SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS NUSTATYMO KOMISIJOS

S P R E N D I M A S

 

DĖL DOKUMENTŲ BLANKŲ PRISKYRIMO TECHNOLOGINĖS APSAUGOS LYGIUI IR POLYGIUI

 

2009 m. lapkričio 27 d. Nr. 32-11

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) 6 straipsnio 4 dalimi, Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1514 (Žin., 2003, Nr. 114-5151; 2008, Nr. 82-3248), 8.4 punktu, Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisija nusprendė nepriskirti dokumentų blankų technologinės apsaugos lygiui ir polygiui pagal 1 priedą.

 

 

Komisijos posėdžio pirmininkas                              Vaclovas Juknevičius

 

_________________

 

 

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų

technologinės apsaugos nustatymo komisijos

2009 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 32-11

1 priedas

 

DOKUMENTŲ BLANKAI, NEPRISKIRTI TECHNOLOGINĖS APSAUGOS LYGIUI IR POLYGIUI

 

Eil. Nr.

Vyriausybės vertybinio popieriaus, banderolės, keleivinio transporto bilieto, oficialiojo žymėjimo ženklo, dokumento blanko pavadinimas

Privalomosios formos kodas (jeigu jis yra)

Tipas

Teisės aktas, kuriuo patvirtinta Vyriausybės vertybinio popieriaus, banderolės, keleivinio transporto bilieto, oficialiojo žymėjimo ženklo, dokumento blanko privalomoji forma ir rekvizitai

1

Prašymas dėl informacijos apie įmonių turimą turtą, kuriam privaloma teisinė registracija, pateikimo

FR0214

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Su veiklos nevykdančių ir mokesčių deklaravimo tvarką pažeidinėjančių įmonių išregistravimu iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro susijusių procedūrų atlikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3409)

2

Prašymas dėl informacijos apie įmonių pinigines lėšas banko sąskaitose pateikimo

FR0215

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Su veiklos nevykdančių ir mokesčių deklaravimo tvarką pažeidinėjančių įmonių išregistravimu iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro susijusių procedūrų atlikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3409)

3

Sprendimas dėl mokestinės nepriemokos nurašymo

FR0219

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Su veiklos nevykdančių ir mokesčių deklaravimo tvarką pažeidinėjančių įmonių išregistravimu iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro susijusių procedūrų atlikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3409)

4

Pranešimas apie tarnybinį nusižengimą

FR0239

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 32

5

Priminimas apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus

FR0255

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 235 „Dėl priminimo apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus ir sumokėti mokesčius FR0255 formos“ (Žin., 2001, Nr. 88-3118)

6

Sprendimas dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo

FR0285

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 244

7

Sprendimas nutraukti mokestinės paskolos sutartį

FR0286

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 244

8

Sprendimas pakeisti priimtą Sprendimą dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo

FR0287

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 244

9

Prekių likučių patikrinimo aktas

FR0291

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

10

Daiktų paėmimo protokolas

FR0292

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

11

Plombavimo (antspaudavimo) aktas

FR0294

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

12

Paaiškinimas

FR0295

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

13

Pranešimas

FR0298

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

14

Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktas

FR0299

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-314 „Dėl Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 117-5376)

15

Operatyvaus patikrinimo pavedimas

FR0300

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

16

Kasos operacijų atlikimo vietoje rastų grynųjų pinigų suskaičiavimo aktas

FR0301

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

17

Degalinės plombavimo aktas

FR0302

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

18

Sprendimas dėl mokestinės nepriemokos perėmimo

FR0328

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 86 „Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 37-1352)

19

Leidimas prisijungti prie akcizų informacinės sistemos

FR0391

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 177 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 66-2743)

20

Draudimas prisijungti prie su akcizų informacinės sistemos

FR0392

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 177 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 66-2743)

21

Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimas grąžinti akcizus

FR0416

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3771)

22

Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimas negrąžinti akcizų

FR0417

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3771)

23

Išvada dėl prašymo (paraiškos) grąžinti akcizus

FR0418

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3771)

24

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo protokolas

FR0422

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 226 „Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3394)

25

Totalizatoriaus ir (ar) lažybų kortelių įregistravimo VMI pažyma

FR0440

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 271 „Dėl Atsiskaitymo grynaisiais pinigais apskaitos dokumentų blankų ir bilietų bei bingo, totalizatoriaus, lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių ir Totalizatoriaus ir (ar) lažybų kortelių įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pažymos FR 0440 formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4244)

26

Sprendimas nustatyti papildomus akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimus

FR0441

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 290 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos papildomų reikalavimų nustatymo ir atšaukimo“ (Žin., 2002, Nr. 99-4421)

27

Sprendimas atšaukti (neatšaukti) papildomus (-ų) akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimus (-ų)

FR0442

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 290 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos papildomų reikalavimų nustatymo ir atšaukimo“ (Žin., 2002, Nr. 99-4421)

