–3406

muilas, paviršinės aktyviosios organinės medžiagos, dirbtinis ir gatavas vaškas, valymo ir poliravimo preparatai, žvakės ir panašūs dirbiniai

10

3605

degtukai

25

 

 

 

VII skyrius. Plastikai ir jų dirbiniai, guma (kaučiukas) ir jos (jo) dirbiniai

 

 

 

391721, 39172291–39172299, 39172391–39172399, 39172915–39173190, 39173231, 39173251, 39173299–391733, 39173915–3918, 39201019–39202090, 392041–39204219, 39204299–39207310, 39207390–392099, 392112, 392114–39219030, 39219043–3922, 392321, 39233090–392350, 39239090–392690

plastikų dirbiniai

10

 

 

 

VIII skyrius. Žaliaminės odos, išdirbtos odos, kailiai ir jų dirbiniai, balnai ir pakinktai, kelionės reikmenys, rankinės ir į jas panašūs dirbiniai, dirbiniai iš gyvūnų žarnų

 

 

 

42

odos dirbiniai, balnai ir pakinktai, kelionės reikmenys, rankinės ir į jas panašūs dirbiniai

10

4303–4304

aprangos detalės, drabužių aksesuarai ir kiti kailių dirbiniai, dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

5

 

 

 

IX skyrius. Mediena ir medienos dirbiniai, medžio anglys, kamštiena ir kamštienos dirbiniai, dirbiniai iš šiaudų, esparto ir kitų pynimo medžiagų, pintinės ir kiti dirbiniai iš vytelių

 

 

 

44101010, 44101050–44109090

medienos drožlių plokštės

10

4411

medienos plaušų plokštės

10

4413–4421

medienos dirbiniai

10

46

dirbiniai iš šiaudų ir kitų pynimo medžiagų, pintinės ir kiti dirbiniai iš vytelių

10

 

 

 

X skyrius. Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų masė, popieriaus ir kartono atliekos bei liekanos, popierius ir kartonas bei jų dirbiniai

 

 

 

480252

spaudos,ofsetinis ir rašomasis popierius

10

 

 

 

XI skyrius. Tekstilė ir tekstilės dirbiniai

 

 

 

500710–50072010, 50072031–50072071, 50079030–50079090

šilkiniai audiniai

15

5111–5113

vilnoniai audiniai

15

52082190–520859, 520921–520959, 52102110–521059, 521121–521159, 521212–521215, 521222–521225

medvilniniai audiniai

15

5309

lininiai audiniai

15

54032010

tekstūruoti siūlai iš celiuliozės acetato

10

540342

sukti verpalai iš celiuliozės acetato

10

540710–54072011, 54072090–54074210, 540743–5408

audiniai iš sintetinių ir dirbtinių siūlų

15

551219–551299, 551321–551349, 551421–5515, 551612–551614, 551622–551634, 551642–551694

audiniai iš sintetinių ir dirbtinių štapelio pluoštų

15

57

kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos

25

5801–58063210, 580639–5811

specialūs, kuokštuoti audiniai, nėriniai,gobelenai, apsiuvai, siuvinėjimai

10

60

arba nerti audiniai megzti

15

610110–611592, 61159330–6117

megztos arba nertos aprangos detalės ir drabužių aksesuarai (gatavi megzti arba nerti dirbiniai)

15

62

aprangos detalės ir drabužių aksesuarai (gatavi dirbiniai iš bet kurių tekstilės audinių, išskyrus megztus arba nertus)

15

6301–6304, 630590

kiti gatavi tekstilės dirbiniai, rinkiniai, dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai, skudurai

15

XII skyrius. Avalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytinės, botagai ir jų dalys, apdorotos plunksnos bei jų dirbiniai, dirbtinės gėlės, dirbiniai iš žmonių plaukų

 

 

 

6401–6405, 65

avalynė,galvos apdangalai

10

660110,660191, 66019990–6603

skėčiai, lazdos, vytinės, botagai

5

66019910

skėčiai padengti tekstilės medžiaga

15

67

apdorotos plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba pūkų, dirbtinės gėlės, dirbiniai iš žmonių plaukų

10

 

 

 

XIII skyrius. Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio ir panašių medžiagų, keramikos dirbiniai, stiklas ir dirbiniai stiklo

 

 

 

6901, 6904–690710, 69079093–6914

keramikos dirbiniai

5

7001–7002, 70041010, 7006–7009, 70109021–70109041, 70109047–70109067, 70109087–701110, 701190–7014, 701590– 70169010, 7018–701910, 701990–7020

stiklas ir stiklo dirbiniai

5

70109010

konservavimo stiklainiai

30

70109043, 70109045

skaidraus stiklo buteliai

30

 

 

 

XV skyrius. Netaurieji metalai ir dirbiniai iš netauriųjų metalų

 

 

 

830910

kamščiai su galvutėmis

20

83099090

konservavimo dangteliai

10

831110

elektrodai,skirti suvirinimui

10

 

 

 

XVI skyrius. Mašinos ir mechaniniai įrengimai, elektros įranga, jų dalys, garso įrašymo ir atgaminimo aparatūra, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atgaminimo aparatūra, šių gaminių dalys ir priklausiniai

 

 

 

840310

centrinio šildymo katilai (boileriai)

10

841430309

kompresoriai, montuojami į šaldymo įrenginius be ekologiškai švarių šaldymo agentų

10

841821–841840

buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai

25

850611–850619, 850690

galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos

25

8509

elektriniai buitiniai prietaisai su įmontuotu elektros varikliu

10

8519

gramofonai, elektrofonai, kaseti niai grotuvai ir kita garso atgaminimo aparatūra

