LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 950 „DĖL VALSTYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS ĮSTEIGIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. vasario 23 d. Nr. 274

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Tautos namų tarybos ir Etninės kultūros globos tarybos prašymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 950 „Dėl Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo“ (Žin., 1993, Nr. 1-23; 1994, Nr. 11-173), 1 punktą išdėstyti taip:

1. Įsteigti 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio valstybinę Jono Basanavičiaus premiją už veiklą, susijusią su etnine kultūra“.

 

 

 

EINANTIS MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                  MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

EINANTIS KULTŪROS MINISTRO PAREIGAS                                      JUOZAS NEKROŠIUS