28

Išvada dėl papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų nustatymo

FR0443

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 290 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos papildomų reikalavimų nustatymo ir atšaukimo“ (Žin., 2002, Nr. 99-4421)

29

Išvada dėl papildomų akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos reikalavimų atšaukimo

FR0444

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 290 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlio veiklos papildomų reikalavimų nustatymo ir atšaukimo“ (Žin., 2002, Nr. 99-4421)

30

Sprendimas dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio apmokestinamajam asmeniui

FR0446

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 25 d. įsakymas Nr. 339 „Dėl Užsienio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį FR0445 formos, jos užpildymo taisyklių ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio apmokestinamajam asmeniui FR0446 formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5179)

31

Sprendimas dėl piniginio užstato grąžinimo

FR0473

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-41 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Laidavimų ir kitokių mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų registravimo bei naudojimo taisyklių“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 15-644)

32

Kvietimas atvykti

FR0479

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

33

Mokesčių mokėtojo neradimo aktas

FR0480

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-19

34

Nurodymas pateikti duomenis apie turtą

FR0481

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

35

Turto pripažinimo nelikvidžių aktas

FR0482

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

36

Turto neradimo aktas

FR0483

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-19

37

Apsilankymo pas mokesčių mokėtoją pažyma

FR0484

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

38

Priminimas

FR0485

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

39

Raginimas

FR0486

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

40

Nurodymas nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš sąskaitų

FR0487

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

41

Sprendimas pripažinti netekusiu galios nurodymą nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš sąskaitų

FR0488

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

42

Sprendimas panaikinti turto areštą

FR0491

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

43

Sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų

FR0492

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229) (Žin., 2003, Nr. 1-3

44

Sprendimas pakeisti sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų

FR0493

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

45

Sprendimas sustabdyti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų vykdymą

FR0494

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

46

Sprendimas atnaujinti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų vykdymą

FR0495

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

47

Sprendimas pripažinti netekusiu galios sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų

FR0496

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

48

Sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto

FR0497

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

49

Sprendimas pakeistu sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto

FR0498

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

50

Sprendimas sustabdyti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą

FR0499

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

51

Sprendimas atnaujinti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdymą

FR0500

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

52

Sprendimas pripažinti netekusiu galios sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto

FR0501

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

53

Turto arešto aktas

FR0506

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

54

Turto apyrašas

FR0507

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-229)

55

Sprendimas išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro

FR0518

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178, papildymo ir sprendimo išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro formos FR0518 patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14-594)

56

Sprendimas dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų anuliavimo akcizų informacinėje sistemoje

FR0539

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 27-1111)

57

Pranešimas apie mokėtinas palūkanas

FR0556

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-205

58

Pavedimas atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimą

FR0568

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-295

59

Sprendimas suteikti prekybos įmonei teisę grąžinti užsienio keleiviams jų įsigytų prekių PVM

FR0575

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-254 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl Su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 89-4056)

60

Sprendimas nesuteikti prekybos įmonei teisės grąžinti užsienio keleiviams jų įsigytų prekių PVM

FR0576

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-254 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl Su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 89-4056)

61

Sprendimas nustatyti turto priverstinę hipoteką / priverstinį įkeitimą

FR0592

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-303 „Dėl sprendimo nustatyti turto priverstinę hipoteką / priverstinį įkeitimą FR0592 formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5052)

62

Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimas dėl kompensacinio priedo grąžinimo užsienio valstybės asmeniui

FR0602

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. VA-38 „Dėl Užsienio valstybės asmens prašymo grąžinti ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą FR0601 formos ir šios formos užpildymo taisyklių bei Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimo dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės asmeniui FR0602 formos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1776)

63

Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo protokolas

FR0603

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. VA-94 „Dėl Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo taisyklių ir FR0603, FR0605 formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2979)

64

Sprendimas įregistruoti asmenį į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/neregistruoti asmens į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą

FR0618

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1924)

65

Pranešimas

FR0619

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1924)

66

Sprendimas dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai proporcingai tenkančios prekių (paslaugų) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio dalies suderinimo

FR0623

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. VA-19 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio dalies, proporcingai tenkančios pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamai veiklai, suderinimo su vietos mokesčių administratoriumi taisyklių, suderinimo sprendimo formos ir Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalo pildymo taisyklių“ (Žin., 2004, Nr. 32-1042)

67

Banderolių kokybės tikrinimo aktas

FR0633

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. VA-72

68

Grąžinamų brokuotų ir nepanaudotų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių priėmimo aktas

FR0634

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. VA-72

69

Grąžintų banderolių ženklinti pripažinimo tiekėjo broku aktas

FR0635

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. VA-72

70

Brokuotų banderolių ženklinti perdavimo – aktas

FR0636

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. VA-72

71

Spaustuvės broku nepripažintų banderolių ženklinti perdavimo -priėmimo aktas

FR0637

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. VA-72

72

Sprendimas panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

FR0641

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų, jais patvirtintų dokumentų formų pakeitimo, pripažinimo netekusiais galios ir naujų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2509)

