LIETUVOS RESPUBLIKOS
APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO IR JĮ KEITUSIŲ ĮSTATYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-318

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymų pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios:

1) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą (Žin., 1994, Nr. 101-2015);

2) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 35-876);

3) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 55-1293);

4) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir papildymo bei Vyriausybės atstovo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 1996, Nr. 126-2938) pirmojo skirsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius;

5) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 21-489);

6) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 8, 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 62-1466);

7) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 97-2444);

8) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 101-2549);

9) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir Apskrities valdymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo (Žin., 1998, Nr. 96-2655) pirmojo skirsnio 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnius;

10) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 30-854);

11) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 50-1602);

12) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 42-1190);

13) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 5, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 92-2886);

14) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2001, Nr. 99-3518);

15) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10, 13, 16, 18, 19 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymą (Žin., 2001, Nr. 104-3702);

16) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymą (Žin., 2001, Nr. 112-4088);

17) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymą (Žin., 2003, Nr. 38-1659);

18) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymą (Žin., 2003, Nr. 42-1915);

19) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 80-2833);

20) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 103-3754);

21) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 120-4432);

22) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 7, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 17-591);

23) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 7, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 73-2757);

24) Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 87-3398).

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3, 4 dalis, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2009 m. lapkričio 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų, kuriais būtų perskirstytos apskričių viršininkų ir jų administracijų funkcijos, nustatomas ir (arba) keičiamas valdymas aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose, pakeitimo ir (arba) papildymo įstatymų projektus, ir įstatymų, kuriuose minimas apskrities viršininkas, apskrities viršininko administracija ar pateikiamos nuorodos į Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir (arba) papildymo įstatymų projektus.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos iki 2010 m. liepos 1 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

4. Apskričių viršininkų pareigybės panaikinamos ir apskričių viršininkų administracijos likviduojamos teisės aktų nustatyta tvarka 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