10

8520

magnetofonai ir kita garso įrašymo aparatūra

10

85281040–85281050, 85281069–85281080, 85281098–85282099

televizijos imtuvai (įskaitant videoprojektorius), kombinuoti su radijo imtuvu, garso arba vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatūra ar nekombinuoti

20

 

 

 

XVII skyrius. Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai

 

 

 

870321905, 870322905, 870323905, 870324905, prieš 870331905, 870332905, 870333905

lengvieji automobiliai, pagaminti daugiau kaip prieš 7 metus, bet ne daugiau kaip 10 metų

5, bet ne mažiau kaip 0,2 Lt už 1 kub. centimetrą variklio darbinio tūrio

870321909, 870322909, 870323909, 10 870324909, 870331909, 870332909, 870333909

lengvieji automobiliai, pagaminti daugiau kaip prieš 10 metų

10, bet ne mažiau kaip 0,8 Lt už 1 kub. centimetrą variklio darbinio tūrio

 

 

 

XVIII skyrius. Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai, laikrodžiai, muzikos instrumentai, jų dalys ir reikmenys

 

 

 

902820

skysčio skaitikliai

10

 

 

 

XIX skyrius. Ginklai ir amunicija, jų dalys ir priklausiniai

 

 

 

93

ginklai ir amunicija, jų dalys ir priklausiniai

10

 

 

 

XX skyrius. Įvairūs pramonės gaminiai

 

 

 

9401, 940310–94032010, 940330–94036090, 940380, 94039030–94039090, 940430–94049090

baldai, patalynė, priegalviai kiti ir kimštiniai baldų priklausiniai

25

940410–94042990

čiužiniai ir čiužinių karkasai

10

940510–940530, 940550–940599

šviestuvai ir jų dalys

10

9601, 9602, 960621, 960622, 9613–9616, 9618

įvairūs pramonės gaminiai (raižybos medžiagos ir dirbiniai iš jų, žiebtu vėliai,- pypkės, šukos, kvepalų purkštuvai, manekenai ir panašūs dirbiniai)

5

960390

šerių šepečių gaminiai

10

01–98

kitos prekės, išskyrus nurodytąsias

0

 

*Prekių grupių (prekių) kodai pateikti pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių aprašymo ir kodavimo sistemą.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 303

 

MUITŲ UŽ EKSPORTUOJAMAS PREKES TARIFŲ NORMOS

 

 

Prekių grupės (prekės) kodas*

Prekių grupės (prekės) pavadinimas

Tarifo dydis (procentais)

 

 

 

I skyrius. Gyvi gyvūnai ir gyvulininkystės produkcija

 

 

 

020629101, 020629991

plaučiai

50

050510

plunksnos,naudojamos kimšimui, pūkai

50

051000001- 051000005

liaukos ir kiti gyvūninės kilmės produktai, naudojami farmaciniams preparatams gaminti

50

 

 

 

IV skyrius. Gatavi maisto produktai, nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, tabakas ir pramoniniai jo pakaitalai

 

 

 

1703

melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų

50

 

 

 

VI skyrius. Chemijos pramonės ir su ja susijusių šakų pramonės produkcija

 

 

 

30011090- 30019091

liaukos ir kiti organai, skirti organų terapijai

50

 

 

 

VIII skyrius. Žaliaminės odos, išdirbtos odos, kailiai ir jų dirbiniai, balnai ir pakinktai, kelionės reikmenys, rankinės ir į jas panašūs dirbiniai, dirbiniai iš gyvūnų žarnų

 

 

 

4101-4103

odos žaliava

50

410410-41041091, 410421-410429, 410511-4105199, 410611-410619, 41071010, 410721, 41072910, 41079010

odos pusgaminiai

10

4301

neapdoroti kailiai

15

 

 

 

IX skyrius. Mediena ir medienos dirbiniai, medžio anglys, kamštiena ir kamštienos dirbiniai, dirbiniai iš šiaudų, esparto ir kitų pynimo medžiagų, pintinės ir kiti dirbiniai iš vytelių

 

 

 

440320001

neapdorota spygliuočių mediena

20

4403991, 440399903, 440399909

neapdorota lapuočių (išskyrus ąžuolus ir uosius) mediena

10

 

 

 

XV skyrius. Netaurieji metalai ir jų dirbiniai

 

 

 

7201-7203, 7205-72171191, 721712-7229 7303-7306

juodieji metalai

5

7204

juodųjų metalų atliekos ir laužas

15

7401-7403, 7405- 7412, 7501, 7502, 7504-7507, 7601, 7603-7610, 7801, 7803-7805, 7901, 7903-7906, 8001, 8003-8006, 810110- 81019110, 810192- 81029110, 810292- 81031010, 810390- 810419, 810430-81051010, 810590-81081010, 810890-81091010, 810990-81100011, 81100090-81110011, 81110090-81122031, 81122090-81124011, 81124090-81129131, 81129190-8113

spalvotieji metalai

5

7404, 7503, 7602, 7802, 7902, 8002, 81019190, 81029190, 81031090, 810420, 81051090, 81081090, 81091090, 81100019, 81110019, 81122039, 81124019, 81129139

spalvotųjų metalų atliekos ir laužas

15

01-98

kitos prekės, išskyrus nurodytąsias

0

 

* Prekių grupių (prekių) kodai pateikti pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių aprašymo ir kodavimo sistemą.

______________