73

Išvada dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

FR0642

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų, jais patvirtintų dokumentų formų pakeitimo, pripažinimo netekusiais galios ir naujų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2509)

74

Sprendimas dėl leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį išdavimo, pakeitimo, papildymo ar panaikinimo

FR0643

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų, jais patvirtintų dokumentų formų pakeitimo, pripažinimo netekusiais galios ir naujų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2509)

75

Sprendimas išregistruoti iš registruotų prekybininkų sąrašo

FR0645

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl prekybininkų registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2506)

76

Sprendimas dėl registruoto prekybininko pažymėjimo išdavimo, pakeitimo, papildymo ar panaikinimo

FR0646

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl prekybininkų registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2506)

77

Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

FR0648

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų, jais patvirtintų dokumentų formų pakeitimo, pripažinimo netekusiais galios ir naujų dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2509)

78

Sprendimas dėl leidimo steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį išdavimo, pakeitimo ar panaikinimo

FR0653

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2510)

79

Sprendimas panaikinti leidimą steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį

FR0654

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-25101

80

Leidimas steigti specialų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlį

FR0655

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl specialių akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų sandėlių registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2510)

81

Pranešimas apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą

FR0656

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-19221

82

Sprendimas leisti steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį

FR0661

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl leidimų steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį išdavimo ir panaikinimo“ (Žin., 2004, Nr. 59-1922)

83

Sprendimas neleisti steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį

FR0662

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl leidimų steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį išdavimo ir panaikinimo“ (Žin., 2004, Nr. 59-1922)

84

Sprendimas dėl akcizų sumokėjimo užtikrinimo raštišku įsipareigojimu

FR0664

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Laidavimų ir kitokių mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 75-2612)

85

Sprendimas dėl mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo raštišku įsipareigojimu

FR0665

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Laidavimų ir kitokių mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 75-2612)

86

Sprendimas mokestinę nepriemoką išieškoti iš piniginio užstato

FR0673

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Laidavimų ir kitokių mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 75-2612)

87

Leidimas tiekti akcizais neapmokestinamus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio ir/ar tvenkinių bei kitų vidaus vandenų žuvininkystės reikmėms

FR0674

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-86 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__ m. kortelės išdavimo bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2824)

88

Sprendimas dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo

FR0679

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ (Žin., 2004, Nr. 105-3922)

89

Patikrinimo aktas

FR0680

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2826)

90

Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo

FR0682

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-28261

91

Leidimas gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų

FR0683

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. VA-75 „Dėl Leidimo gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, išdavimo“ (Žin., 2004, Nr. 75-2611)

92

Užduotis atlikti mokestinį tyrimą

FR0688

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie nustatytus trūkumus ir/ar prieštaravimus FR0687 formos ir užduoties vizituoti/ kontroliuoti mokesčių mokėtojo veiklą FR0688 formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 88-3258)

93

Sprendimas įregistruoti asmenį laiduotoju ir/ar garantu

FR0694

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu“ (Žin., 2004, Nr. 75-2619)

94

Sprendimas neregistruoti asmens laiduotoju ir/ar garantu

FR0695

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu“ (Žin., 2004, Nr. 75-2619)

95

Sprendimas išregistruoti laiduotoją ir/ar garantą

FR0696

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu“ (Žin., 2004, Nr. 75-2619)

96

Mokesčių administratoriaus nurodymas asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti

FR0698

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. VA-102 „Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3155)

97

Paklausimas dėl informacijos

FR0703

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-91

98

Prašymas įteikti administracinį pranešimą

FR0704

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-92

99

Paklausimas dėl sandorių, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, pagal Reglamento 2073/2004/EB 5 str.

FR0705

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-94

100

Mokesčių administratoriaus nurodymas

FR0706

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. VA-93 „Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 2004, 82-2978)

101

Dokumentų poėmio aktas

FR0707

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. VA-85 „Dėl Dokumentų paėmimo taisyklių ir dokumentų poėmio akto FR0707 formos tvirtinimo“ (Žin., 2004, 82-2978)

102

Sprendimas pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška

FR0715

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. VA-104 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, 86-3157)

103

Sprendimas pripažinti netekusiu galios sprendimą pripažinti mokestinę nepriemoką beviltiška

FR0716

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. VA-104 „Dėl formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, 86-3157)

104

Sprendimas dėl importo pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo

FR0720

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. VA-130 „Dėl Lietuvos Respublikoje sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys“ (Žin., 2004, 109-4113)

105

Banderolių kiekio tikrinimo aktas

FR0721

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-146

106

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinti banderolių trūkumo aktas Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių trūkumo aktas

