Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO NR. 1318 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 10 d. Nr. 119

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“ (Žin., 2004, Nr. 156-5703), ir išdėstyti 63.3 punktą taip:

„63.3. mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS