LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2004 m. gegužės 14 d. Nr. 581

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.62 straipsniu, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo (Žin., 2001, Nr. 55-1940) 2 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių registro tvarkymo perdavimo Statistikos departamentui“ (Žin., 1994, Nr. 99-1981).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 10 d. nutarimą Nr. 358 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų registro“ (Žin., 1995, Nr. 24-548).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1319 „Dėl Kultūros įstaigų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 84-1909).

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 153 „Dėl Prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jų asociacijos registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 10-264).

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1177 „Dėl Valstybinio sveikatos priežiūros įstaigų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 100-2286).

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1350 „Dėl Laikinosios viešųjų įstaigų ir asociacijų registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 114-2624).

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 186 „Dėl Meno kūrėjų organizacijų registro rašymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 20-470).

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 323 „Dėl Laikinosios biudžetinių įstaigų registravimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 31-765).

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 37-976).

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. 705 „Dėl Laikinosios identifikavimo kodų suteikimo profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1611).

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 824 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 62-2049).

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 129 „Dėl Auditorių rūmų statuto registravimo“ (Žin., 2000, Nr. 13-325).

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 1033 „Dėl Šeimynų registravimo ir identifikavimo kodų suteikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 75-2288).

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimą Nr. 1403 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 448 „Dėl valstybės registrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3794).

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimą Nr. 1404 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1350 „Dėl Laikinosios viešųjų įstaigų ir asociacijų registravimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3795).

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimą Nr. 1406 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 705 „Dėl Laikinosios identifikavimo kodų suteikimo profesinėms sąjungoms, jų susivienijimams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, politinėms partijoms bei politinėms organizacijoms tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3797).

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimą Nr. 1408 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 323 „Dėl Laikinosios biudžetinių įstaigų registravimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3799).

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-991) 6, 7, 13 ir 19 punktus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Vytautas Markevičius