FR0722

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-146

107

Neišduotų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių sunaikinimo aktas

FR0723

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-146

108

Juridinių asmenų grąžintų nepanaudotų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių sunaikinimo aktas

FR0724

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-146

109

Turto apskaitos aktas

FR0731

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

110

Turto apskaitos ir perdavimo aktas

FR0732

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

111

Turto nukainojimo aktas

FR0733

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

112

Turto pripažinimo atliekomis aktas

FR0734

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

113

Neatlygintinai perduodamo patikėjimo teise turto perdavimo aktas

FR0735

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

114

Aukciono protokolas

FR0736

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

115

Turto pardavimo be aukciono protokolas

FR0738

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

116

Konkurso komisijos posėdžio protokolas

FR0739

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

117

Sprendimas pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl mokestinės nepriemokos perėmimo

FR0740

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. VA-160 „Dėl sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl mokestinės nepriemokos perėmimo FR0740 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 138-5054)

118

Reikalavimas įvykdyti mokesčių mokėtojo mokestinę prievolę

FR0743

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

119

Sprendimas išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto banko sąskaitų

FR0744

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

120

Sprendimas pakeisti sprendimą išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto banko sąskaitų

FR0745

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

121

Sprendimas sustabdyti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto banko sąskaitų vykdymą

FR0746

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

122

Sprendimas atnaujinti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto banko sąskaitų vykdymą

FR0747

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

123

Sprendimas netekusiu galios sprendimą išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto banko sąskaitų

FR0748

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

124

Sprendimas išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto turto

FR0749

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

125

Sprendimas pakeisti sprendimą išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto turto

FR0750

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

126

Sprendimas sustabdyti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto turto vykdymą

FR0751

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

127

Sprendimas atnaujinti sprendimo (jo dalies) išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto turto vykdymą

FR0752

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

128

Sprendimas pripažinti netekusiu galios sprendimą išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką iš laiduotojo / garanto turto

FR0753

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 115-4316)

129

Turto grąžinimo aktas

FR0754

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. VA-127 „Dėl Turto grąžinimo akto, turto paėmimo (perdavimo) akto ir turto įvertinimo (apžiūros) akto formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-4024)

130

Turto paėmimo (perdavimo) aktas

FR0755

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. VA-127 „Dėl Turto grąžinimo akto, turto paėmimo (perdavimo) akto ir turto įvertinimo (apžiūros) akto formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-4024)

131

Turto įvertinimo (apžiūros) aktas

FR0756

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. VA-127 „Dėl Turto grąžinimo akto, turto paėmimo (perdavimo) akto ir turto įvertinimo (apžiūros) akto formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-4024)

132

Sprendimas pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia

FR0757

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. VA-129 „Dėl sprendimo pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia FR0757 formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 109-4112)

133

Išvada dėl prašymo sunaikinti apdorotą tabaką

FR0771

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4978)

134

Sprendimas dėl apdoroto tabako sunaikinimo

FR0772

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4978)

135

Pavedimas tikrinti

FR0773

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. VA-3 „Dėl pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,

2005, Nr. 7-228)

136

Sprendimas dėl atleidimo nuo paskirtų baudų

FR0774

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. VA-152 „Dėl atleidimo nuo paskirtų baudų ir apskaičiuotų delspinigių sprendimų formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 133-4831)

137

Sprendimas dėl atleidimo nuo apskaičiuotų delspinigių

FR0775

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. VA-152 „Dėl atleidimo nuo paskirtų baudų ir apskaičiuotų delspinigių sprendimų formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 133-4831)

138

Sprendimas konfiskuotą, bešeimininkį, valstybės paveldėtą ar į valstybės pajamas perduotą turtą perduoti patikėjimo teise

FR0777

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-227 „Dėl Sprendimo konfiskuotą, bešeimininkį, valstybės paveldėtą ar į valstybės pajamas perduotą turtą perduoti patikėjimo teise FR0777 formos bei jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 154-5636)

139

Išvada dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)

FR0782

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (Žin., 2004, Nr. 180-6689)

140

Sprendimas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)

FR0783

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (Žin., 2004, Nr. 180-6689)

141

Pranešimas apie mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą

FR0784

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ (Žin., 2004, Nr. 180-6689)

142

Nurodymas teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis

FR0786

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-188 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 182-6752)

143

Sprendimas atšaukti nurodymą teikti gaunamų ir/arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis

FR0787

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-188 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 182-6752)

144

Leidimas be akcizų įsigyti energetinius produktus sunaudojimui

FR0794

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. VA-20 „Dėl FR0794 formos patvirtinimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. VA-97 „Dėl Leidimo be akcizų įsigyti energetinius produktus išdavimo ir tokių produktų apskaitos“ pakeitimo ir FR0708 formos bei FR0709 formos pripažinimo netekusiomis galios“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 23-754)

145

Leidimas įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms

FR0803

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VA-212 „Dėl FR0803 ir FR0804 formų patvirtinimo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__ m. kortelės išdavimo bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 2-30)

146

Leidimas įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žuvininkystės reikmėms

FR0804

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VA-212 „Dėl FR0803 ir FR0804 formų patvirtinimo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200__ m. kortelės išdavimo bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 2-30)

147

Leidimas naudoti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

FR0805

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. VA-18 „Dėl FR0805 formos ir FR0806 formos patvirtinimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. VA -22 „Dėl registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-711)

148

Leidimas tiekti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius

FR0806

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. VA-18 „Dėl FR0805 formos ir FR0806 formos patvirtinimo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. VA -22 „Dėl registruotų vartotojų, tiekiančių (naudojančių) nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms, registravimo ir tokių dujų apskaitos“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-711)

149

Sprendimas nepripažinti mokestinės nepriemokos beviltiška

FR0808

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. VA-50 „Dėl Sprendimo nepripažinti mokestinės nepriemokos beviltiška FR0808 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. VA-104 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 71-2582)

150

Sprendimas dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių

FR1002

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-20 „Dėl Sprendimo dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių formos FR1002 bei Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių formos FR1007 patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-144 „Dėl Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 28-973)

151

Sprendimas pripažinti netekusius galios sprendimą dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių

FR1007

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-20 „Dėl Sprendimo dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių formos FR1002 bei Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių formos FR1007 patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-144 „Dėl Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 28-973)

152

Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo (panaudojimo) leidimas

FR1008

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. VA-18 „Dėl Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo“ (Žin., 2006, Nr. 25-862)

153

Sprendimas dėl bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo (panaudojimo) leidimo išdavimo, pakeitimo ar panaikinimo

FR1009

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. VA-18“ Dėl Bioetiltretbutileterio gamybai skirto akcizais neapmokestinamo dehidratuoto etilo alkoholio įsigijimo“ (Žin., 2006, Nr. 25-862)

154

Sprendimo dėl kitokio mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamojo vieneto veiklos ypatybes

FR1011

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. VA-53 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2531)

155

Sprendimas dėl įsigytinų akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų perdavimo

FR1014

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-58 „Dėl sprendimo formos FR1014 patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Leidimo įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus išdavimo ir tokių degalų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 72-2736)

156

Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo ir Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo aktas

FR1015

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. VA-46 „Dėl Mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo ir mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo akto formos FR1015 užpildymo taisyklių bei mokesčių mokėtojo grynųjų pinigų skaičiavimo akto formos FR1015 patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 69-2768)

157

Sprendimas dėl akmens anglių, kokso ir/ar lignito tiekimo/naudojimo leidimo išdavimo

FR1017

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 135-5132)

158

Elektroniniam patikrinimui atlikti reikalingų duomenų priėmimo aktas

FR1024

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. VA-55 „Dėl Elektroniniam patikrinimui atlikti reikalingų duomenų priėmimo akto FR1024 formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 79-3205)

159

Pranešimas apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus

FR1025

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų deklaracijų trūkumų šalinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96-3909)

160

Naudotino šildymo kuro įsigijimo leidimas

FR1028

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. VA-69 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 246 „Dėl Šildymui skirto žymėto kuro prekybos taisyklių ir šildymui skirto žymėto kuro pardavimo ataskaitų ir pardavimo pažymos formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 115-4737)

161

Tiektino šildymo kuro įsigijimo leidimas

FR1029

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. VA-69 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 246 „Dėl Šildymui skirto žymėto kuro prekybos taisyklių ir šildymui skirto žymėto kuro pardavimo ataskaitų ir pardavimo pažymos formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 115-4737)

162

Išvada dėl leidimo išvežti Lietuvos Respublikos banderolėmis paženklintas akcizais apmokestinamas prekes

FR1032

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. VA-12 „Dėl paženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių išvežimo leidimo išdavimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-623)

163

Leidimas išvežti Lietuvos Respublikos banderolėmis paženklintas prekes

FR1033

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. VA-12 „Dėl paženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis akcizais apmokestinamų prekių išvežimo leidimo išdavimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-623)

164

Sprendimas dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo

FR1037

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. VA-28 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 39-1502)

165

Sprendimas dėl mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo

FR1038

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. VA-28 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 39-1502)

166

Priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma

FR1041

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VA-71 „Dėl Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-135)

167

Operatyvaus patikrinimo pavedimas

FR1043

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VA-71 „Dėl Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-135)

168

Inventorizavimo aprašas

FR1044

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

169

Daiktų paėmimo protokolas

FR1045

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

170

Plombavimo (antspaudavimo) aktas

FR1046

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

171

Pranešimas dėl administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo

FR1048

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

172

Kasos operacijų atlikimo vietoje rastų grynųjų pinigų suskaičiavimo aktas

FR1049

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

173

Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimas panaikinti registracijos pažymėjimą įsigyti be akcizų laivų ir (arba) orlaivių degalus

FR1052

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. VA-81 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Orlaivių ir laivų atsargų ir degalų atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5218)

174

Pranešimas apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą

FR1053

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. VA-37 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1582)

175

Leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

FR1057

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 157 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 111-4259)

176

Kuro objekto plombavimo aktas

FR1061

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

177

Daiktų patikrinimo protokolas

FR1062

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

178

Prekių likučių patikrinimo aktas

FR1063

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

179

Sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką užsienio valstybėje

FR1067

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. VA-53 „Dėl Sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką užsienio valstybėje FR1067 formos ir Sprendimo išieškoti pagal užsienio valstybės prašymą FR1068 formos bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 93-4006)

180

Sprendimas dėl pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo termino pratęsimo

PRC903

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. VA-51 „Dėl Sprendimo dėl pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo termino pratęsimo formos PRC903 patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 66-2451)

181

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita

FR0051

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ (Žin., 2003, Nr. 13-519)

182

Patikrinimo rezultatų ataskaita

FR0059

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 303

183

Administracinių teisės pažeidimų bylų išnagrinėjimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ataskaita

FR0061

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 232

184

Teismui žinybingose bylose Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų išnagrinėjimo ataskaita

FR0062

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 232

185

Kitoms institucijoms (išskyrus teismus) žinybingose bylose Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų išnagrinėjimo ataskaita

FR0063

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 232

186

Apskųstų Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimų išnagrinėjimo teismuose ataskaita

FR0064

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 232

187

Apskųstų kitų institucijų ar teismų nutarimų, priimtų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, išnagrinėjimo apeliacine tvarka ataskaita

FR0065

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 232

188

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos įplaukų pervedimo ataskaita

FR0111

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 181

189

Ataskaita dėl duomenų apie PVM grąžinimą (panaikinimą)

FR0187

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 153 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo (panaikinimo) pažymų išdavimo taisyklių ir ataskaitos formos FR0187 patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 69-2068)

190

Patikrinimų, atliktų pritaikius mokesčių bazės netiesioginio nustatymo metodus, rezultatai, mėnesio informacija

FR0256

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 71

191

Patikrinimų, atliktų pritaikius mokesčių bazės netiesioginio nustatymo metodus, rezultatai

FR0257

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 71

192

Operatyvaus patikrinimo pavedimo įvykdymo ataskaita

FR0290

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

193

Operatyvių patikrinimų ataskaita

FR0317

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 143

194

Deklaruotų etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų duomenų ir laboratorinių bandinių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaita

FR0429

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 226 „Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3394)

195

L1 lentelė. Dėl atleidimo nuo mokesčių savivaldybių biudžetų negautos pajamos

FR0550

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-64

196

D2 lentelė. Valstybinės mokesčių inspekcijos numatomos valstybės biudžeto pajamos

FR0552

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-64

197

D3 lentelė. Pridėtinės vertės mokesčio įplaukos, grąžinimai, įskaitymai, pajamos ir permoka

FR0553

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-64

198

P1 lentelė. Numatomi pridėtinės vertės mokesčio grąžinimai, įskaitymai

FR0555

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-64

199

Deklaruotų skystų energetinių produktų duomenų ir mėginio pavyzdžių tyrimo rezultatų neatitikimo ataskaita

FR0605

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. VA-94 „Dėl Skystų energetinių produktų mėginių paėmimo taisyklių ir FR0603, FR0605 formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 82-2979)

200

Inspekcijoje gautų brokuotų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pajamavimo ir grąžinimo tiekėjui ataskaita

FR0638

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. VA-72

201

Mokestinio tyrimo ataskaita

FR0686

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-159

202

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pajamavimo, išdavimo juridiniams asmenims ir sunaikinimo ataskaita

FR0725

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-146

203

Juridinių asmenų grąžintų nepanaudotų apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pajamavimo ir sunaikinimo ataskaita

FR0726

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-146

204

Operatyvaus patikrinimo ataskaita

FR0760

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-202

205

Teisėsaugos institucijoms pateiktų duomenų apie teisės pažeidimų požymius ataskaita

FR0793

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

206

Pridėtinės vertės mokesčio skirtumo grąžinimo (įskaitymo) teisėtumo kontrolės ataskaita

FR0795

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

207

Mokestinių tyrimų ataskaita

FR0796

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

208

Įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro ataskaita

FR0798

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

209

Kompleksinių ir teminių patikrinimų bei sprendimų dėl patikrinimo akto tvirtinimo ir patikrinimo pažymų duomenys

FR0799

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

210

Patikrinimo rezultatų ataskaita

FR1001

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-236

211

Duomenų apie nustatytus atvejus, kai ekonominės veiklos nevykdę asmenys nepagrįstai apskaitos dokumentuose išskyrė pridėtinės vertės mokestį, ataskaita

FR1012

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. VA-210

212

P2 lentelė. Preliminarios valstybės biudžeto pajamos nuo metų pradžios

FR1022

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-138

213

Teisėsaugos institucijų pateiktų užduočių atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir pateiktų specialisto išvadų ataskaita

FR1023

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. VA-190

214

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 dalies ir Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio įstatymo 15 str. 2 dalies nuostatų (sandorių vertės koregavimas) taikymo atvejai

FR1036

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. VA-190

215

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų sunaikinimo ataskaita

FR8801

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. VA-27

216

Tabako gaminių (tabako) sunaikinimo ataskaita

FR8802

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-27

217

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 69 str. nuostatų (turinio viršenybė virš formos)

FR8803

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

218

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 70 str. nuostatų (mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą) taikymo atvejai

FR8804

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

219

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 str. nuostatų (susitarimas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio) taikymo atvejai

FR8805

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

220

Operatyvių patikrinimų ataskaita

FR8806

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-35

221

Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija

KIT703

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. VA-51 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2532)

222

Pažyma apie įsiskolinimą

FR0083

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1998 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 152

223

AVMI skyriaus veiklos zonoje įregistruotų veiklos nevykdančių įmonių sąrašas, kurioms už daromus mokesčių deklaravimo pažeidimus gali būti taikoma išregistravimo tvarka

FR0216

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Su veiklos nevykdančių ir mokesčių deklaravimo tvarką pažeidinėjančių įmonių išregistravimu iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro susijusių procedūrų atlikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3409)

224

Veiklos nevykdančių įmonių sąrašas, kurioms už daromus mokesčių deklaravimo pažeidimus gali būti taikoma išregistravimo tvarka

FR0217

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Su veiklos nevykdančių ir mokesčių deklaravimo tvarką pažeidinėjančių įmonių išregistravimu iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro susijusių procedūrų atlikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3409)

225

Informacija apie įmonių, kurioms už daromus mokesčių deklaravimo pažeidimus gali būti taikoma išregistravimo tvarka, filialus

FR0218

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Su veiklos nevykdančių ir mokesčių deklaravimo tvarką pažeidinėjančių įmonių išregistravimu iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro susijusių procedūrų atlikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3409)

226

Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma

FR0254

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2),FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 26-2014)

227

Operatyvaus patikrinimo pažyma

FR0296

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

228

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma

FR0320

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 „Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5053)

229

Nepakankamo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma

FR0321

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 „Dėl Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių bei FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5053)

230

Išleistų laisvai cirkuliuoti prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje pažyma

FR0375

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 163 „Dėl išleistų laisvai cirkuliuoti prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje pažymos FR0375 formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 61-2491)

231

Importo PVM sumokėjimo kontrolės perėmimo pažyma

FR0398

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 202 „Dėl Importo pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo kontrolės perėmimo pažymos formos ir jos išdavimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 69-2862)

232

Mokesčių mokėtojų atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės fondais pažyma

FR0439

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 285

233

Mokestinės nepriemokos reikalavimo teisės perleidimo AB Turto bankui pažyma

FR0470

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-265

234

Pažyma apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę

FR0514

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-80 „Dėl pažymos apie paveldimo turto vertę FR0513 formos ir pažymos apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę FR0514 formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 32-1363)

235

Specialaus apmokestinimo momento taikymo pažyma

FR0546

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. V-111 „Dėl Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 37-1644)

236

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimas

FR0590

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 29-946)

237

Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažyma

FR0594

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. VA-50 „Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1974)

238

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažyma

FR0595

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. VA-50 „Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1974)

239

Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų patikrinimo pažyma

FR0606

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų tikrinimo“ (Žin., 2004, Nr. 49-1625)

240

Registruoto prekybininko pažymėjimas

FR0649

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl prekybininkų registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2506)

241

Vykdomųjų dokumentų vykdymo išlaidų apskaičiavimo teisėtumo patikrinimo pažyma

FR0650

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-62 „Dėl prekybininkų registravimo“ (Žin., 2004, Nr. 72-2506)

242

Patvirtinimas, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas

FR0651

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. VA-64 „Dėl apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ (Žin., 2004, Nr. 72-2508)

243

Patvirtinimas, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas verslo arba savo reikmėms, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas

FR0652

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. VA-64 „Dėl apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ (Žin., 2004, Nr. 72-2508)

244

Leidimas steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį

FR0660

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl leidimų steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį išdavimo ir panaikinimo“ (Žin., 2004, Nr. 59-2100)

245

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašas

FR0667

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. VA-107 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo formos, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3202)

246

Patikrinimo pažyma

FR0681

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2826)

247

Pranešimas apie atliktą mokestinį tyrimą

FR0687

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie nustatytus trūkumus ir/ar prieštaravimus FR0687 formos ir užduoties vizituoti/ kontroliuoti mokesčių mokėtojo veiklą FR0688 formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 88-3258)

248

Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažyma

FR0690

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. VA-107 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo formos, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3202)

249

Gyventojo pajamų deklaravimo pažyma

FR0691

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. VA-107 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo formos, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3202)

250

Įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą pranešimas

FR0700

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ (Žin., 2005, Nr. 77-2804)

251

SCAC 2004 forma

FR0701

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-92

252

Pranešimas apie spontaninės informacijos teikimą

FR0702

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-92

253

Leidimas įsigyti energetinius produktus be akcizų

FR0710

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. VA-97 „Dėl leidimo be akcizų įsigyti energetinius produktus išdavimo ir tokių produktų apskaitos“ (Žin., 2004, Nr. 84-3070)

254

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinantis sertifikatas

FR0730

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-131 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato“ (Žin., 2004, Nr. 111-4161)

255

Pažyma atsiskaityti už aukcione nupirktą turtą

FR0737

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. VA-123 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimui, apskaitymui, saugojimui, realizavimui, grąžinimui ir pripažinimui atliekomis įforminti naudojamų aktų ir kitų dokumentų formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3738)

256

Priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma

FR0759

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. VA-162 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 138-5056)

257

Pranešimas apie mokesčių nepriemokų įskaitymą

FR0778

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. VA-182

258

Įregistravimo į ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, registrą pažymėjimas

FR0779

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. VA-174 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl Įregistravimo į ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, registrą/išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, registro taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 161-5902)

259

Pranešimas apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre

FR0780

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)“ (Žin., 2004, Nr. 161-5902)

260

Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)

FR0791

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)“ (Žin., 2004, Nr. 161-5902)

261

Banderolių sunaikinimo pažyma

FR0807

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl FR0807 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių grąžinimo taisyklių bei banderolių grąžinimo paraiškų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1775)

262

Atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymos duomenų lapas

FR1013

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. VA-210

263

Tiekti skirtų akmens anglių, kokso ir/ar lignito įsigijimo be akcizų leidimas

FR1016

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 135-5132)

264

Akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimas

FR1018

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 135-5132)

265

Deklaracijos trūkumų šalinimo pažyma

FR1026

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų deklaracijų trūkumų šalinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96-3909)

266

Operatyvaus patikrinimo pažyma

FR1042

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VA-71 „Dėl Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-135)

267

Faktų fiksavimo pažyma

FR1050

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. VA-41 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-71 „Dėl Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 69-2831)

268

Registracijos pažymėjimas įsigyti nuo akcizų atleistus laivų ir (arba) orlaivių degalus

FR1051

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. VA-81 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Orlaivių ir laivų atsargų ir degalų atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5218)

269

Naftos produktų inventorizavimo aprašas

FR1066

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 5-150)

270

Verslo liudijimas

GPM307

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 141-6262)

271

Informacinis pranešimas apie mokesčių administratoriaus pareigūno veiklos metu nustatytus mokesčių mokėtojo registravimo į Mokesčių mokėtojų registrą duomenų neatitikimus

REG803

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-21 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 28-974)

272

Pranešimas apie mokesčių administratoriaus pareigūno veiklos metu nustatytus mokesčių mokėtojo pasikeitusius ar naujus registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis

REG804

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-21 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 28-974)

273

Metinis mokesčių audito planas

FR0057

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5

274

Mokestinės paskolos sutartis

FR0284

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo“ (Žin., 2001. Nr. 86-3023)

275

Inventorizavimo aprašas

FR0293

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

276

Naftos produktų inventorizavimo aprašas

FR0303

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

277

Operatyvaus patikrinimo pavedimų registravimo žurnalas

FR0304

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų bei Patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų užpildymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1921)

278

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo registracijos žurnalas

FR0423

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 226 „Dėl Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų laboratorinių bandinių paruošimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3394)

279

Laidavimo ir garantijos dokumentų registravimo žurnalas

FR0458

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 320

280

Turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalas

FR0581

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos ir turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4262)

281

Pranešimas apie mokestinį patikrinimą

FR0663

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-90 „Dėl Pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2826)

282

Laiduotojų ir garantų registravimo žurnalas

FR0697

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. VA-83 „Dėl registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laiduotoju ir/ar garantu“ (Žin., 2004, Nr. 75-2619)

283

Informacijos, susijusios su įtariamu pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu, mainai

FR0797

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-86

284

Informacinės sistemos arba taikomosios programos informacijos rinkmenos aprašas

FR1020

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-199

285

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

FR1027

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-343

286

Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis

PRC904

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-133 „Dėl Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 109-4115)

287

Pranešimas apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre

REG802

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1851)

288

Pranešimas apie gyvenamosios vietos adreso patikslinimą

RPC901

Dokumento blankas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 50-1851)

_________________